Zaterdag 22 juni 2024

Speel bewust

Vertraging invoering Wet Kansspelen op afstand aannemelijk

Minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker in het Besluit Kansspelen op afstand-debat van 18 juni 2020.

Na een plenair debat op 18 juni, werd er op 23 juni gestemd in de Tweede Kamer over de ingediende moties aangaande het VSO Besluit Kansspelen op afstand. Tijdens deze stemming werden bijna alle moties aangenomen. De belangrijkste daarvan is de motie van de SP die een bezinningsmoment inbouwt waarbij gekeken moet worden of de invoering van de wet niet uitgesteld moet worden. Met deze motie aangenomen, lijkt het waarschijnlijk dat de wet Koa vertraging oploopt.

Op 18 juni vond een plenair debat plaats in de Tweede Kamer over de Wet Kansspelen op afstand. De al in februari 2019 aangenomen is nog steeds tegen het gedachtegoed van de CDA die daarom verschillende moties indiende. Ook de SP, GroenLinks, D66, en ChristenUnie dienden moties in.

De meest prominente motie was ingediend door Michiel van Nispen van de SP die een bezinningsmoment voorstelde voor de opening van de kansspelmarkt. Als gevolg van diverse COVID-19 maatregelen zijn de casino’s en speelhallen in Nederland al maanden dicht. Hoewel ze, met inachthouding van de RIVM richtlijnen, op 1 juli weer open mogen, hebben de voorbereidingen voor de inwerkingtreding van de wet vertragingen opgelopen, aldus Van Nispen. De SP stelde dan ook voor dat de regering voorafgaand aan de opening van de onlinemarkt een bezinningsmoment inbouwde. Op dat moment, drie maanden voor de invoering zo stelde de SP voor, zouden de Ksa, verslavingszorg, en de landgebonden partijen met de minister overleggen om te kijken of ze er klaar voor zijn of dat er uitstel nodig is.

De minister antwoorde daarop dat COVID-19 twee gevolgen heeft gehad:

  • Nu de casino’s gesloten zijn, worden de illegale aanbieders drukker bezocht. Als Koa er al was geweest, had er effectiever opgetreden kunnen worden.
  • Veel aanbieders zeggen dat ze aan diverse verplichtingen moeten voldoen, maar dat ze door COVID-19 niet weten hoe ze dat praktisch moeten gaan doen.

De minister vervolgde: “Ik sluit ook niet uit dat dat tot iets van lichte vertraging leidt. Ik zie daar wel iets van ruimte.” Na een vraag van Tobias van Gent van de VVD gaf minister Dekker aan dat het dan ging om een paar maanden uitstel.

Dekker gaf aan dat hij met de partijen om de tafel wilde gaan om de ingangsdatum van de nieuwe wet te bespreken. Hij verwachtte daarbij niet een enorme verschuiving.

De motie spreekt over de Ksa, verslavingszorg, en landgebonden partijen als gesprekspartners in deze. Minister Dekker verwees naar deze zelfde partijen in zijn antwoord. Opvallende afwezige in het lijstje van partijen zijn de nieuwkomers die voornemens zijn een vergunning voor het aanbieden van kansspelen online aan te gaan vragen. Partijen als Unibet, PokerStars, Betsson, en andere aanbieders lijken dus geen gesprekspartner voor de minister te zijn in deze kwestie.

Hoewel minister Dekker spreekt van op korte termijn in gesprek gaan met deze partijen, heeft hij al contact gehad de landgebonden partijen aangaande hun heropening. Die stond oorspronkelijk voor 1 september gepland maar werd naar 1 juli verplaatst na overleg. Het kan zijn dat de minister en de landgebonden partijen de invoering van de wet op dat moment al besproken hebben.

De motie werd aangenomen met 96 stemmen tegen 54.

Hoewel de motie vraagt om het inbouwen van een bezinningsmoment drie maanden voor de invoering van de wet op 1 januari 2020, geeft minister Dekker aan dat hij eventuele vertraging bij de introductie van de wet al eerder wil vastleggen. Dit omdat alle partijen willen weten waar ze aan toe zijn.

Vooruitlopend op het aannemen van de motie tot het inbouwen van een bezinningsmoment die een uitstel van invoering van de wet mogelijk maakte, bracht de SP ook een motie in die de cooling down periode verlengde.

