Woensdag 24 juli 2024

Speel bewust

Kamervragen over sponsordeals Ajax en PSV met Aziatische gokbedrijven

Mirjam Bikker en Michiel van Nispen hebben Kamervragen gesteld over het onlangs verschenen NRC-artikel over de schimmige contracten die voetbalclubs sloten met Aziatische goksponsoren. De Kamerleden willen weten waarom voetbalclubs sponsorcontracten kunnen afsluiten met gokbedrijven waarvan zij niet weten wie de eigenaar is.

Eind december verscheen in het NRC een artikel over Aziatische gokbedrijven die Europese voetbalclubs, waaronder PSV en Ajax, sponsoren. Er zou in veel gevallen sprake zijn van schimmige constructies met brievenbusfirma’s waaronder de voetbalclubs vaak niet weten van wie ze het sponsorgeld precies krijgen. Het duo Mirjam Bikker (ChristenUnie) en Michiel van Nispen (SP) stuurde donderdag Kamervragen in naar aanleiding van het artikel over de Aziatische goksponsoren. De vragen zijn gericht aan:

 • Conny Helder, minister van Volksgezondheid, Welzijn, en Sport;
 • Steven van Weyenberg, minister van Financiën;
 • Franc Weerwind, minister voor Rechtsbescherming.

Bikker en Van Nispen verzoeken de ministers om de Kamervragen snel te beantwoorden, zo is te lezen in de laatste vraag. Ze hopen de antwoorden ruim voor het debat Kansspelen van 7 maart te ontvangen. De standaardtermijn die staat voor het beantwoorden voor Kamervragen is drie weken, waarmee de ministers aan dit verzoek zouden voldoen.

Rare persconferenties met acteurs

Het NRC-artikel beschrijft het verhaal van vage persconferenties waarin de sponsordeals met in Europa onbekende Aziatische gokbedrijven worden aangekondigd. Bij deze persconferenties is geen pers aanwezig en ontbreken ook medewerkers van de gokbedrijven. Op de foto’s, waarop de deals worden ondertekend, staan vaak onbekende acteurs die zich voordoen als hooggeplaatsten bij de gokbedrijven, zo luidt de verklaring van een fotograaf die twee van deze persmomenten mocht fotograferen in Frankrijk. Het sponsorgeld dat de Aziatische gokbedrijven betalen, wordt vaak met contant geld afgerekend ondanks dat de contracten vaak gaan over enkele miljoenen.

Ook Nederlandse topclubs PSV en Ajax gingen in zee met een Aziatische kansspelaanbieder. De clubs verklaren tegenover NRC geen idee te hebben wie er precies schuilgaan achter de gokbedrijven. De eerdere deals die de bedrijven maakten met andere voetbalclubs zouden voor veel clubs aanleiding zijn om ze te vertrouwen. Ajax deed bijvoorbeeld over Yibo Sports, een deal die in 2020 werd ondertekend, navraag bij andere clubs waar Yibo eerder sponsor van werd. Als de betreffende clubs het gokbedrijf omschreven als betrouwbaar, dan ging ook Ajax akkoord. Dat de clubs altijd netjes betaald kregen was genoeg.

De Aziatische gokbedrijven worden volgens NRC vaak gebruikt om crimineel geld wit te wassen. Hierdoor zou er dus ook crimineel geld terecht zijn gekomen bij voetbalclubs zoals Ajax en PSV en dat is waar de vragen van Bikker en Van Nispen zich op richten.

ClubSponsor
BK88 logo via CasinoNieuws.nl
WellBet logo via CasinoNieuws.nl

Verbod op sponsoring

De Kamerleden willen van de ministers weten of zij de indruk hebben dat Ajax en PSV hun maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben genomen. Ze verwijzen daarnaast naar een onderzoek van de Financial Action Task Force (FATF) over witwaspraktijken in de voetbalsector. Bikker en Van Nispen vinden het opmerkelijk dat de clubs wel bij andere voetbalclubs hebben geïnformeerd of de gokbedrijven hun sponsorgeld betalen, maar niet wie de daadwerkelijke eigenaren van de online casino’s zijn.

