Vrijdag 24 mei 2024

Speel bewust

Jack’s wint rechtszaak van Kansspelautoriteit om landgebonden monopolievergunning Nederlandse Loterij

'Nederlandse kansspelbeleid niet horizontaal consistent'

TOTO Winkel Kansspelautoriteit Nederlandse Loterij monopolie vergunning uitspraak rechter

Jack’s eigenaar JVH Gaming heeft een rechtszaak tegen de Kansspelautoriteit gewonnen over de landgebonden monopolievergunningen van Nederlandse Loterij. Volgens de rechter is het Nederlandse kansspelbeleid niet langer consistent door de invoering van de Wet Kansspelen op afstand waar geen sprake is van een monopolie. De rechter geeft de Ksa de opdracht om de vergunningsaanvraag van Jack’s opnieuw te beoordelen.

Twee niet bij naam genoemde bedrijven stond tegenover de Kansspelautoriteit in een rechtszaak waar donderdag uitspraak in is gedaan. Tegenover CasinoNieuws.nl heeft JVH Gaming, het moederbedrijf van Jacks.nl, laten weten dat beide bedrijven in de rechtszaak toebehoren tot JVH. Het gokbedrijf daagde de toezichthouder voor de rechter omdat de vergunningsaanvragen van JVH werden afgewezen. JVH vroeg vergunningen aan voor de volgende kansspelen:

  • Een vergunning om instantloterijen, zoals krasloten, aan te mogen bieden in Nederland.
  • Een vergunning om fysieke sportweddenschappen, zoals TOTO Winkel nu doet, aan te mogen bieden.

Beide vergunningsaanvragen werden op 4 september 2022 afgewezen door de Kansspelautoriteit. Reden voor de afwijzing was de monopolievergunning die in het bezit is van Nederlandse Loterij. JVH diende bezwaar in tegen de afwijzing, maar ook dit bezwaar werd verworpen.

Monopolievergunning in strijd met vrij verkeer van diensten

Na het verworpen bezwaar stapte JVH Gaming naar de rechter. Het was aan de rechter om te bepalen of de bepalingen uit de Wet op de Kansspelen die de monopolievergunningen rechtvaardigden in strijd waren met het vrij verkeer van diensten binnen de Europese Unie. In de Wet op de kansspelen staat het volgende over de monopolievergunningen:

“De raad van bestuur, bedoeld in artikel 33a, kan met het oog op de belangen van instellingen werkzaam ten algemene nutte, in het bijzonder op het gebied van sport en lichamelijke vorming, van de cultuur, het maatschappelijk welzijn en de volksgezondheid, aan één rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid voor een door hem te bepalen duur vergunning verlenen tot het organiseren van een instantloterij/sportweddenschappen/lotto’s.”

Artikel 14b, 16, en 27b van de Wet op de Kansspelen

Er is een aantal redenen waarom een monopolievergunning toch gerechtvaardigd kan zijn, ondanks het vrij verkeer van diensten. De rechter bekeek dan ook of een van deze redenen van toepassing was op het Nederlandse kansspelbeleid:

  1. Er is een rechtvaardigingsgrond aanwezig;
  2. Het gaat om een maatregel die geen onderscheid maakt naar nationaliteit;
  3. De beperking is evenredig.

In rechtszaken enkele jaren geleden probeerde Betfair de monopolievergunning van Nederlandse Loterij (destijds Lotto) aan te vechten. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelde destijds dat er voldoende gronden waren om een monopolievergunning te verstrekken.

Betfair verwees naar het loterijenstelsel, waarvoor meerdere vergunningen worden vergeven. Dit was destijds echter onvoldoende om aan te tonen dat het Nederlandse kansspelbeleid ‘horizontaal inconsistent’ was:

“Om die reden heeft de Afdeling geoordeeld dat de omstandigheid dat voor sportprijsvragen een éénvergunningstelsel geldt en dat voor goede doelen loterijen meerdere vergunningen beschikbaar zijn, niet maakt dat het Nederlandse kansspelstelsel niet horizontaal consistent is.”

De Afdeling bestuursrechtspraak

Nederlandse kansspelbeleid met monopolievergunning Nederlandse Loterij niet horizontaal consistent

De Kansspelautoriteit verwees bij de afgewezen vergunningen van de gokbedrijven in 2022 naar de uitspraak van de Afdeling. Volgens de JVH ging die uitspraak echter niet meer op omdat de situatie veranderd is door de invoering van de Wet Kansspelen op afstand. Er zijn bijvoorbeeld sinds 1 oktober 2021 al 17 bedrijven die een vergunning hebben gekregen om online sportweddenschappen aan te bieden.