De cooling down periode is de periode dat partijen die kansspelen aan Nederlanders hebben aangeboden zonder vergunning, moeten wachten voordat ze een vergunning mogen aanvragen. Nu de invoering van de wet op zich laat wachten, zou het kunnen zijn dat de cooling down periode voor alle aanbieders al is afgelopen op het moment dat de wet daadwerkelijk ingevoerd wordt. De SP stelde dan ook voor om de cooling down periode met evenveel maanden te verlengen als het uitstel van de invoering van de wet zelf. Op die manier behouden partijen die zich wel aan de wet hebben gehouden, een voordeel ten opzichte van partijen die de wet hebben overtreden.

De minister kon zich vinden in deze motie, mits de vertraging op de invoering beperkt bleef. Als het veel langer zou duren, verwachte minister Dekker dat de voorziening in de wet juridisch kwetsbaar zou zijn en aangevochten zou gaan worden. Deze motie werd aangenomen met algemene stemmen; alle partijen in de Tweede Kamer stemden voor.

Naast deze twee moties, werd er nog veel meer besloten dinsdag 23 juni. Een overzicht van alle moties en de stemming.


MOTIE 78: Vergunningen afgeven voor 3 jaar in plaats van 5

Ingediend door:        
CDA (samen met ChristenUnie en SP)
Besluit: Verworpen

De eerste motie van het CDA, bij monde van Madeleine van Toorenburg samen met de ChristenUnie en SP vroeg de regering de vergunningen maar voor 3 jaar te verstrekken in plaats van de opgestelde 5 jaar, omdat de evaluatie van de wet ook na 3 jaar is.

De minister antwoorde hierop dat de evaluatie weliswaar na drie jaar begint, maar dat de termijn van 5 jaar er beter bij past omdat de evaluatie dan pas is afgerond waarschijnlijk. Daarnaast is de termijn van vijf jaar volgens de minister goed omdat het zorgt voor stabiliteit en rust.

De kamer verwierp deze motie met 89 stemmen tegen 61.

Voor61SP (14) PvdA (9) Groep Krol/vKA (2), DENK (3), SGP (3), CDA (19), Partij voor de Dieren (4), ChristenUnie (5), Forum voor Democratie (2)
Tegen89VVD (32), PVV (20), D66 (19), GroenLinks (14), 50Plus (3), LvHA (1)

MOTIE 79: Rapporteren over de wijze waarop een vertegenwoordiger bijdraagt aan het verslavingspreventiebeleid

Ingediend door:CDA (samen met ChristenUnie en SP)
Besluit:   Aangehouden

Het CDA (19) was niet gerust op de rol van vertegenwoordiger die toekomstige vergunninghouders moeten aanwijzen omdat ze niet Nederlands hoeven te spreken of in Nederland gevestigd hoeven te zijn. Daarom dringen zij aan op vroege feedback van de minister hoe het staat met de vertegenwoordigers.

De minister gaf daarop aan dat hij zich daar wel in kon vinden en dat hij na zes maanden, en dus niet pas bij het publiceren van het jaarverslag van de Ksa, de kamer zou informeren over het wel en wee.

Omdat mevrouw Van Toorenburg van het CDA zich in dit antwoord kon vinden, besloot zij  de motie aan te houden, en vond er dus geen stemming over plaats.


MOTIE 80: Illegale kansspelen aanpakken in Europees verband

Ingediend door:CDA (samen met ChristenUnie)
Besluit:  Aangenomen

De laatste motie ingediend door het CDA, dit keer met mede-indiener Stieneke van der Graaf van de ChristenUnie, concentreerde zich over het knelpunt waar, volgens het CDA, de Maltese regering aanbieders die illegaal opereren op de Nederlandse markt, geen strobreed in de weg leggen. Omdat Malta lid is van de Europese Unie en het vrije dienstenverkeer binnen de EU een belangrijk onderdeel is van de unie, voorziet het CDA dat er een knelpunt kan komen als er niet gelijk wordt opgetreden. Het vraagt de regering dan ook om het in Europees verband aan te kaarten.

Op motie 80 werd door de minister niet ingegaan. Hij werd met een grote meerderheid aangenomen door de kamer.

Voor:127SP (14) PvdA (9) GroenLinks (14), Partij voor de Dieren (4), DENK (3), 50Plus (3), Groep Krol/vKA (2), D66 (19), VVD (32), SGP (3), CDA (19), ChristenUnie (5)
Tegen: 23PVV (20), Forum voor Democratie (2), LvHA (1)

MOTIE 81: Voldoen aan de voorwaarden voor invoering van het CRUKS

Ingediend door:SP (samen met CDA, ChristenUnie, Groenlinks)
Besluit:Aangenomen

De SP wilde zeker weten dat de invoering van Cruks effectief en doeltreffend zou zijn. Om dat te garanderen, moest er wel aan enkele voorwaarden worden voldaan, aldus de SP. Ze noemden onder andere de stabiele werking van het systeem, het waarborgen van de privacy, en de invoering van het verslavingsfonds als voorwaarden voor de lancering van Cruks.

