Dinsdag 16 juli 2024

Speel bewust
Home Wetgeving kansspelen Vergunningsvoorwaarden Wet Kansspelen op afstand

Vergunningsvoorwaarden Wet Kansspelen op afstand

Bedrijven kunnen nog geen vergunning aanvragen om online kansspelen aan te bieden in Nederland. Het is de verwachting dat dit vanaf 1 april kan. De exacte voorwaarden waar bedrijven aan moeten voldoen om in aanmerking te komen voor een vergunning, zijn dan ook nog niet bekend. Maar helemaal in het duister tasten we aangaande de voorwaarden vergunning Koa ook niet meer dankzij de Kansspelautoriteit.

De regering wil alleen bonafide partijen toestaan op de markt.

“De raad van bestuur van de Ksa geeft alleen een vergunning af als de aangeboden spellen op verantwoorde, betrouwbare en controleerbare wijze worden georganiseerd.”

De Kansspelautoriteit op haar website

De kosten voor het aanvragen van een vergunning zijn €45.000 die je niet terugkrijgt als de vergunningsaanvraag wordt afgewezen.

Vooruitlopend op de uitgewerkte lagere wetgeving die exact omschrijft wat de eisen zijn, heeft de Ksa al diverse documenten gepubliceerd. In juli 2019 openbaarde de Ksa de concept-beleidsregel en stelde het de pagina Koa-aanvraag beschikbaar. In november 2019 volgde de pagina Nadere informatie vergunningaanvraag Wet Koa. In oktober 2020 bracht de Ksa meer informatie naar buiten over de exacte documenten die zij verlangt als een bedrijf een vergunning aanvraagt.

Wij zetten de beschikbare informatie uit deze drie documenten op een rij voor het aanvragen van een vergunning onder de Wet Koa.

Eisen aan kansspelaanbieders

De aanvrager moet voldoen aan de volgende voorwaarden voor een vergunning onder de Wet Koa:

Geen strafblad hebben

De betrouwbaarheid van aanbieders is het belangrijkste voor de Ksa. De vergunningaanvragen mag dan ook geen strafblad hebben. Ook andere belanghebbenden, bestuurders, en beleidsbepalers binnen het bedrijf waarvoor de aanvraag gedaan wordt moeten een schoon blazoen hebben. Om dit te toetsen, zal er een antecedentenonderzoek plaats moeten vinden. De vergunningaanvrager moet een organogram van de organisatie overleggen, afgegeven door een accountant, advocaat, of notaris.

Bedrijven die zich in de twee jaar voorafgaand aan de vergunningaanvraag op de Nederlandse markt hebben gericht, worden door de Ksa gezien als niet betrouwbaar. De vergunningaanvraag kan hierop dan ook worden afgewezen. De Ksa publiceerde een concept-beleidsregel om hier meer duidelijkheid over te geven.

Deskundig zijn

Als je ergens online een gokje gaat wagen, wil je wel dat de aanbieder verstand van zaken heeft. Net zoals je mag verwachten dat de bakker weet hoe hij een brood kan bakken waar je niet ziek van wordt, mag je deskundigheid bij de online kansspelaanbieder verlangen. De Ksa verwacht dat vergunningaanvragers een beleidsplan hebben waarin onder andere uit de doeken gedaan wordt hoe de werknemers opgeleid worden. Ook moet het bedrijf kenbaar maken dat ze op de hoogte zijn van de lokale wetten en regelgeving op het gebied van kansspelen.

Niet in financiele moeilijkheden verkeren

De bedrijven die kansspelen aan gaan bieden aan Nederlandse consumenten, moeten financieel gezond zijn. Het is logisch dat bedrijven niet in staat van faillissement staan of surseance van betaling hebben aangevraagd.

De spelerstegoeden afgescheiden van het bedrijfskapitaal hebben

Als je geld stort op een gok- of pokersite, zie je dit automatisch in je account verschijnen. Ook als je een week niet inlogt, moet dat geld er nog gewoon zijn als je weer wilt spelen. Als je het geld nog niet hebt ingezet, is het nog steeds jouw geld en moet je het ook weer kunnen uitcashen als je dat wilt.