Ze vragen de ministers om het juridische kader te schetsen waar voetbalclubs mee te maken hebben als het gaat om de bestrijding van witwassen. Op dezelfde dag als de Kamervragen werd ook bekend dat de EU de anti-witwasregels aanscherpt. Dit zorgt er bijvoorbeeld voor dat voetbalclubs in het vervolg goed moeten onderzoeken waar het sponsorgeld dat zij ontvangen precies vandaan komt, zo schrijft NOS.

Verder willen zij weten in hoeverre het aanstaande verbod op sportsponsoring uit het besluit Orka de genoemde vormen van sponsoring verbiedt. De deals die Ajax en PSV jaren geleden sloten werden namelijk ondertekend in een tijd dat online gokken nog niet legaal was in Nederland. De sponsorovereenkomsten betroffen dan ook alleen het gebruik van het logo van Ajax en PSV. De Aziatische partijen betaalden grote bedragen om alleen te mogen pronken met het logo van de clubs op sociale media. Bikker en Van Nispen willen weten of dergelijke contracten ook verboden zijn vanaf 1 juli 2025.

Vertraging van de nieuwe gokwet op Curaçao

Ten slotte stellen de Kamerleden ook vragen over de Landsverordening op de Kansspelen, de aanstaande nieuwe gokwet op Curaçao. Enkele van de Aziatische gokbedrijven waar het NRC-artikel over schrijft, werken onder een Curaçaose sublicentie. De nieuwe kansspelwet op het eiland moet een einde maken aan de constructie met sublicentiehouders die niet of nauwelijks worden gecontroleerd.

De invoering van de gokwet liep al meerdere keren vertraging op en dat is ook de Kamerleden opgevallen. Zij vragen zich af waarom geen van de deadlines uit het Landspakket van Curaçao zijn gehaald. Ook willen zij van de ministers horen of de vertraging nog consequenties heeft.

Ministers vragen om uitstel

Minister Van Weyenberg heeft op 6 februari laten weten dat de ministers niet kunnen voldoen aan de eis om binnen de gebruikelijke termijn van drie weken te reageren op de Kamervragen. In een brief aan de Tweede Kamer liet hij weten dat de antwoorden op de Kamervragen zo spoedig mogelijk zouden volgen. Van Weyenberg verwachtte de antwoorden binnen drie weken, zes weken na de ingestuurde Kamervragen, te kunnen beantwoorden.

2024Z00523

(ingezonden 18 januari 2024)

Vragen van de leden Bikker (ChristenUnie) en Van Nispen (SP) aan de ministers voor Rechtsbescherming, van Financiën en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht ‘Hoe Ajax en PSV in zee gingen met dubieuze Aziatische gokbedrijven’

 1. Bent u bekend met het bericht ‘Hoe Ajax en PSV in zee gingen met dubieuze Aziatische gokbedrijven’?[1]

 2. Wat vindt u van de beschreven handelswijze van Ajax en PSV, heeft u de indruk dat zij hun maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben genomen?

 3. Bent u bekend met het onderzoek van de Financial Action Task Force (FATF) uit 2009 naar witwaspraktijken in de voetbalsector?[2] 

 4. Bent u het ermee eens dat op basis van dit rapport maar ook de eerdere rapporten van Europol, voetbalclubs en betrokken entiteiten extra bedachtzaam moeten zijn voor de risico’s op witwassen door sponsorcontracten – in het bijzonder waar het contracten met gokbedrijven betreft?

 5. Is het in dit licht niet vreemd dat wel is gevraagd of een partij betaalt, maar geen navraag lijkt te zijn gedaan naar deultimate benificial owner, verder onderliggende geldstromen en de betrouwbaarheid van de herkomst van het geld?

 6. Kunt u schetsen wat het huidig juridisch kader is voor voetbalclubs in het bestrijden van witwassen, in het bijzonder bij het aangaan van sponsordeals?

