Dinsdag 16 juli 2024

Speel bewust

Rechtbanken vragen hulp Hoge Raad in rechtszaken gokkers tegen online casino’s

De rechtbanken van Noord-Holland en Amsterdam hebben vijf vragen geformuleerd die zij voorleggen aan de Hoge Raad over de rechtszaken tussen gokkers en online casino’s die voor de legalisering actief waren in Nederland. De rechters willen dat er duidelijkheid komt zodat er geen tegenstrijdige uitspraken meer worden gedaan in deze rechtszaken.

Er lopen nog altijd diverse rechtszaken van Nederlandse gokkers die hun geld terugeisen van online casino’s waar zij geld verloren in een periode dat de betreffende aanbieder geen vergunning had om in Nederland te opereren.

In eerdere rechtszaken werden tegenstrijdige uitspraken gedaan. Zo kregen drie gokkers gelijk in rechtszaken tegen respectievelijk Bwin, PokerStars, en Unibet. Eind mei oordeelde de rechter in Breda in een zaak tussen een gokker en Bwin echter anders. In die zaak stelde de rechter dat artikel 1 van de Wet op de kansspelen zijn strekking had verloren. Daardoor werd de kansspelovereenkomst niet nietig verklaard en won het online casino dus.

De rechtbanken van Amsterdam en Noord-Holland kregen onlangs ook te maken met vergelijkbare rechtszaken van gokkers en besloten de hulp in te schakelen van de Hoge Raad. Deze rechtbanken hebben besloten om rechtsvragen voor te leggen aan de Hoge Raad zodat er duidelijkheid komt over deze kwestie. Dit is te lezen in een nieuwsbericht op Rechtspraak.nl, zoals opgemerkt door CasinoZorgplicht en Gaming in Holland.

Vijf vragen voor de Hoge Raad

De rechtbanken willen onder andere duidelijkheid hebben over artikel 1 van de Wet op de Kansspelen waarin het verbod op het aanbieden van kansspelen zonder vergunning is opgenomen. Er wordt onder andere gevraagd of de Hoge Raad eenzelfde visie heeft als de rechter in Breda over het strekkingsverlies van het artikel. Tot slot wil men weten of het wel of niet voldoen aan de prioriteringscriteria nog iets verandert aan de situatie.

In totaal zijn er vijf vragen geformuleerd naar aanleiding van de rechtszaken:

  1. Had de Wok aanvankelijk de strekking de geldigheid van daarmede strijdige rechtshandelingen aan te tasten?
  2. Zo ja, is die strekking – na aanvankelijk aanwezig geweest te zijn – verloren gegaan onder invloed van maatschappelijke ontwikkelingen en/of gelet op het handhavingsbeleid van de Kansspelautoriteit?
  3. Is een kansspelovereenkomst tussen een in Nederland verblijvende consument en een aanbieder van kansspelen op internet die geen vergunning heeft in de zin van de Wok een nietige overeenkomst in de zin van artikel 3:40 BW?
  4. Maakt het voor de beantwoording van vraag 3 nog uit of de kansspelaanbieder (of een daaraan gelieerde entiteit) voldeed aan de prioriteringscriteria van de Kansspelautoriteit?
  5. Indien het antwoord op vraag 3 bevestigend luidt, welke rechtsgevolgen heeft dat dan? Is een vordering tot terugbetaling van het geleden verlies op grond van onverschuldigde betaling toewijsbaar?

Rechtszaken tegen PartyCasino en PokerStars

De rechtszaken waar de rechtbanken van Amsterdam en Noord-Holland over moeten oordelen, werden aangespannen tegen respectievelijk PartyCasino en PokerStars. In deze zaken eisen de gokkers ieder meer dan € 135.000 van de gokbedrijven. De argumenten die door de gokkers en de aanbieders worden gevoerd zijn opnieuw vergelijkbaar met de argumenten en standpunten in de eerdere rechtszaken.

Naast de genoemde rechtszaken zouden er momenteel nog zo’n vijftig zaken lopen waarin gokkers hun verloren geld terugeisen. Om verdere onduidelijkheid en tegenstrijdige uitspraken te voorkomen, moet de Hoge Raad nu duidelijkheid verschaffen voor al deze rechtszaken.

In het voorlopige vonnis van de rechtbanken van Amsterdam en Noord-Holland wordt in het voordeel van de gokkers gesproken, zoals in drie van de eerdere rechtszaken:

“In hun vonnis is het voorlopige oordeel dat overeenkomsten gesloten met aanbieders zonder vergunning, nietig zijn. Maar voordat ze een definitieve uitspraak doen, willen beide rechtbanken om duidelijkheid te krijgen, vragen stellen aan de Hoge Raad (zogenoemde prejudiciële vragen). Dit om sneller te weten of gokkers bij aanbieders zonder vergunning hun verlies terug kunnen krijgen.”

Rechtspraak.nl

Voordat de vragen worden doorgestuurd naar de Hoge Raad hebben de partijen in deze zaken nog tot 10 juli 2024 de tijd om te reageren op de vragen. Zodra deze reacties zijn verwerkt, zullen deze verstuurd worden naar de Hoge Raad. Het is vooralsnog niet duidelijk hoe lang de Hoge Raad na 10 juli de tijd nodig heeft om de vragen te beantwoorden. Hierdoor is momenteel ook niet te zeggen wanneer een definitieve uitspraak in deze zaak zal worden gedaan.

Lead-foto door Jeffrey Noeken voor CasinoNieuws.nl. Dit artikel verscheen op 12 juni 2024. Op 14 juni is het artikel gewijzigd omdat er ten onrechte stond dat er op 10 juli een definitief besluit zal worden genomen in de genoemde rechtszaken. De deadline van 10 juli was bedoeld voor de partijen om te reageren op de vragen die voorgelegd gaan worden aan de Hoge Raad.

Partners

CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.

Jeffrey Noeken CasinoNieuws.nl

Jeffrey Noeken

Senior Redacteur CasinoNieuws.nl
Jeffrey Noeken is senior redacteur bij CasinoNieuws.nl. Hij is een expert op het gebied van de Nederlandse en Curaçaose kansspelwetgeving.

Laat een reactie achter