Dinsdag 28 mei 2024

Speel bewust

Kansspelautoriteit biedt beleidsregels verantwoord spelen ter consultatie aan

De nieuwe beleidsregels verantwoord spelen zijn ter consultatie aangeboden door de Kansspelautoriteit. In de nieuwe beleidsregels is opgenomen dat online casino’s binnen een uur moeten reageren op signalen van onmatig gokgedrag. Bovendien wordt er een harde grens bepaald voor het opvragen van de bron van inkomsten van spelers: als er netto € 700 in een kalendermaand gestort wordt, moet de aanbieder contact opnemen met de klant. Voor jongvolwassenen ligt de grens op € 300. Belanghebbenden hebben tot 21 februari 2023 de tijd om te reageren.

De Kansspelautoriteit (Ksa) heeft de nieuwe Beleidsregels verantwoord spelen ter consultatie aangeboden. Eerder dit jaar publiceerde de toezichthouder haar rapportage over de invulling van de zorgplicht door Nederlandse online casino’s. Hierbij liet de Kansspelautoriteit al weten dat een aangepaste beleidsregels zouden worden opgesteld.

Nu deze beleidsregels zijn herschreven zijn deze aangeboden aan belanghebbenden zoals de aanbieders, maar ook aan verslavingsdeskundigen. Er werd aanvankelijk aan belanghebbenden gevraagd of zij voor 1 februari 2024 hun kijk op de nieuwe regels kunnen delen met de Ksa. In een brief heeft de Kansspelautoriteit op 22 januari medegedeeld dat de periode is verlengd. De toezichthouder geeft partijen nu tot 21 februari 2024 de tijd om te reageren.

Binnen een uur reageren

Uit het eerdergenoemde onderzoek naar de invulling van de zorgplicht, kwam naar voren dat aanbieders de zorgplicht niet altijd goed invullen. Een van de punten waarop de Kansspelautoriteit kritisch was, is de monitoring van het speelgedrag. In de huidige beleidsregels ontbreekt een termijn waarbinnen de aanbieders moeten optreden. In de deze versie wordt slechts gesproken over het ‘vroegtijdig onderkennen van onmatige deelneming aan kansspelen’.

De toezichthouder constateerde tijdens het onderzoek dat meerdere aanbieders niet real time monitoren. Een van de aanbevelingen in het rapport dat volgde op het onderzoek was om real time monitoring verplicht te stellen.

In lid 4 van artikel 3.1.12 van de aangepaste beleidsregels komt dit naar voren. Aanbieders moeten zo snel mogelijk of in ieder geval binnen een uur een ‘signaal of redelijk vermoeden van onmatige deelneming aan kansspelen of kansspelverslaving’ onderkennen:

“Onder het vroegtijdig kunnen onderkennen van onmatige deelneming aan kansspelen of een risico op kansspelverslaving, als bedoeld in artikel 13, derde lid, van het Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen, verstaat de raad van bestuur dat de vergunninghouder een signaal of redelijk vermoeden van onmatige deelneming aan kansspelen of kansspelverslaving zo snel mogelijk en in ieder geval binnen een uur kan onderkennen.”

Artikel 3.1.12, lid 4 uit de beleidsregels

Het gebrek aan real time monitoring zou er voor gezorgd hebben dat spelers in korte tijd grote geldbedragen konden verliezen, zo bleek uit het onderzoek dat de Ksa uitvoerde. Vooral ’s nachts en in het weekend bleek er te weinig toezicht te zijn, omdat de medewerkers van de verantwoordelijke afdelingen op die momenten bij sommige aanbieders niet aanwezig waren.

Netto meer dan € 700 storten

Een ander onderdeel waarvoor de Kansspelautoriteit de regels concreter heeft gemaakt, is het bepalen van overmatig gokgedrag. Uit het zorgplicht-rapport bleek dat aanbieders allemaal een eigen invulling hadden voor het bepalen van de grens waarbij men ingreep. Zo waren er aanbieders die een maandverlies van € 2.500 per maand als trigger hadden ingesteld in hun monitoringssysteem terwijl een andere aanbieder pas een melding kreeg bij een verlies van € 3.000 op een dag.