Maar het geld is wel al van je bankrekening af en is overgeschreven naar de bankrekening van de aanbieder. Pas als je uitcasht, boeken ze het geld weer terug naar jouw bankrekening.

Omdat aanbieders heel veel accounts hebben, hebben ze een enorm bedrag op hun rekening staan wat eigenlijk niet van hun is. Het is immers eigenlijk nog van de klanten.

Om er voor te zorgen dat spelerstegoeden niet gebruikt kunnen worden om bijvoorbeeld de huur van hun kantoor of de bonus van de directeur, verlangt de Ksa dat spelerstegoeden gescheiden blijven van het bedrijfskapitaal.

VOORBEELD: Bij de website Full Tilt Poker was dit niet het geval. Toen het bedrijf er noodgedwongen mee moest stoppen door een inval van de FBI, bleek dat de spelerstegoeden niet gedekt waren. Spelers konden dan ook niet uitcashen, het geld was er niet meer. Bij in Nederland legaal opererende partijen moet dit dus niet mogelijk zijn als de markt opengaat.

De voorwaarden vergunning Koa schrijven voor dat de spelerstegoeden gescheiden blijven. In veel andere landen in Europa zijn er soortgelijke voorwaarden voor een vergunning.

In Nederland een vertegenwoordiger hebben op het gebied van kansspelverslaving

Kansspelverslaving is een heet hangijzer geweest in de diverse debatten die aan de nieuwe Wet Kansspelen op afstand vooraf gingen. Gokken brengt nou eenmaal gevaren met zich mee.

Als je te vaak Holland Casino inloopt, zal een medewerker een gesprek met je aangaan om te kijken of je nog wel de controle hebt. Bij online casino’s is dit fysiek niet mogelijk. Wel zijn er diverse andere eisen aan het platform om kansspelverslaving te voorkomen. Een daarvan is het aanwijzen van een in Nederland gevestigde vertegenwoordiger hebben op het gebied van kansspelverslaving.

Een kansspelverslavingbeleid hebben

Partijen die in Nederland willen opereren hebben niet alleen een vertegenwoordiger in Nederland nodig, ze moeten laten zien kansspelverslaving serieus te nemen. Ze moeten inzicht geven in hun verslavingsbeleid en daarbij aansluiten op het Nederlands stelsel van verslavingszorg.

Inzicht geven in het reclame- en marketingbeleid

Ook over reclame voor kansspelen is uitgebreid gesproken in de aanloop naar de nieuwe wet. Sommige partijen wilden reclames helemaal verbieden. De regeringspartijen gaven aan dat reclame juist nodig is om ervoor te zorgen dat spelers bij vergunninghoudende partijen gaan spelen en niet bij illegale partijen.

Uiteindelijk is besloten dat er onder bepaalde voorwaarden reclame gemaakt mag worden voor online kansspelen. Maar er wordt wel voorwaarden aan gesteld, en bij de vergunningaanvraag zal de Ksa kijken of het beleid van bedrijven daarmee strookt. Zo mogen reclames niet aanzetten tot onmatige deelname of zich richten op kwetsbare groepen. Ook mogen reclames, logischerwijs, niet misleidend en agressief zijn.

Een klantenservice en klachtenregeling aanbieden

Consumenten moeten kunnen rekenen op een adequate klantenservice wanneer ze bij een gelicenseerde partij online gaan spelen. Aanvragers van een vergunning Koa moeten bewijzen dat ze voldoen aan deze eis, en dat deze tijdig functioneel zal zijn.

Verdachte gokpatronen op sportweddenschappen doorgeven aan de Ksa

Voor aanbieders van sportweddenschappen (sportsbetting) is er nadrukkelijk de eis om verdachte gokpatronen door te geven aan de Ksa. Aanbieders moeten dan ook bewijzen bij hun aanvraag overleggen dat ze systemen hebben die verdachte weddenschappen in beeld brengen.