De minister gaf aan al deze elementen zelf ook belangrijk te vinden en beloofde de kamer dat dit een vereiste zou zijn. De motie werd met grote meerderheid aangenomen, alleen de PVV stemde tegen.

Voor:130SP (14) PvdA (9) GroenLinks (14), Partij voor de Dieren (4), DENK (3), 50Plus (3), Groep Krol/vKA (2), D66 (19), VVD (32), SGP (3), CDA (19), ChristenUnie (5), Forum voor Democratie (2), LvHA (1)
Tegen:20PVV (20)

Motie 82: Bezinningsmoment voor opening van de onlinekansspelmarkt

Ingediend door:SP
Besluit:Aangenomen

Deze motie voorzag in een bezinningsmoment van de invoering van de wet. Zoals eerder besproken, ging de minister hier in mee in zijn antwoord op 18 juni. Daarmee gaf de minister ook antwoord op een vraag van Van Gent van de VVD aangaande de planning.

De motie werd aangenomen met 96 stemmen voor tegen 54 stemmen tegen. Regeringspartij VVD stemde tegen maar de regeringspartijen CDA, D66, en de ChristenUnie stemden voor. De PVV en Thierry Baudet’s Forum voor Democratie waren net als de VVD tegen.

Voor:
96SP (14) PvdA (9) GroenLinks (14), Partij voor de Dieren (4), DENK (3), 50Plus (3), Groep Krol/vKA (2), D66 (19), SGP (3), CDA (19), ChristenUnie (5), LvHA (1),
Tegen:54VVD (32), PVV (20), Forum voor Democratie (2)

MOTIE 83: Verlengen van de afkoelperiode bij uitstel inwerkingtreding en/of marktopening

Ingediend door:SP (samen met ChristenUnie en CDA)
Besluit:Aangenomen met algemene stemmen

De motie om de cooling down periode te verlengen met net zoveel maanden als er uitstel van de invoering van de Wet Kansspelen op afstand doorgevoerd zou worden, kon rekenen op steun van de gehele kamer.

Voor:150SP (14) PvdA (9) GroenLinks (14), Partij voor de Dieren (4), DENK (3), 50Plus (3), Groep Krol/vKA (2), D66 (19), VVD (32), SGP (3), CDA (19), ChristenUnie (5), PVV (20), Forum voor Democratie (2), LvHA (1)
Tegen:     0

MOTIE 84: Gelijk speelveld voor kansspelaanbieders

Ingediend door:GroenLinks
Besluit:Aangenomen

Niels van den Berge van GroenLinks bracht twee moties in. De eerste bracht naar voren het verschil tussen de Staatsloterij en andere aanbieders als het gaat om afdrachten en de prijzennorm. Met de motie wilde GroenLinks een gelijk speelveld voor alle kansspelaanbieders garanderen.

De minister gaf aan dat er verschillen zijn tussen verschillende spellen en het risico dat er aan kleeft. Tegelijkertijd gaf hij aan een gelijk speelveld na te streven.

De motie werd met een overgrote meerderheid aangenomen.

Voor:112SP (14) GroenLinks (14), Partij voor de Dieren (4), DENK (3), 50Plus (3), D66 (19), VVD (32), PVV (20), Forum voor Democratie (2), LvHA (1)
Tegen:38PvdA (9) Groep Krol/vKA (2), SGP (3), CDA (19), ChristenUnie (5)

MOTIE 85: Onderzoek naar de afdracht van staatsloterijen die zijn toegetreden tot de onlinemarkt

Ingediend door:GroenLinks
Besluit:Aangenomen

De tweede motie van de GroenLinks focusde zich andermaal op de afdrachten. De motie vroeg om onderzoek naar de situatie in andere Europese landen op dit gebied, en hoe de verschillende afdrachtpercentages van staatsloterijen en lottospelen in de diverse landen elkaar beïnvloeden.

De minister gaf daarop aan dat er onder de wet Koa geen loterijen en lottospelen mogen aangeboden worden. Nieuwe partijen kunnen deze vorm van kansspelen dan ook niet zomaar aanbieden als zij een vergunning krijgen. De minister interpreteerde de motie dan ook aan dat meer onderzoek niet nodig is, maar dat de situatie wel meegenomen moet worden in de wetsevaluatie na drie jaar.

Met de uitleg van de minister hoe hij de motie zou meenemen, werd de motie met overgrote meerderheid aangenomen.

