Woensdag 24 juli 2024

Speel bewust

TOTO pauzeert affiliates

Onzekerheid doet staatsdeelneming marketing-kanaal voor minstens een maand afknijpen

TOTO Affiliates

Uit onzekerheid over hoe affiliates aan de strenge voorwaarden van het verbod op ongerichte gokreclames kunnen voldoen, pauzeert TOTO haar samenwerking met affiliatie-websites. Tijdens de pauze die ten minste een maand duurt, hoopt de staatsdeelneming een beter beeld te krijgen over hoe alle stakeholders met het Besluit Orka omgaan.

Op 19 april werd het Besluit ongerichte reclame kansspelen op afstand (Besluit orka) gepubliceerd. Met de publicatie werd bepaald dat vanaf 1 juli 2023 gokreclames van de buis en uit het straatbeeld gaan verdwijnen.

Naast een expliciet verbod is er in het Besluit Orka ook gedetailleerd wat er nog wel mogelijk blijft en onder welke voorwaarden. Reclame maken op internet blijft toegestaan maar dan moeten de reclame-makers (zoals affiliates) wel:

  1. personen gelegenheid geven aan te kunnen geven dat zij door de wervings- en reclameactiviteiten niet willen worden bereikt;
  2. de best beschikbare maatregelen treffen om te voorkomen dat een wervings- of reclameactiviteit een persoon zal bereiken;
  3. met behulp van de best beschikbare technieken aantonen dat ten minste 95% van de personen die door een wervings- of reclameactiviteit zijn bereikt, de leeftijd van 24 jaar heeft bereikt.

Dit tweede lid van Artikel 2ab van het besluit, vormde de aanleiding voor BetCity om het contract met affiliates op te zeggen op 14 juni. Een dag later nam Holland Casino Online een vergelijkbaar besluit.

TOTO pauzeert affiliates

TOTO heeft vanavond haar affiliates laten weten de samenwerking te pauzeren. Vanaf zaterdag 1 juli wil de staatsdeelneming voor ten minste een maand niet meer met affiliate-links en andere uitingen op affiliate-websites te zien zijn.

De reden voor de pauze voor TOTO’s affiliates, moet gezocht worden in de situatie die is ontstaan sinds de publicatie van het Besluit. De staatsdeelneming had meer handvatten van de Kansspelautoriteit verwacht:

“Hoewel de verwachting was dat de Kansspelautoriteit met nadere richtlijnen zou komen over de invulling van deze voorwaarden, is dat (nog) niet gebeurd.”

TOTO in een mail aan haar affiliates

TOTO geeft aan dat het de ontwikkelingen in de markt nauwlettend heeft gevolgd, maar dat het nog te veel onzekerheid voelt over hoe die zich verhouden tegenover de wettelijke verplichtingen:

“De afgelopen weken heeft TOTO Online B.V. (“TOTO”) samen met haar digitale partners reeds verkend welke mogelijke maatregelen genomen kunnen worden. Tevens heeft TOTO kennisgenomen van de voorstellen van een aantal verenigde affiliates en het Keurmerk Verantwoorde Affiliates (“KvA”). Daar zitten goede voorstellen bij, maar op dit moment is nog onvoldoende bekend of de voorstellen – zoals bijvoorbeeld concreet door KvA zijn gedaan – ook daadwerkelijk in de praktijk uitgevoerd kunnen worden. En als dat het geval is, of daarmee ook aantoonbaar wordt voldaan aan de wettelijke voorwaarden.”

TOTO in een mail aan haar affiliates

Het voorstel van de verenigde affiliates en het Keurmerk Verantwoorde Affiliates waar TOTO in haar mail naar verwijst, is een memorandum dat is opgesteld door zeven grote affiliates waaronder CasinoNieuws.nl. Met het ondertekenen van dat memorandum hebben de betrokken partijen zich verbonden aan een eenduidige definitie van de genoemde begrippen in het Besluit, en aan één vaste vorm van rapportage.

Tijdens Gaming in Holland in Amsterdam deze maand, gaf Kansspelautoriteit-voorzitter René Jansen een speech. Daarin gaf hij aan dat de toezichthouder de eerste periode vooral wil kijken hoe de situatie zich ontvouwt:

“I will immediately add that you may expect the Ksa not to tackle new monitoring or enforcement situations straight-legged. In the beginning, we will especially monitor how the new rules work out in actual practice. New or additional insights will be shared with you.”

René Jansen (voorzitter Kansspelautoriteit) tijdens Gaming in Holland (8 juni 2023)

Die zinsnede in de speech van de voorzitter van de Kansspelautoriteit, zorgde voor kamervragen van Mirjam Bikker (CU), Michiel van Nispen (SP), en Anne Kuik (CDA). Gisteren beantwoordde de minister deze vragen waarin de minister onderstreepte dat een boete uitdelen niet altijd de beste optie is:

“Om dit te bereiken zijn vaak niet zichtbare maatregelen, zoals normstellende gesprekken, effectiever dan het opleggen van een boete.”

Franc Weerwind, Minister voor Rechtsbescherming

Hoewel de Kansspelautoriteit bij monde van voorzitter Jansen dus aangaf er niet met gestrekt been in te gaan en de minister heeft aangegeven dat “normgevende gesprekken” de voorkeur verdienen boven het opleggen van boetes, vind TOTO daar voor nu onvoldoende houvast in om door te gaan met affiliates. Daarom last het vanaf komende zaterdag een pauze in. Tijdens die pauze wil TOTO onderzoeken hoe/of het verder kan met affiliates:

“In deze periode zal TOTO monitoren of, en zo ja op welke wijze, de affiliates invulling geven aan de voorwaarden uit het Besluit Orka en deze beoordelen. Als naar het oordeel van TOTO blijkt dat een affiliate daadwerkelijk en aantoonbaar kan voldoen aan de strenge voorwaarden uit het Besluit Orka, dan kan TOTO besluiten om de samenwerking weer voort te zetten.”

TOTO in een mail aan haar affiliates

Deze maand organiseerde TOTO nog een competitie voor affiliates waarbij het extra prijzen beschikbaar stelde voor affiliates.

Diverse andere lokale en internationale legale online casino’s hebben kenbaar gemaakt aan affiliates wél door te gaan met dat marketing-kanaal. Allemaal stellen ze als voorwaarde dat hun partners kunnen aantonen te kunnen voldoen aan de strenge regels zoals opgenomen in het Besluit Orka.

Volledige openheid: CasinoNieuws.nl behoort tot de affiliates waar TOTO een pauze voor heeft ingelast. CasinoNieuws.nl werkt actief aan het voldoen aan alle wetgeving waaronder de bepalingen zoals opgenomen in Besluit Orka.

Partners

CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.

Frank Op de Woerd

Frank Op de Woerd

Hoofdredacteur CasinoNieuws.nl
Frank Op de Woerd is hoofdredacteur van CasinoNieuws.nl. Hij werkt sinds 2006 in de wereld van online kansspelen. Hij is een expert op het gebied van de Nederlandse kansspelwetgeving, landgebonden casino's, en poker.

Laat een reactie achter