Vrijdag 19 april 2024

Speel bewust

Storing Cruks was vrijdag al opgelost, staat los van problemen Goldrun

Goldrun Cruks storing Ksa Kansspelautoriteit

De recente storing bij uitsluitingsregister Cruks, waren diezelfde vrijdag al opgelost. Slechts één aanbieder had daarna nog problemen, maar veroorzaakte deze zelf, laat de Kansspelautoriteit weten aan CasinoNieuws.nl. Goldrun Casino heeft problemen met haar aanmeldprocedure maar die staan los van de problemen met Cruks.

Afgelopen vrijdag was er een storing bij zelfuitsluitingsregister Cruks. De Kansspelautoriteit publiceerde daar zelf vrijdagavond over. Zaterdagochtend bracht CasinoNieuws.nl het nieuws dat de storing voortduurde en dat het probleem veroorzaakt werd binnen de Beheervoorziening BSN, een dienst beheert door de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens.

Gister kondigde de Kansspelautoriteit aan dat het probleem was verholpen.

Naar nu blijkt, waren de problemen afgelopen vrijdag al opgelost binnen Beheervoorziening BSN en werkte Cruks dezelfde dag dus weer correct. De problemen die één aanbieder het afgelopen weekend ervaarde, stonden los van de kleine korte storingen afgelopen vrijdag bij Beheervoorziening BSN.

In een reactie aan CasinoNieuws.nl laat de Kansspelautoriteit het volgende weten:

“Vrijdag waren er twee korte storingen bij BVBSN die snel zijn opgelost. Op één aanbieder na heeft het systeem goed gewerkt dit weekend. Nader onderzoek wijst uit dat die ene aanbieder fouten in berichten aan BVBSN aanleverde.”

Jan Erik van der Werff, woordvoerder Kansspelautoriteit

In een reactie op eerdere vragen van CasinoNieuws.nl, antwoord Jasmijn Dielesen, woordvoerder van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties waar de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) onder valt die Beheervoorziening BSN beheert, het volgende:

“Afgelopen vrijdag 11 november heeft zich een tweetal storingen voorgedaan met de BVBSN. Alle instanties, die persoonsgegevens mogen verifiëren in de BVBSN, konden daardoor geen controles uitvoeren. RvIG heeft zoals gebruikelijk de instanties geïnformeerd over deze storing, zodat deze op hun beurt hun gebruikers kunnen informeren.

“Deze storingen waren vrijdag 11 november binnen een uur opgelost.”

Jasmijn Dielesen, woordvoerder van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

De woordvoerder vervolgt met een uiteenzetting van een breder probleem dan de kortstondige storing afgelopen vrijdag. De controles die de beheerder van het systeem vanuit de Kansspelautoriteit krijgt, gaan vaker mis dan bij andere partijen die zijn aangesloten. Het RvIG heeft contact gehad met de Kansspelautoriteit over hoe dit aantal te verminderen:

“Daarnaast heeft zich iets anders voorgedaan. Sinds de Kansspelautoriteit is aangesloten op de BVBSN is er regelmatig contact tussen RvIG en de Kansspelautoriteit over de controles die worden uitgevoerd. RvIG ziet dat in vergelijking met andere instanties er naar verhouding veel controles van de Kansspelautoriteit niet succesvol zijn. Uit een analyse samen met de Kansspelautoriteit is gebleken dat in die gevallen de ingevoerde persoonsgegevens in combinatie met het ingevoerde Burgerservicenummer niet correct waren. Het gaat hierbij om gegevens van aanbieders van kansspelen die door de Kansspelautoriteit worden doorgezet. De BVBSN keurde de controle terecht af. RvIG heeft de Kansspelautoriteit geadviseerd hoe de controle anders kan om het aantal niet succesvolle controles te verminderen.”

Jasmijn Dielesen, woordvoerder van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Problemen bij Goldrun Casino staan los van storing Cruks

De aanbieder die niet bij naam genoemd wordt door de Kansspelautoriteit, betreft Goldrun Casino.

Goldrun, die op 19 september haar vergunning kreeg en donderdag 10 november lanceerde, dacht dat de problemen met haar aanmeldprocedure veroorzaakt werden door de gemelde storing. Volgens de Kansspelautoriteit en het RvIG staan die twee problemen dus echter los elkaar, en is het puur toeval dat de twee op hetzelfde moment aan het licht kwamen.

Gevraagd om een reactie, reageert Goldrun als volgt:

“Na de launch van Goldruncasino.nl op donderdag 10 november waren er klachten over de registratie door spelers. Op vrijdag 11 november was er een storing was bij het Beheervoorziening BSN (De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens). Doordat deze storing samenviel met de klachten van de spelers bij Goldrun Casino was het onmogelijk om het registratiesysteem van Goldrun Casino goed te testen om zo de oorzaak te kunnen vinden. Nadat op maandag 14 november de storing bij het Beheervoorziening BSN was verholpen was het mogelijk om de testprocedures te hervatten.”

Goldrun Casino

Goldrun geeft aan dat de problemen ontstaan als iemand twee of meer tussenvoegsels in hun achternaam hebben:

“Uit de testresultaten blijkt dat spelers met in de naam 2 of meer tussenvoegsels én spelers met een ‘echtgenoot/echtgenote van (E/V)’, ‘partner van (P/V)’ of ‘weduwe / weduwnaar van (W/V)’ vermelding in hun ID document niet kunnen registreren bij Goldrun Casino. Op dit moment wordt er gewerkt aan een oplossing van het probleem. Zodra het probleem is opgelost wordt dit door Goldrun Casino gemeld.

“Goldrun Casino maakt haar welgemeende excuses naar spelers die problemen ondervinden bij registratie.”

Goldrun Casino

Door het samenvallen van de twee problemen was de eerdere berichtgeving van de Kansspelautoriteit en CasinoNieuws.nl dat de storing enkele dagen had geduurd, niet correct. In werkelijkheid duurde de storing van Cruks slechts een uur. De storing bij Goldrun vertroebelde het beeld waardoor het leek alsof de storing langer had geduurd.

Partners

CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.

Laat een reactie achter