Zaterdag 15 juni 2024

Speel bewust

Bijzondere bijstand afgewezen door inkomsten uit online gokken

bijstand online gokken

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven heeft rechtmatig de aanvraag voor bijzondere bijstand afgewezen aan een man die zich bezig hield met online gokken, zo oordeelt de rechter. De man wist niet de juiste gegevens te overhandigen aan het college. De onlangs door de Centrale Raad van Bestuur (CRvB) geformuleerde uitgangspunten voor gokactiviteiten gelden enkel voor fysieke gokinstellingen, en niet voor online gokken.

De eiser werd op 5 november 2020 door de kantonrechter onder bewind gesteld. Op 13 juli 2021 heeft de bewindvoerder namens de eisende partij bijzondere bijstand aangevraagd voor bewindsvoerderskosten. Hierop volgend heeft de gemeente onder meer bankafschriften van de eiser opgevraagd. Uit deze bankafschriften zou blijken dat de man meerdere keren geld had ontvangen vergaard uit online gokken. Dit werd ook door de eiser bevestigd.

Tussen 1 juni 2021 en 2 augustus 2021 zou de eiser € 655 hebben uitbetaald via online casino Unibet. Hier heeft het college een berekening mee gemaakt, waaruit bleek dat de eiser volgens het college € 312 per maand verdiende met online gokken. Het college stelde de draagkracht van de persoon vanaf 13 juli 2021 tot en met 12 juli 2022 vast op € 1.507,72 in totaal. Dit betekende een draagkracht van € 125,64 per maand. De inkomsten uit het online wedden op voetbal waren groter dan de draagkracht, aldus het college. Vanwege de inkomsten uit online gokken had de eiser dan ook geen recht op bijzondere bijstand voor de kosten van bewindvoering.

Mutatieoverzichten ontbreken

De eiser heeft tegen deze uitspraak bezwaar aangetekend, maar in november 2022 herhaalde het college haar eerdere uitspraak. Ten grondslag aan deze uitspraak lag het feit dat de eiser de mutatieoverzichten van de gokaccounts nooit heeft overlegd. De eiser overhandigde enkel bankafschriften over de periode van 13 juli 2021 tot en met 12 juli 2022. Het college is van mening dat alleen de mutatieoverzichten bij de goksites duidelijkheid kunnen verschaffen over de winsten behaald met online gokken. Doordat deze mutatiegegevens niet door de eiser zijn overhandigd kan het college het recht op de gevraagde bijzondere bijstand niet vaststellen.

Tegen deze uitspraak ging de man in hoger beroep. Tegenover de rechtbank stelt de eiser dat het bezwaar gegrond verklaard had moeten worden. Hierover staat het volgende in de uitspraak:

“Tijdens de hoorzitting heeft het college erkend dat hij niet kon uitgaan van gokinkomsten voorafgaande aan de aanvraag en dat de schatting van de inkomsten in het primaire besluit niet kon worden gebaseerd op de bankafschriften voorafgaand aan de periode van belang. Daarbij stelt eiser dat het college in het kader van het bezwaar tot een herbeoordeling van de draagkrachtberekening is gekomen. Ter zitting heeft eiser in dit kader aangevuld en toegelicht dat het college daarom ten onrechte heeft nagelaten de door hem in de bezwaarfase gemaakte proceskosten aan hem te vergoeden.”

De eisende partij geeft daarnaast aan dat gokken niet winstgevend is. De bedragen die hij zou winnen, zouden veelal weer verspeeld worden met online gokken. Al gaf hij eerder aan dat hij met wedden op voetbal meestal wel wint.

Ook geeft de man aan dat de bankgegevens, met af- en bijschrijvingen van Betent B.V (BetCity). en Trustly Group AB, die hij heeft verstrekt genoeg informatie geven om zijn recht op bijzondere bijstand vast te stellen. Volgens de eiser zijn de maandelijkse inkomsten over de periode van belang lager dan de inkomsten waarmee het college rekening had gehouden bij het primaire besluit, hetgeen leidt tot een lagere draagkracht dan dat het college stelt. De man stelt dat hij ondanks de gokactiviteiten beschikt over onvoldoende draagkracht en dus recht heeft op bijzondere bijstand. 

Nieuwe vuistregel voor bijstandgerechtigden

In april 2023 deed de CRvB uitspraak in een zaak tussen de gemeente Rotterdam en een bijstandsgerechtigde. De CRvB hanteert nu als uitgangspunt dat wanneer een betrokkene gokactiviteiten heeft verricht in een gokinstelling de ontvangen bedragen over de maand waarin die activiteiten zijn verricht niet precies kunnen worden vastgesteld.

