Dinsdag 25 juni 2024

Speel bewust

Open brief Jan Schiffelers: “Door belastingdruk gaat onze branche kopje onder”

Amusementsbedrijf Janshen-Hahnraths Group (600 medewerkers, 80 miljoen bruto-omzet in 2022) schrijft al jaren geen zwarte cijfers meer. Sinds 2008 is er geen dividend meer uitgekeerd. “We maken ons grote zorgen over het voortbestaan van de onderneming en de sector als geheel”, zegt vertrekkend CEO Jan Schiffelers. “De verzwaarde wet- en regelgeving, de buitenproportionele belastingdruk en de recente verhogingen van de kansspelbelasting (KSB) in 2022 en 2023 zijn voor onze branche een brug te ver.”

In tegenstelling tot wat velen (nog steeds) denken klotst het geld in onze sector niet over de plinten, sterker nog, rode cijfers zijn aan de orde van de dag. Ook dit jaar lijdt Janshen-Hahnraths Group, een van ’s lands grootste private spelers met bijna 65 jaar aan expertise in haar sector, een miljoenenverlies, net als in voorgaande jaren.

In 2024 worden bij ons bedrijf noodgedwongen vele tientallen arbeidsplaatsen geschrapt. Net als menige andere branche hebben wij het zwaar voor de kiezen gehad. Eerst de impact van de coronapandemie in 2020 en 2021, waaronder tijdelijke sluiting van onze casino’s als gevolg van de door de overheid uitgevaardigde lock-down. Tel daarbij op de aanloopverliezen van de online activiteiten waardoor de resultaatontwikkeling volstrekt ontoereikend is.

Mede dankzij steunmaatregelen, een aanvullend belastinguitstel en ingrijpende interne kostenbesparende maatregelen is zowel de solvabiliteit als de liquiditeit van ons bedrijf tot op heden acceptabel geweest. Of dat echter ook voor de toekomst geldt is nog maar zeer de vraag want een nieuwe mega-schadepost ligt op de loer.

Dit is niet vol te houden

“Wij kunnen failliet gaan; dat laat de Staat vast niet snel gebeuren met haar bedrijven.”

Jan Schiffelers

De onlangs door het demissionaire kabinet voorgestelde verhoging van de kansspelbelasting (KSB) met één procent, komt voor Janshen-Hahnraths Group neer op een totale heffing van 32,45% die wij moeten afdragen van de omzet – náást de vennootschapsbelasting (VPB) en, last but not least, de BTW die niet aftrekbaar is. Anders gesteld: investeringen en kosten zijn niet € 1 miljoen maar € 1,21 miljoen, in ons geval gaat het jaarlijks over tientallen miljoenen. Wij kunnen dit op geen enkele manier volhouden.

Als ik ondernemers in andere sectoren hierover vertel, vragen zij zich af hoe dit mogelijk is en hoelang je dit inderdaad kunt volhouden. Wij worden, als Fair Play Casino en Fair Play Online, al jaren keihard geraakt door de zojuist genoemde tegenvallers. De – nu nog – zeshonderd medewerkers van ons bedrijf maken zich terecht grote zorgen over hun toekomst. Zij voelen zich in de steek gelaten door de politieke partijen en Rijksoverheid. Anders dan bij de staatsbedrijven Holland Casino en Nederlandse Loterij (Toto) is het bij private bedrijven zoals het onze geen broekzak-vestzak situatie. Meer belastingen maar minder dividend van de staatsdeelnemingen maakt uiteindelijk geen verschil voor de Nederlandse schatkist. Wij kunnen failliet gaan; dat laat de Staat vast niet snel gebeuren met haar bedrijven.

Proportionele belastingdruk

Hersteloperaties om de nu al enkele jaren zwaar verliesgevende exploitatie te keren worden door de onlangs opnieuw verhoogde kansspelbelasting van één procent weer een forse klap toegediend en dat alleen ter dekking van de alcoholaccijns. Voor ons bedrijf is dat wederom een zware tegenvaller van 1 miljoen euro.

Wat velen niet weten, is dat sinds 2002 de prijs per spel 20 eurocent bedraagt. Reeds 22 jaar geldt dus dezelfde prijs per spel, geen tussentijdse verhoging, niks prijselasticiteit of inflatiecorrectie. Wij mogen wettelijk de stijging van de kosten en belastingen niet doorberekenen aan de speler (zelfs enkele oud-bewindslieden wisten dat niet). Ik ken geen enkele andere bedrijfstak in Nederland waar dit speelt.

“Door al die forse afdrachten kunnen wij de komende jaren echter geen rentabiliteit realiseren die positief is.”

Jan Schiffelers

Vandaar een ultieme cri de coeur richting demissionair staatssecretaris Marnix van Rij (CDA, Financiën) en zijn opvolger. Maar óók richting de nieuwe woordvoerders in de Tweede Kamer op de dossiers Kansspel en Fiscaliteit om fiscale stabiliteit te realiseren met een proportionele belastingdruk van 25%. Inmiddels erkent de staatssecretaris wel dat wij reeds zeer hoge afdrachten doen via de kansspelbelasting en andere heffingen.

Door al die forse afdrachten kunnen wij de komende jaren echter geen rentabiliteit realiseren die positief is. Rentabiliteit, geld dus, dat mede nodig is om te voldoen aan de zware eisen (verslavingszorg, register-uitsluiting kansspelen, compliance, et cetera) waaraan onze branche moet voldoen. Met, op den duur, een onvermijdelijke sterfhuisconstructie van het goed gereguleerde kansspelbeleid en een vlucht naar de illegaliteit. De mens blijft spelen en een gokje wagen, water zoekt het laagste punt en wat doet de politiek? Ze staat erbij en kijkt er naar…..

Vluchten naar illegale plekken

Het beschermen van de consument, het tegengaan van kansspelverslaving en het tegengaan van illegaliteit en criminaliteit heeft de hoogste prioriteit in ons land. Nederland mag trots zijn op een goed geregeld kansspelbeleid. Maar geef ons, de ondernemers, dan ook de financiële ruimte om dat kansspelbeleid te kunnen continueren. Naast de steeds complexere en verzwaarde regelgeving wordt door de verhoging van de kansspelbelasting opnieuw het paard achter de wagen gespannen. Waar dat toe leidt? Dat spelers, bij gebrek aan het legale aanbod en legale casino’s, binnen afzienbare tijd vluchten naar illegale plekken waardoor niemand meer zicht heeft op de speler, en de staatssecretaris van Financiën nul euro aan kansspelbelasting ontvangt.

Dit is een open brief van Jan Schiffelers, voormalig CEO van de Janshen-Hahnraths Group, het bedrijf achter onder andere de Fair Play Casino speelautomatenhallen en Fair Play Online.

Lead-foto via Janshen-Hahnraths Group.

Laat een reactie achter