Donderdag 18 juli 2024

Speel bewust

CBb geeft Holland Casino deels gelijk in zaak tegen Ksa om aanwijzing Wwft

holland casino aanwijzing wwft Hoofdkantoor Hooffddorp

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft Holland Casino deels gelijk gegeven in haar hoger beroep in een zaak tegen de Kansspelautoriteit. In 2019 ontving Holland Casino een aanwijzing voor tekortkomingen op het gebied van de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft). De toezichthouder was bevoegd om de aanwijzing voor het direct beëindigen van de overtredingen op te leggen, maar niet om toekomstige overtredingen te voorkomen.

Rectificatie 28 maart 2024: een eerdere versie van dit artikel las dat Holland Casino de rechtszaak tegen de Kansspelautoriteit had gewonnen en dat de aanwijzing was vernietigd. Het CBb gaf Holland Casino echter slechts deels gelijk. Dit artikel is aangepast met de accurate beschrijving van de uitspraak.

Op 1 oktober 2019, precies twee jaar voor de opening van de online kansspelmarkt in Nederland, gaf de Kansspelautoriteit een aanwijzing aan Holland Casino. Holland Casino was volgens de toezichthouder tekort geschoten op het gebied van de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft). Het casino kreeg een aanwijzing  tot het beëindigen of ongedaan maken van de overtredingen en tot het voorkomen van herhaling van een overtreding.

Onderzoek bij Holland Casino

Een half jaar voor de aanwijzing deelde de Ksa al mee dat ze onderzoek gingen doen naar de naleving van de Wwft door het staatsbedrijf. Tijdens het onderzoek bezocht de Ksa drie vestigingen en vroeg het per vestiging de laatste tien klantonderzoeken op. Ook vroeg de toezichthouder de laatste vijf meldingen van ongebruikelijke transacties, het beleid, en de jaarrapportages van 2017 en 2018 op.

Uit het onderzoek van de Kansspelautoriteit bij de drie landgebonden vestigingen bleek dat Holland Casino destijds op verschillende punten tekortschoot:

  • In het merendeel van de klantonderzoeken bleek geen duidelijke risicoanalyse uitgevoerd;
  • 25 ongebruikelijke transacties waren niet gemeld bij de Financial Intelligence Unit (FIU);
  • De beoordeling wie risicovolle prominente personen zijn, kon bij Holland Casino door “iedere willekeurige manager” genomen worden, terwijl dit alleen door “hoger leidinggevend personeel” gedaan zou mogen worden.

De toezichthouder concludeerde hieruit dat Holland Casino structureel tekortschoot op het gebied van compliance. De Ksa liet Holland Casino eind juli 2019 weten dat ze het voornemen had om een aanwijzing op te leggen. Een maand later gaf Holland Casino haar reactie, en kort daarna volgde een gesprek. Ook liet het staatsbedrijf weten dat ze alsnog veertien meldingen hadden gedaan bij het FIU over beëindigingen van zakelijke relaties door vermoedens van witwassen en ongebruikelijke transacties.

Ondanks de genomen stappen gaf de Ksa een aanwijzing tot het opvolgen van tien gedragslijnen om ervoor te zorgen dat de geconstateerde overtredingen binnen zes maanden beëindigd zouden zijn en in de toekomst niet weer zou plaatsvinden.

Beroep afgewezen

Holland Casino diende in maart 2020 een bezwaar in bij de Kansspelautoriteit, maar dat werd ongegrond verklaard. Daarop stapte Holland Casino naar de rechter. Frank Verhoef, in die tijd woordvoerder van Holland Casino, zei daarover destijds het volgende:

“Omdat de Kansspelautoriteit de Wwft naar haar mening niet op alle onderdelen correct heeft toegepast en Holland Casino meer helderheid wil over de wettelijke voorschriften en hoe zij daar in haar specifieke geval in de praktijk uitvoering aan moet geven.”

