Zaterdag 15 juni 2024

Speel bewust

Kansspelautoriteit geeft journalist inzage in netwerktekeningen van vergunninghouders

De Kansspelautoriteit heeft een journalist van Argos toestemming gegeven in de netwerktekeningen van vergunninghouders en hun UBO’s in te zien. De journalist diende een verzoek in tot openbaarmaking van informatie vanwege een journalistiek onderzoek. De Kansspelautoriteit heeft de journalist hierop inzage gegeven, maar staat publicatie van de gegevens niet toe zonder toestemming.

Op 31 maart 2022 stuurde een journalist van het VPRO-radioprogramma Argos per e-mail een verzoek tot openbaarmaking van informatie naar het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Een dergelijk verzoek kan worden ingediend om inzage te krijgen in het handelen van de overheid.

Het zogenoemde Wob-verzoek (PDF, 61 kB) werd op 1 mei automatisch omgezet naar een Woo-verzoek. De Wet openbaarheid van bestuur is namelijk per die datum vervangen door de Wet open overheid (Woo).

De Woo stelt dat een bestuurlijk orgaan een journalist ten behoeve van journalistiek onderzoek toegang kan geven tot informatie die niet openbaar gemaakt wordt. Aan het verlenen van toegang mag het bestuurlijke orgaan nog wel voorwaarden verbinden.

Onderzoek naar online gokken

Het verzoek van de journalist heeft betrekking op bedrijven die een vergunning hebben om online kansspelen aan te bieden in Nederland. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid stuurt het verzoek daarom door naar de Kansspelautoriteit op 5 april 2022. De Ksa zegt vervolgens op 13 mei 2022 een overleg te hebben gehad met de journalist die het verzoek indiende.

In het verzoek blijkt de focus te liggen op de structuur van de organisatie achter deze vergunninghouders:

Inhoud van het verzoek

In het verzoek van 31 maart 2022 is verzocht om openbaarmaking van documenten over de betrouwbaarheidstoets en dan met name de internationale bedrijfsstructuur van aanvragers. Te denken valt aan netwerktekeningen die worden aangeleverd in het kader van de betrouwbaarheidstoetsing en/of andere documenten die inzage geven in fiscale structurering, belanghebbenden/UBO’s en de landen waar vergunningen zijn verkregen en/of rechtspersonen zijn gevestigd.

De Kansspelautoriteit geeft aan dat netwerktekeningen worden opgesteld op basis van informatie uit handelsregisters van Kamers van Koophandel. Deze informatie is dus al openbaar, maar het verzamelen van deze informatie is ‘een zeer omvangrijke opgave’.

Daarnaast zegt de Ksa dat het openbaar maken van deze informatie ook veel inspanning vergt. Dit heeft ermee te maken dat er een ‘groot aantal zienswijzen moet worden opgevraagd’.

Toegang met voorwaarden

Uiteindelijk besluit de toezichthouder de journalist toegang te geven tot de opgevraagde informatie, maar wel met enkele voorwaarden. Zo krijgt de journalist alleen toegang tot informatie over de informatie over vergunde aanbieders van online kansspelen. De informatie blijft daarbij beperkt tot de netwerktekeningen van vergunninghouders en hun UBO’s.

Daarnaast mag de journalist de verkregen informatie niet verder verspreiden zonder toestemming van de Kansspelautoriteit. De journalist en de Ksa zullen onderling afspreken wanneer dit inzagemoment zal plaatsvinden.

Partners

CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.

Jeffrey Noeken CasinoNieuws.nl

Jeffrey Noeken

Senior Redacteur CasinoNieuws.nl
Jeffrey Noeken is senior redacteur bij CasinoNieuws.nl. Hij is een expert op het gebied van de Nederlandse en Curaçaose kansspelwetgeving.

Meer over

Laat een reactie achter