Maandag 27 mei 2024

Speel bewust

Björn Fuchs: Van verslavingspreventie naar gokpreventie

Interview Björn Fuchs

Daags voor de dag van de liefde heeft zich in politiek Den Haag een bijzonder tafereel afgespeeld. Wellicht is ‘afgespeeld’ het verkeerde werkwoord, want eigenlijk is het de afronding van iets dat een week geleden begon.

Tijdens het begrotingsdebat van Justitie en Veiligheid zou men verwachten dat het voornamelijk over het budget zou gaan. Een Christelijk Kamerlid vond echter dat de maat vol was. Ze was het spuugzat. Zij ontving namelijk regelmatig e-mails van wanhopige ouders met online gokkende kinderen. Schrijnende situaties met gokverslaafde jongeren en veel problemen.

Proportionaliteit

“Een Christelijk Kamerlid vond echter dat de maat vol was. Ze was het spuugzat.”

Björn Fuchs

When in doubt, zoom out. Twijfels over de efficiency en effecten van de Wet Kansspelen op Afstand en diens zorgplicht verdienen het om serieus te worden bekeken en opgevolgd. Het is minstens even belangrijk om signalen in de juiste context te plaatsen en te wegen ten opzichte van het geheel.

Elk individueel geval van gokschulden en kansspelverslaving is er één teveel. Persoonlijk leed kent geen schaal. Het verdient empathie, zorg en aandacht. Wet- en regelgeving dient zich te baseren op feiten, doelmatigheid en proportionaliteit. Dat laatste laat zich afwegen ten opzichte van circa 900.000 online gokkende Nederlanders.

Aanvullend speelt de feitelijke context van het individuele geval een cruciale rol. Waar heeft een kind (lees: jongvolwassene) nou exact gokt? Op welke wijze is de zorgplicht werkelijk verzaakt? De praktijk is gelukkig niet altijd zo zwart-wit als initieel gepresenteerd.

Als democratische maatschappij hebben we een morele verplichting om op te komen voor zwakkere en kwetsbare minderheden. Tegelijkertijd ontheft dat ons niet van de rechten en vrijheden die de resterende meerderheid heeft. Lees: de gezonde online gokker.

Grenzen van de realiteit

“Een draconische maatregel die gelijk staat aan het onder (orwelliaans) curatele stellen van alle Nederlandse online gokkers.”

Björn Fuchs

Zonder dat de term ‘regelmatig ontvangen e-mails’ wordt gekwantificeerd ten opzichte van de honderd duizenden online gokkers, werd door het betreffende Kamerlid gesteld dat de maat vol is. Dat er een immens groot probleem is, waar Minister Franc Weerwind, het Ministerie van Justitie en Veiligheid, de Kansspelautoriteit en de gokaanbieders te weinig aan doen. Daarom eiste het betreffende Kamerlid middels een motie overkoepelende speellimieten, voor de zomer, zonder de mogelijkheid tot verhoging.

Een draconische maatregel die gelijk staat aan het onder (orwelliaans) curatele stellen van alle Nederlandse online gokkers. Om een minderheid te beschermen, moet een gezonde meerderheid worden beperkt. Een maatregel die net zo disproportioneel is als dat die onrealistisch is. Gisteren heeft een Kamermeerderheid echter voor de betreffende motie gestemd.

Ondanks de eloquente bewoordingen en voorstellen van de Minister van J&V en diens ministerie.

Ondanks de wetenschap dat de Kansspelautoriteit nieuwe beleidsregels gaat introduceren.

Ondanks een officiële en feitelijke evaluatie van de Wet KOA in oktober.

Daarmee onttrekt deze uitkomst zich aan de grenzen van de realiteit. Dat is op zijn zachtst gesteld bijzonder. Een politieke meerderheid die zich niet stoort aan (de afwezigheid van) feiten, proportionaliteit, onderzoek en rechtszekerheid. Dat kan en mag niet de norm zijn van ‘de nieuwe politiek’. Vooral niet als de gevolgen en de rekening daarvan een onherstelbaar netto-negatief resultaat opleveren.

In de realiteit zijn er in het afgelopen jaar diverse buitenlandse online casino bedrijven te koop aangeboden. Een ieder die zich daarin heeft kunnen verdiepen, heeft kunnen zien dat daar per bedrijf cq. website per maand vele duizenden registraties staan vermeld uit Nederland. De illegale markt bestaat uit duizenden van dat soort illegale websites.

De bedrijven hierachter lachen al een tijdje in hun vuistje en bouwen vrolijk verder aan extra nieuwe illegale websites voor de Nederlandse markt. Er liepen er voldoende van rond vorige week tijdens de gokbeurs ICE in Londen. Via databases, social media, Google etc. vinden ze nog altijd een digitaal pad richting de Nederlandse gokker. Niet zelden juist expliciet richting de kwetsbare groepen. De-kanalisatie is dus geen sprookje van de vergunde Nederlandse online gokaanbieders.

Gokpreventie

“Een disproportionele maatregel jaagt gokkers het illegale circuit in.”

Björn Fuchs

Consumentenbescherming en verslavingspreventie zijn centrale doelstellingen van het Nederlandse kansspelbeleid. Een disproportionele maatregel jaagt gokkers het illegale circuit in. Dat is het tegenovergestelde van consumentenbescherming en verslavingspreventie. Het is eerder ‘gokpreventie’. Niet gokken is immers de beste maatregel om kansspelverslaving te voorkomen. Het sluit bovendien vooral aan bij de interpretatie van sommige heilige boeken, die gokken simpelweg goddelijk verbieden.

Het is echter naïef om te denken dat de aanwezige online gok-behoefte van een kleine miljoen online gokkers daarmee ook is verdwenen. De Nederlandse online gokkers verdienen beter. Die hebben recht op goede, doelmatige wet- en regelgeving; tezamen met een maximale zorgplicht vanuit de aanbieders van online kansspelen. Daar blijven we ons voor inzetten vanuit de branche verenigingen Vergunde Nederlandse Online Kansspelaanbieders (VNLOK) en Netherlands Online Gambling Association (NOGA). En natuurlijk ook vanuit Janshen-Hahnraths Group en Fair Play Online Casino.

Dit is een bijdrage door Björn Fuchs, de Chief Digital Officer van de Janshen-Hahnraths Group, het bedrijf achter Fair Play Online. Pull-quotes keuze door CasinoNieuws.

Björn Fuchs

Chief Digital Officer Janshen-Hahnraths Group
Björn Fuchs schrijft voor CasinoNieuws.nl als expert en kennisleider over de gereguleerde Nederlandse kansspelwereld. Hij is CDO bij Fair Play Casino.

Laat een reactie achter