Frank Verhoef, Holland Casino

Bij het eerste beroep bij de Rechtbank Rotterdam kreeg de Kansspelautoriteit gelijk. Toen concludeerde de rechter dat Holland Casino “als poortwachter van het financiële stelsel […] zelf verantwoordelijk [is] om te voldoen aan haar verplichtingen op grond van de Wwft en in dat kader invulling te geven aan de daarin neergelegde open normen.”

Holland Casino besloot daarop naar de Raad van State te stappen, om in de toekomst mogelijke misverstanden en onduidelijkheid en eventuele willekeur voorkomen. Verhoef liet weten dat er noodzaak was om “meer helderheid over de regels en de precieze uitvoerbaarheid daarvan” te krijgen. Het casino maakte wel duidelijk dat de gang naar de rechter geen poging was om onder haar verantwoordelijkheid uit te komen. De meeste onderdelen waar het initieel bezwaar tegen had gemaakt, had Holland Casinp bij de stap naar de Raad van State al laten vallen.

Holland Casino krijgt deels gelijk

In de tussentijd bracht de Financial Action Task Force (FATF) een rapport naar buiten waaruit bleek dat Holland Casino stappen had gemaakt in de strijd tegen witwassen. Volgens het rapport maakt het casino robuuste en op risico gebaseerde maatregelen, waaronder uitgebreide identiteitscontroles bij de registratie van klanten, transactielimieten voor nieuw geregistreerde klanten en grootschalige controlesystemen.

Op dinsdag 26 maart 2024 heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven, een van de vier hoogste bestuursrechters in Nederland, haar uitspraak gedaan in het conflict tussen Holland Casino en de Ksa. Het CBb keek hierbij onder andere naar de bevoegdheid van de Ksa, en de evenredigheid van de aanwijzing.

Het oordeelde dat de toezichthouder wel degelijk bevoegd was om de aanwijzing op te leggen, maar dat de Wwft geen grondslag biedt om toekomstige overtredingen te voorkomen. De aanwijzing bleef daardoor staan, echter is het deel van het voorkomen van herhaling van een overtreding wel vernietigd.

“Voor zover, zoals de rechtbank heeft aangenomen, de aanwijzing strekt tot het voorkomen van herhaling van de overtreding van artikel 16, eerste en vierde lid, van de Wwft, moet worden geoordeeld dat, zoals hiervoor is overwogen, artikel 28 van de Wwft daartoe geen bevoegdheid bevat.”

Uitspraak CBb

Het tweede bezwaar van Holland Casino ging over de evenredigheid van de aanwijzing. Het wees hierbij naar de verrichte inspanningen tot het verbeteren van haar Wwft-beleid, de reputatieschade bij een aanwijzing, en het uitblijven van een formele waarschuwing voorafgaand aan de aanwijzing. Het CBb stelde voorop dat een aanwijzing een relatief licht handhavingsmiddel is, en ging niet mee in de argumentatie van Holland Casino.

“Zoals KSA ook heeft opgemerkt, waren de door Holland Casino geleverde inspanningen om alsnog aan de verplichtingen van de Wwft te voldoen het gevolg van die aanwijzing. Dat in geval van publicatie van de aanwijzing het lijden van reputatieschade door Holland Casino niet denkbeeldig is, betekent niet dat KSA van het geven van de afwijzing had behoren af te zien. Van bijzondere omstandigheden op grond waarvan moet worden geoordeeld dat het geven van de aanwijzing aan Holland Casino toch onevenwichtig is, is niet gebleken.”

Uitspraak CBb

Het College bepaalde uiteindelijk dat de Staat der Nederlanden een schadevergoeding van € 500 aan Holland Casino moet betalen. Daarnaast moet de Ksa de betaalde griffierecht van € 902 en de proceskosten van € 3.938 betalen.

Lead-foto hoofdkantoor Holland Casino via Holland Casino.

Partners

CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.

Eric Mertens

Eric Mertens

Redacteur CasinoNieuws.nl
Eric Mertens schrijft voor CasinoNieuws.nl over de nationale en internationale wereld van online casino's, met een specialisme op het gebied van poker. Eric is daarnaast liefhebber van Ajax en fanatiek sportwedder.

Laat een reactie achter