“Voor spelers van 24 jaar of ouder geldt een grens van € 700 aan netto stortingen per kalendermaand. Voor jongvolwassenen is deze grens vastgesteld op € 300. Bij overschrijding moet om bron van inkomsten gevraagd worden.”

Dat bovengenoemde bedragen afwijken van het idee dat de Kansspelautoriteit had, blijkt uit Artikel 3.1.12 lid 6. Hierin staat uitgewerkt wanneer een aanbieder contact moet opnemen met een speler om te controleren of de speler zijn gokgedrag kan bekostigen.

Voor spelers van 24 jaar of ouder geldt een grens van € 700 aan netto stortingen per kalendermaand. Het gaat daarbij dus om stortingen minus de uitbetalingen die zijn gedaan. Voor jongvolwassenen van 18 tot 23 jaar geldt een grens van € 300 aan netto stortingen.

Zodra de gestelde grens wordt bereikt, moet een speler niet meer kunnen storten en moet de speler om een bewijs van inkomsten gevraagd worden. De speler mag tijdens dit proces nog wel doorspelen, maar alleen met het geld dat al op het account staat.

Grens: 30% van netto inkomen

Wat een speler precies ‘mag’ vergokken, lijkt ook naar voren te komen in de beleidsregels. Bij de signalen die zouden wijzen op onmatige deelneming aan kansspelen wordt namelijk een grens van 30% genoemd. Dit percentage werd ook genoemd in de leidraad Wwft die in september ter consulatie werd aangeboden.

“Onder een signaal dat de speler niet langer de financiële gevolgen van zijn speelgedrag kan dragen, als bedoeld in het vijfde lid, onder a, verstaat de raad van bestuur in ieder geval dat de speler netto-stortingen verricht van in totaal 30% of meer van zijn maandelijkse netto inkomen.”

Artikel 3.1.12, lid 6, onderdeel e.

Toch zijn er verschillen in de bedragen die worden genoemd in de leidraad Wwft en de beleidsregels rondom verantwoord spelen. Voor de Wwft werd een bedrag van € 2.500 genoemd als grens waarbij het monitoringssysteem getriggerd kan worden. Dit was echter geen richtlijn of harde grens, het bedrag werd genoemd in een van de voorbeelden.

Reclameregels verduidelijkt

Tot slot is de tweede paragraaf van de beleidsregels verder uitgebreid om duidelijkheid te bieden op de recente wijzigingen die zijn doorgevoerd door het Besluit Ongerichte Reclame Kansspelen op Afstand (Orka). Zo zijn er drie artikelen (2.7, 2.8, en 2.9) toegevoegd die duidelijkheid bieden over ongerichte reclame voor kansspelen op afstand. Ook wordt in de beleidsregels dieper ingegaan op het gebruik van rolmodellen, en sponsoring.

Op het gebied van rolmodellen is in de beleidsregels opgenomen wat voor de aanbieders niet is toegestaan. Zo mogen de aanbieders in hun reclame-uitingen geen ‘afbeeldingen, video-opnames, geluidsopnames, of namen gebruiken van rolmodellen of een andere associatie met het rolmodel’. Ook mogen de legale online casino’s een rolmodel niet vragen om bijvoorbeeld iets op social media te plaatsen waarin volgers worden verwezen naar de vergunninghouder.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op 21 december 2023. Op 22 januari 2024 is aan dit artikel de informatie toegevoegd dat de periode van consultatie verlengd is naar woensdag 21 februari 2024.

Partners

CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.

Jeffrey Noeken CasinoNieuws.nl

Jeffrey Noeken

Senior Redacteur CasinoNieuws.nl
Jeffrey Noeken is senior redacteur bij CasinoNieuws.nl. Hij is een expert op het gebied van de Nederlandse en Curaçaose kansspelwetgeving.

Laat een reactie achter