Voor:127SP (14) PvdA (9) GroenLinks (14), Partij voor de Dieren (4), DENK (3), 50Plus (3), Groep Krol/vKA (2), D66 (19), VVD (32), CDA (19), ChristenUnie (5), Forum voor Democratie (2), LvHA (1)
Tegen:23PVV (20), SGP (3)

MOTIE 86: Heroverwegen van de registratieverplichtingen

Ingediend door:D66 (samen met LvHA)
Besluit:Aangenomen

In motie 86 vroeg D66 de minister nog eens te kijken naar de invoering van de brede registratieplicht voor speelhallen in Nederland. De speelhallen in Nederland op dit moment hebben geen registratieplicht en controleren alleen de leeftijd wanneer ze vermoeden dat iemand te jong is. Om Cruks succesvol in te voeren, moeten zij alle bezoekers zich laten registreren. De D66 vraagt de minister nogmaals te laten kijken naar deze eis omdat volgens haar een doelgerichtere aanpak ook mogelijk moet zijn.

Deze motie kon rekenen op weinig begrip van het CDA die vond dat het tartte aan de gehele opzet van de Wet Kansspelen op afstand. De VVD diende geen moties in maar stelde een vraag die gelijk aan de minister die laatstgenoemde beantwoorde in zijn antwoord op deze motie.

De minister gaf aan dat de Ksa aangaf dat sommige speelautomatenspelen een hoog risisco op verslaving kennen en dat in kaart brengen hoe vaak mensen hier naartoe gaan een vereiste is voor een succesvolle invoering van Cruks. Omdat mensen zich moeten legitimeren om te kijken of ze in Cruks staan, is het volgens de minister een kleine moeite om ze ook meteen te registreren. Ook acht de minister een registratie van alle bezoekers essentieel om te kunnen beoordelen of speelhallen voldoen aan de in de wet opgenomen vereisten.

De motie werd met 83 tegen 67 stemmen aangenomen. De minister moet dan ook nogmaals kijken naar de invoering van het systeem waarbij alle bezoekers geregistreerd moeten worden.

Voor:83DENK (3), Partij voor de Dieren (4), Groep Krol/vKA (2), D66 (19), VVD (32), PVV (20), Forum voor Democratie (2), LvHA (1)
Tegen:67SP (14), PvdA (9), GroenLinks (14), 50Plus (3), CDA (19), SGP (3), ChristenUnie (5)

MOTIE 87: Ministerie van Welzijn en Sport in staat stellen om preventiebeleid voor kansspelen te ontwikkelen

Ingediend door:ChristenUnie (samen met CDA, PvdA, Groenlinks, SGP)
Besluit:Aangenomen

In de plannen voor de wet is opgenomen dat het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) verantwoordelijk is voor verslavingspreventie. Maar het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is verantwoordelijk voor verslavingszorg en tevens op het gebied van bijvoorbeeld alcohol, drugs, en gameverslaving verantwoordelijk voor preventiebeleid. De ChristenUnie vroeg in motie 87 de minister om in de nieuwe kabinetsperiode het VWS verantwoordelijk te maken voor het preventiebeleid aangaande kansspelen.

De minister zag die taak liever bij het ministerie van Justitie en Veiligheid blijven aangezien andere onderdelen die daarmee te maken hebben (zoals Cruks, het toezicht van de Ksa, en het preventiefonds) essentieel onderdeel zijn van het kansspelenbeleid en dat valt onder JenV. De minister ontraadde deze motie dan ook. Toch werd hij aangenomen met een nipte meerderheid.

Voor:78SP (14) PvdA (9) GroenLinks (14), Partij voor de Dieren (4), DENK (3), 50Plus (3), Groep Krol/vKA (2), SGP (3), CDA (19), ChristenUnie (5), Forum voor Democratie (2)
Tegen:72D66 (19), VVD (32), PVV (20), LvHA (1)

Het plenaire debat van 18 juni kan je in zijn geheel nakijken en nalezen (.docx). Meer informatie over het debat vind je op TweedeKamer.nl. De stemming op 23 juni is na te kijken (vanaf 39:31) en de uitslag is na te lezen op TweedeKamer.nl.

Partners

CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.

Frank Op de Woerd

Frank Op de Woerd

Hoofdredacteur CasinoNieuws.nl
Frank Op de Woerd is hoofdredacteur van CasinoNieuws.nl. Hij werkt sinds 2006 in de wereld van online kansspelen. Hij is een expert op het gebied van de Nederlandse kansspelwetgeving, landgebonden casino's, en poker.

Laat een reactie achter