 7. Kunt u het verdere juridisch kader schetsten voor in artikel 1a van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme genoemde ondernemingen, natuurlijke personen, rechtspersonen en vennootschappen, in het bestrijden van witwassen bij het aangaan van sponsordeals en het sluiten van transfers door voetbalclubs? Is het juist dat bij een sponsordeal betrokken juridisch adviseur of advocaten, maar ook banken en andere financiële dienstverleners een duidelijke verplichting hebben op basis van de Wwft?

 8. Wordt door één of meerdere toezichthouders reeds onderzocht of in deze casus door de (al dan niet beursgenoteerde) voetbalclubs en de onder vraag 4 genoemde entiteiten binnen de kaders van wet- en regelgeving is gehandeld? Zo nee bent u bereid deze casus met nadruk bij de betreffende toezichthouders onder de aandacht te brengen?

 9. Is het juist dat in de nieuwe Europese witwaswetgeving nadrukkelijk aandacht is voor het bestrijden van witwaspraktijken in de voetbalwereld?[3]

 10. Zet Nederland zich in voor stringente regelgeving voor – in elk geval – grotere clubs, en ziet de Nederlandse inzet ook op scherpe regels voor voetbalmakelaars en andere tussenpersonen?

 11. Ziet de regering aanleiding om, op basis van deze casus maar ook vooruitlopend op Europese wetgeving, de regelgeving voor sportclubs, voetbalmakelaars en andere relevante partijen aan te scherpen?

 12. Wat is de reikwijdte van het reeds door de regering aangekondigde verbod op goksponsoring in de sport? Kunt u schetsen wat wel en wat niet onder het aankomende verbod zal vallen?

 13. Bent u bereid om te komen tot een algeheel verbod op sponsorcontracten van sportclubs met binnenlandse én buitenlandse gokbedrijven, ook wanneer het meer indirecte vormen van sponsoring betreft zodat ook de in dit artikel beschreven vormen van goksponsoring niet meer zijn toegestaan? Zo nee, wat gaat u dán doen om herhaling van deze praktijken te voorkomen?

 14. Staan alle seinen op groen voor het aangekondigde verbod op goksponsoring in de sport om volgend jaar in te gaan? Ziet de regering nog mogelijkheden om inwerkingtreding van dit verbod te versnellen?

 15. Kunt u nadere toelichting geven op de vertraging die er is in de hervorming van de goksector op Curaçao? Is het niet opvallend dat op geen van de onder hoofdstuk 19 ingezette maatregelen van het landspakket de deadline lijkt te zijn gehaald? Welke consequenties heeft dit?

 16. Is inmiddels – conform de in antwoorden op eerdere vragen geschetste inzet van de eilanden[4] – op Aruba en Sint Maarten een toezichthouder kansspelen aanwezig?

 17. Kunt u deze vragen beantwoorden (ruim) voor het commissiedebat Kansspelen van 7 maart aanstaande?

[1] NRC, 29 december 2023.

[2] FATF, Money Laundering through the Football Sector, (juli 2009).

[3] NOS, 18 januari 2024

[4] Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2021-2022, nr. 3456

Lead-foto via PSV. Dit artikel verscheen oorspronkelijk op 18 januari 2024. Op 7 februari is het artikel voorzien van een update na de brief van de ministers waarin zij aangaven de antwoorden niet binnen de gebruikelijke termijn te kunnen sturen.

CasinoNieuws.nl WhatsApp-kanaal

Altijd het laatste nieuws over de Nederlandse kansspelindustrie direct op je telefoon of WhatsApp op je computer? Volg het CasinoNieuws.nl WhatsApp-kanaal en mis niets meer!

Sportsbetting partners

CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.

Jeffrey Noeken CasinoNieuws.nl

Jeffrey Noeken

Senior Redacteur CasinoNieuws.nl
Jeffrey Noeken is senior redacteur bij CasinoNieuws.nl. Hij is een expert op het gebied van de Nederlandse en Curaçaose kansspelwetgeving.

Laat een reactie achter