Bij dergelijke gokactiviteiten is het namelijk zo goed als onmogelijk om met een verifieerbare administratie of boekhouding te komen. De betrokkene kan volgens de CRvB wel aan de hand van pinopnames in een gokinstelling de door hem verrichte gokactiviteiten en de daarmee verkregen bedragen aannemelijk maken. Hieruit blijkt dat de inkomsten en uitgaven uit gokken tegen elkaar weggestreept kunnen worden, omdat gokken normaliter niet winstgevend is.

Dit heeft als gevolg dat mensen in de bijstand die geld verdienen met gokken niet hun volledige bijstand terug moeten betalen.

Deze regel geldt echter niet voor inkomsten uit online gokken zo vond het college, omdat je bij online gokken wel een deugdelijke administratie bij kan houden. De rechter ging hier in mee:

“De rechtbank komt tot dit oordeel omdat bij het verrichten van online gokactiviteiten, anders dan bij gokactiviteiten in een gokinstelling, de ontvangen bedragen over de maand waarin die activiteiten zijn verricht in de regel wél precies kunnen worden vastgesteld. Het college heeft zich namelijk onweersproken op het standpunt gesteld dat van deze gokactiviteiten wel een verifieerbare administratie of boekhouding beschikbaar is, omdat een ieder met een online gokaccount in de zogenoemde ‘wallet’ van dat online gokaccount deze informatie kan raadplegen. Het college heeft verder onweersproken gesteld dat ook in eisers geval in zijn wallets is te zien welke gelden op het desbetreffende gokaccount zijn gestort, hoe deze gelden zijn ingezet in gokspellen, wat de eventuele gokbonussen zijn geweest die eiser heeft kunnen inzetten, wat het resultaat per spel is geweest en wat met de eventuele gokwinsten is gebeurd (de mutatieoverzichten). Verder is tussen partijen niet in geschil dat eiser dergelijke gokwinsten opnieuw kan inzetten of kan laten uitbetalen op zijn bankrekening.”

Het betoog van de man dat opbrengsten uit online gokken niet als inkomsten aangemerkt moeten worden, en hij daarom bijzondere bijstand verdient, houdt geen stand. De rechtbank Oost-Brabant is van mening dat de eiser vrijelijk over deze bedragen heeft kunnen beschikken.

Draagkracht terecht niet vastgesteld

De rechter sprak zich eveneens uit over het vaststellen van de draagkracht. Hier sprak de rechter duidelijke taal over. De eiser heeft zijn inlichtingenverplichting geschonden, en daardoor heeft het college terecht de draagkracht niet weten vast te stellen. Zo had de eiser beloofd om de mutatiegegevens van zijn wallet bij de online goksites aan te leveren. Tijdens een eerdere hoorzitting zegde de man toe om op uiterlijk 11 augustus 2022 de benodigde gegevens te verstrekken, zo bleek uit de geluidsopnames. Dit heeft hij echter nooit gedaan.

Hij zou dit niet kunnen doen omdat hij zijn online gokaccounts heeft gesloten tijdens de bezwaarprocedure. Dit vond volgens de eiser plaats nog voordat het verzoek van het college gedaan was. Een poging van zijn bewindvoerder om achter deze informatie te komen liep op niets uit. De gokbedrijven zouden namelijk niet meer reageren op de verzoeken.

Ook hier gaat de rechter niet mee in het verhaal van de eisende partij. Uit onderzoek blijkt namelijk dat het beëindigen van de gokaccounts tegelijk samenviel met het uitbetalen van zijn wallets en met het kopen van een scooter. Deze aankoop werd gedaan met geld verkregen uit online gokken. Dit vond plaats nadat het college al om de mutatiegegevens had gevraagd.

De rechter oordeelt dan ook dat de college terecht het standpunt heeft ingenomen dat het recht op bijzondere bijstand voor de kosten van bewindvoering niet is vast te stellen.

Lead-foto via PRO SHOTS / Peter van Gogh.

Partners

CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.

Jimmy Driessen

Jimmy Driessen

Redacteur CasinoNieuws.nl
Jimmy Driessen is redacteur bij CasinoNieuws.nl en schrijft over de Nederlandse, Belgische, en Duitse Kansspelmarkt. Hij is groot voetballiefhebber en een expert op het gebied van Amerikaanse sporten.

Er zijn 3 reacties op dit artikel

  1. Belachelijk. Gokken kan nooit als bron van inkomsten worden gezien omdat het simpelweg een op de lange termijn verliesgevende bezigheid is voor de normale huis tuin en keuken gebruiker.

    Het argument dat gokwinsten niet als bron van inkomsten kunnen worden gezien houdt dus per definitie wel stand. Maargoed, wiskunde is natuurlijk nooit het sterkste punt van rechters enzo.

    • *daarom laat je dus goksaldi nooit uitbetalen vanaf de website van de gokaanbieder, zolang je in een bijstand/uitkeringsafhankelijke situatie zit.

  2. Zo krijg je ook geen lening omdat je af en toe een keer gokt -.- wat een bagger land is dit toch tegenwoordig.

Laat een reactie achter