Donderdag 23 mei 2024

Speel bewust

SBGOK dient bezwaar in tegen artikel 1.3 van LOK

Als het aan de Stichting Belangenbehartiging Gedupeerden Online Kansspelen (SBGOK) ligt, dan wordt artikel 1.3 sub c geschrapt uit de voorgenomen Landsverordening op de Kansspelen (LOK). De Stichting heeft bezwaar ingediend bij de Staten van Curaçao. De Stichting helpt gokkers met rechtszaken tegen Curaçaose gokbedrijven door hun vorderingen over te nemen, iets wat door het artikel bij wet verboden zou worden.

Na een proces van enkele jaren diende de Curaçaose minister Silvania eind december 2023 zijn conceptversie van de Landsverordening op de Kansspelen in bij de Staten. De conceptwet kon eerder rekenen op kritiek van de Sociaal-Economische Raad en de Raad van Advies. Kort na het indienen bij de Staten vielen ook meerdere Statenleden over de wet, die volgens hen nog niet klaar zou zijn om ingevoerd te worden.

Op woensdag kwam daar een volgende bezwaarmakende partij bij toen de Stichting Belangenbehartiging Gedupeerden Online Kansspelen (SBGOK) in een brief aan de Staten haar zorgen uitte over een bepaling in de LOK. De Stichting, die opkomt voor de rechten van gokkers van over de hele wereld, wil dat artikel 1.3, sub C herschreven of geschrapt wordt uit de nieuwe gokwet van Curaçao.

Artikel 1.3, sub C

Artikel 1.3, sub C uit de conceptwet verbiedt het spelers om hun vorderingen tegen online gokbedrijven te verkopen:

  1. Het is een deelnemer verboden
    C. om zijn vordering op een houder van een kansspelvergunning onder welke titel dan ook te verkopen, schenken, verhuren, leasen, belenen of te verpanden.

Als de concept LOK op deze wijze zou worden aangenomen door de Staten, dan zou dit artikel slecht nieuws zijn voor de SBGOK. De stichting neemt vordering van spelers over die claimen benadeeld te zijn door op Curaçaose online casino’s. Als een rechtszaak tegen een online casino wordt verloren, dan worden de proceskosten betaald door de Stichting. Hierdoor loopt de speler niet het risico om tegen hoge kosten aan te lopen als zijn poging om geld te vorderen van een online casino mislukt.

De SBGOK legt uit dat er voor spelers al genoeg drempels bestaan om hun geld op te eisen via de rechtbank, waaronder de genoemde hoge kosten. Met behulp van de Stichting kunnen spelers gezamenlijk een vordering indienen waardoor de proceskosten kunnen worden gedeeld met andere spelers. Daarnaast hebben spelers vaak geen tijd om de tijdrovende juridische stappen te doorlopen. Dat valt te lezen in de brief die SBGOK-bestuurder Nardy Cramm schreef aan de Staten van Curaçao.

Witwassen voorkomen

In de Memorie van Toelichting (, 2MB) van de conceptwet staat dat artikel 1.3, sub C is opgenomen in de LOK om witwassen te voorkomen:

“Met onderdeel c wordt met name beoogd witwassen door middel van handel in vorderingen van deelnemers te voorkomen.”

Citaat uit Memorie van Toelichting

Volgens de SBGOK is er geen aanleiding om de bepaling op te nemen in de LOK, omdat niets erop wijst dat er sprake is van witwassen via de handel in vorderingen:

“Overigens is er geen enkele indicatie dat er spelers zijn die misbruik maken van het  overdragen van hun vordering aan andere spelers, laat staan aan lokale stichting voor  spelersbescherming.”

Citaat uit brief van Nardy Cramm, bestuurder SBGOK

Daarnaast zou er volgens Cramm geen sprake kunnen zijn van witwassen, omdat de casino’s controles uit moeten voeren alvorens een speler kan registreren en storten. De bedoelde KYC-controles worden daarnaast ook door de Stichting zelf uitgevoerd voor zij een vordering van een speler overnemen, zo staat uitgelegd in de brief.

De SBGOK zegt dan ook geen valide reden te zien om een dergelijk verbod op te nemen in de LOK. Cramm roept daarom op om de bepaling te schrappen uit de wet of om de Stichting uit te zonderen van de regel zodat spelers alsnog gesteund kunnen worden als zij een geschil hebben met een gokbedrijf met Curaçaose licentie:

“Naar onze mening is er geen valide reden om overdracht van de vordering van spelers te  verbieden. Mocht de wetgever wel achter een dergelijk verbod staan dan stellen wij voor  dat daarbij een uitzondering gemaakt wordt voor lokale stichtingen die zich sterk maken  voor spelers belangen.  ”

Citaat uit brief van Nardy Cramm, bestuurder SBGOK

Passage later ingevoegd

Cramm denkt dan ook dat artikel 1.3, sub C is toegevoegd op aanraden van de kansspelsector ‘om het voor spelers onnodig moeilijk te maken om voor hun recht op te komen’, zo schrijft ze. Het valt haar verder op dat er in de adviesrapporten van de SER en de Raad van Advies niet wordt gesproken over dit artikel. Ze vermoedt dat de bepaling pas na de adviezen is doorgevoerd in de conceptwet.

Mocht de conceptversie van de LOK niet worden gewijzigd zoals de SBGOK verlangt, dan hoopt de Stichting in gesprek te kunnen met de Staten om tot een alternatieve oplossing te komen zodat gokkers alsnog de steun kunnen krijgen van de SBGOK.

Partners

CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.

Jeffrey Noeken CasinoNieuws.nl

Jeffrey Noeken

Senior Redacteur CasinoNieuws.nl
Jeffrey Noeken is senior redacteur bij CasinoNieuws.nl. Hij is een expert op het gebied van de Nederlandse en Curaçaose kansspelwetgeving.

Meer over

Laat een reactie achter