JVH vond dat de Kansspelautoriteit ook niet kon vast blijven houden aan het argument dat het beter is voor de consumentenbescherming en verslavingspreventie om slechts één vergunninghouder te hebben. Het bedrijf vergeleek de kansspelen waar het om gaat met het online gokken aanbieden waarvoor wel vergunningen zijn vergeven. De genoemde risico’s van kansspelen zouden groter zijn bij het online aanbod, waardoor het onlogisch zou zijn om de beperkingen op deze landgebonden kansspelen in stand te houden.

De rechter benadrukte in zijn uitspraak allereerst dat de Afdeling niet heeft vastgesteld dat het Nederlandse kansspelbeleid ‘horizontaal consistent’ was. Er werd alleen gezegd dat niet vast te stellen was dat het inconsistent was. De invoering van de Wet Kansspelen op afstand heeft daarentegen wel verandering in de situatie gebracht.

Volgens de Kansspelautoriteit waren de verschillen tussen de landgebonden en de fysieke kansspelen te groot om deze met elkaar te vergelijken. De rechter kon zich hier niet in vinden en oordeelde dat het kansspelbeleid niet horizontaal consistent is:

“De rechtbank komt gelet op al het voorgaande tot de conclusie dat het kansspelbeleid naar de huidige stand van zaken niet horizontaal consistent is. De beroepsgrond van eisers slaagt.”

Citaat uit uitspraak van de rechter

Kansspelautoriteit moet vergunningsaanvragen opnieuw beoordelen

Door het oordeel over de horizontale inconsistentie van het Nederlandse kansspelbeleid worden de besluiten van de Kansspelautoriteit vernietigd. De toezichthouder zal daarom opnieuw moeten oordelen over de vergunningsaanvragen van JVH. De Kansspelautoriteit krijgt hiervoor van de rechter 12 weken de tijd. De Kansspelautoriteit heeft zes weken de tijd om in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State te gaan.

De woordvoerder van de Kansspelautoriteit reageerde als volgt tegenover CasinoNieuws.nl op de uitspraak:

“De Ksa heeft kennisgenomen van deze uitspraak en buigt zich nu over het vervolg.”

Woordvoerder Kansspelautoriteit

Eenzelfde reactie kwam ook van de woordvoerder van Nederlandse Loterij, het bedrijf dat de monopolievergunningen nu in bezit heeft:

“We bestuderen de uitspraak en een mogelijk vervolg.”

Woordvoerder Nederlandse Loterij

Holland Casino is geen partij in deze zaak maar heeft net als Nederlandse Loterij ook een monopolievergunning. Gevraagd om een reactie, reageert de staatsdeelneming als volgt:

“Holland Casino heeft kennis genomen van de uitspraak van de rechter in de zaak van JVH tegen de de Ksa. We blijven de ontwikkelingen daaromtrent met interesse volgen.”

Woordvoerder Holland Casino

Tegenover CasinoNieuws.nl laat ook JVH Gaming weten dat zij de uitspraak bestuderen. CasinoNieuws.nl heeft Janshen-Hahnraths (moederbedrijf van Fair Play Casino’s), Hommerson, en Circus Gran Casino, aanbieders van landgebonden kansspelen, gevraagd om een reactie. Het artikel zal worden geüpdatet zodra er een reactie wordt gegeven door een van de bedrijven.

Of de uitspraak van de rechter ook (impliciet) een impact kent op de monopolie-vergunning van Holland Casino, is onbekend. CasinoNieuws.nl heeft een advocaat gespecialiseerd in kansspelen gevraagd om een reactie ter duiding. Dit artikel wordt geüpdate op het moment dat die reactie gedeeld wordt.

De drie monopolievergunningen zijn momenteel in het bezit van Nederlandse Loterij met de merken Krasloten, TOTO Winkel, en Lotto. In 2022 haalde Lotto een netto-omzet van € 202,3 miljoen, zo vermeldt het bedrijf in haar jaarverslag ( 980 kB). De omzet van TOTO Winkel en Krasloten zijn niet bekend. In het jaarverslag van Nederlandse Loterij over 2022 worden geen specifieke omzetten per merk gedeeld.

Lead-foto via Nederlandse Loterij.

Update 18:02: Artikel ge-update met de informatie dat een van de (in de uitspraak geanonimiseerde) bedrijven Jacks.nl moederbedrijf JVH gaming betreft. Op 1 maart is het artikel opnieuw geüpdatet nadat JVH Gaming tegenover CasinoNieuws.nl bevestigde dat het om JVH gaat.

Partners

CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.

Jeffrey Noeken CasinoNieuws.nl

Jeffrey Noeken

Senior Redacteur CasinoNieuws.nl
Jeffrey Noeken is senior redacteur bij CasinoNieuws.nl. Hij is een expert op het gebied van de Nederlandse en Curaçaose kansspelwetgeving.

Laat een reactie achter