Donderdag 23 mei 2024

Speel bewust

Onderzoek naar speellimieten: spelers weten vaak niet meer wat is ingevuld

onderzoek speellimieten Kansspelautoriteit I&O Research

Bij het publiceren van zijn voortgangsbrief deelde minister Weerwind ook de uitkomsten van het onderzoek dat hij liet doen naar speellimieten. Uit het onderzoek uitgevoerd door I&O Research, blijkt dat de huidige limieten niet altijd het gewenste effect hebben. Een deel van de spelers vult maar iets in om er vanaf te zijn en er zijn spelers die aangeven over te stappen naar een andere aanbieder zodra het limiet bereikt is.

Als bijlage bij de voortgangsbrief van minister Weerwind was een onderzoek van I&O Research te vinden genaamd ‘Speellimieten bij online kansspelen; een onderzoek naar ervaringen en behoeften van spelers.’

Voor het onderzoek werden 1.698 Nederlanders van 18 jaar of ouder ondervraagd. Alle ondervraagden hebben één of meerdere accounts bij aanbieders van online kansspelen. Er werd een weging toegepast om ervoor te zorgen dat de uitkomsten van het onderzoek representatief zijn voor alle meerderjarige Nederlanders met een of meerdere accounts bij online goksites.

De overgrote meerderheid van de ondervraagden (73%) was man. Bij het kijken naar opleidingsniveau kwamen vooral het midden (41%) en hoog opleidingsniveau (47%) naar voren. De leeftijdsgroepen 24-34 jaar oud (32%) en 35-49 jaar oud (29%) omvatten de meeste gokkers.

Instellen van limieten

I&O Research had de opdracht uit te zoeken hoe de ondervraagden omgaan met de speellimieten bij online casino’s en welk effect deze op hun speelgedrag heeft. Wat die exacte speellimieten zijn bij de legale online casino’s in Nederland, bracht CasinoNieuws.nl eerder al in kaart.

Er werden grote verschillen geconstateerd, met name tussen spelers met een hoog risico op kansspelverslaving en de andere spelers. Zo passen de spelers met een hoge PGSI-score, die wijst op een hoog risico op kansspelverslaving, vaker dan gemiddeld hun speellimieten aan.

De meeste spelers passen hun limieten nooit meer aan nadat zij deze hebben ingesteld bij het aanmaken van hun account. Volgens de onderzoekers zou dit kunnen komen omdat veel van de gokkers niet meer weten wat zij als limiet hebben ingesteld. Een groot deel van de spelers bereikt hun limieten dan ook nooit.

Bij de spelers waar dit wel bij gebeurt, heeft het bereiken van de speellimieten niet altijd het gewenste effect, zo blijkt uit het onderzoek. Er is een deel die op dat moment daadwerkelijk stopt met gokken, maar er zijn ook spelers die overstappen naar een andere aanbieder om daar verder te gaan met gokken:

20,85% van alle ondervraagden (354 spelers) bereikte wel eens hun limiet. 44% van deze groep (155 spelers) ging naar een ander online casino toen ze hun limiet hadden bereikt. 9,2% (155 spelers) van alle spelers ging dus door met gokken op een andere website na het bereiken van hun limiet.

48% van de ondervraagden begon de afgelopen twee jaar met online gokken

Het onderzoek concludeert dat veel mensen al gokten voor de legalisering:

 • 33% van de gokkers gokte in het afgelopen jaar voor ’t eerst een op internet waagde.
 • 15% was daar een jaar eerder al mee begon.
 • 43% van de gokkers begon langer dan twee jaar geleden met online gokken.
 • De overige groep weet niet meer wanneer zij zijn begonnen met online gokken.

Het aantal accounts dat gokkers hebben, loopt uiteen. Volgens het onderzoek heeft:

 • 53% van de ondervraagden één account bij een online casino;
 • 15% van de mensen twee accounts;
 • 30% van de ondervraagden drie accounts of meer;
 • Een kleine groep (2%) geen weet van bij hoeveel online aanbieders zij precies klant zijn.

Deze cijfers komen overeen met wat de Kansspelautoriteit eerder publiceerde in haar meest recente monitoringsrapportage.

81% van de ondervraagde gokkers gokte alleen bij legale aanbieders.

In het onderzoek is ook aandacht besteed aan kanalisatie, de verhouding tussen het aantal mensen dat speelt bij legale en illegale aanbieders:

 • 81% gaf aan alleen te gokken bij legale aanbieders, net boven de kanalisatiedoelstelling van de Wet Kansspelen op afstand.
 • 3% van de gokkers speelt alleen bij illegale aanbieders.
 • 3% gokt bij zowel legale als illegale online casino’s.
 • 13% zei niet te weten of de aanbieder(s) waar zij bij gokken in het bezit is van een Nederlandse vergunning.

Als deze cijfers worden vergeleken met de laatste monitoringsrapportage van de Kansspelautoriteit, dan zijn er aanzienlijke verschillen te zien. In de monitoringsrapportage is sprake van een kanalisatie van 93%. In deze resultaten was echter geen groep meegenomen die niet zeker wist of de betreffende aanbieder wel een vergunning had.

90% van de ondervraagden stortte in de afgelopen maand minder dan € 300

Tot slot is er onderzocht hoe vaak en voor hoeveel geld de ondervraagden gokken. De respondenten gaven aan hoe vaak zij online gokten in het afgelopen jaar. Wat betreft hun uitgaven aan online gokken is er gekeken naar de laatste maand alleen. Hierin valt op dat bijna de helft van de ondervraagden (47%) helemaal niet of slechts een paar keer gegokt had in het afgelopen jaar.

De groep die iedere dag online gokt, bedraagt 8% van het totaal. Een net iets grotere groep (9%) gokte enkele keren per week. In totaal gokt 30% van de ondervraagden minstens een keer per week.

Als het gaat om de bedragen die per maand worden besteed bij online casino’s, dan zal slechts een kleine groep iets merken van de voorgestelde stortingslimiet van € 700 per maand. Het deel spelers dat € 500 of meer uitgaf aan online gokken in de laatste maand omvatte 6% van de alle ondervraagden.

Bij de jongvolwassenen zal het aandeel gokkers dat iets merkt van de limieten iets groter zijn. Voor de groep spelers van 18 tot en met 23 jaar oud is de voorgestelde grens € 300. 8% van de ondervraagde jongvolwassenen zat boven deze grens.

Zowel in de totale groep als in de groep jongvolwassenen alleen, gaf ongeveer de helft van de gokkers geen enkele euro uit aan online gokken in de maand waar het om ging.

Partners

CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.

Jeffrey Noeken CasinoNieuws.nl

Jeffrey Noeken

Senior Redacteur CasinoNieuws.nl
Jeffrey Noeken is senior redacteur bij CasinoNieuws.nl. Hij is een expert op het gebied van de Nederlandse en Curaçaose kansspelwetgeving.

Laat een reactie achter