Deze eis komt voort uit de angst voor het zogenoemde ‘matchfixing’. Bij ‘matchfixing’ heeft iemand of een groep van mensen voorkennis over de uitslag van een wedstrijd. Dit kan doordat ze een speler, team, of scheidsrechter hebben omgekocht bijvoorbeeld. Door in te zetten op deze uitslag, kunnen ze veel geld verdienen. De Ksa verlangt dat aanvragers van een vergunning inzicht geven hoe ze hun systemen hebben ingericht om verdachte patronen (automatisch) te detecteren.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in acht nemen

Bij de totstandkoming van de Wet Kansspelen op afstand, is ook uitgebreid gesproken over de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme‎ (Wwft) en hoe de twee samengaan. De Nederlandse regering wil niet dat gelegaliseerde goksites gebruikt worden om geld wit te wassen of om bedragen over te maken aan terroristiche organisaties. De Ksa verlangt dan ook dat bedrijven die een vergunning aanvragen, informatie delen hoe ze dit actief proberen te voorkomen.

De Ksa publiceerde al een Leidraad Wwft zodat online aanbieders zich kunnen voorbereiden op de beleidsregels aangaande de wet. Holland Casino dient al te voldoen aan deze bepalingen speelautomatenhallen en loterijen zijn vrijgesteld van deze verplichting.

Inzicht geven in hun beleid aangaande integriteitsrisico’s

De Ksa verlangt dat aanvragers van een online kansspelvergunning inzichtelijk maken hoe ze omgaan met integriteitsrisico’s. Er moet een beleid zijn opgesteld hoe wordt omgegaan met fraude en misbruik van het spelaanbod. Bij integriteitsrisico’s kan je denken aan valsspelende spelers, pogingen tot hacken, en meer waarbij de eerlijke werking van de kansspelen in het geding komt. Niet alleen externen kunnen een bedreiging voor de integriteit van het spel vormen, ook medewerkers van het bedrijf zijn een risico. Daarom moet men de betrouwbaarheid van leidinggevenden bewijzen.

Een proceduromschrijving betaaltransacties overleggen

Er zijn strenge eisen aan de betalingsstromen van en naar online kansspelaanbieders. Bij het aanvragen van een vergunning moet dan ook uitgebreid inzicht gegeven worden in hoe het betaalverkeer is georganiseerd en hoe er omgegaan wordt met incidenten.

Aantonen dat ze identificatiebewijzen kunnen verifiëren

Als je als Nederlandse speler wil deelnemen aan online kansspelen, zal je 18 jaar of ouder moeten zijn. Net zoals je een identificatiebewijs moet laten zien als je Holland Casino binnengaat, zal je ook bij inschrijving online een bewijs moeten overleggen. Aanvragers van een vergunning moeten aantonen dat ze een betrouwbare methode hebben om identificatiebewijzen te kunnen verifiëren. Daarmee is dit een van de belangrijkste voorwaarden voor de aanvraag van een vergunning Koa.

Aantonen dat ze aangesloten kunnen worden op Cruks

Er komt een Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (Cruks) waar spelers in worden opgenomen die zijn uitgesloten van het spelen van kansspelen. Over deze centrale database hebben we een apart artikel geschreven met heel veel informatie. Websites die in Nederland kansspelen willen aanbieden moeten aantonen dat ze aangesloten kunnen worden op deze database en dat ze spelers automatisch kunnen uitsluiten zodra die naam daarin voorkomt.

Aangesloten kunnen worden op het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (Cruks) is een van de voorwaarden vergunning koa.
Aangesloten kunnen worden op het
Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (Cruks) is een voorwaarde voor aanvraag Koa.

Beschikken over een Controledatabank

Aanbieders van kansspelen zijn verplicht een Controledatabank (CDB) te hebben. In deze database moeten gegevens zijn opgenomen over de aanbieder. De Ksa, die toegang moet krijgen tot deze database, moet in deze databse kunnen zien of de aanbieder zich houdt aan bepaalde vergunninsvoorwaarden. De verdere details over de inrichting van deze database en wat er exact aan gegevens in te vinden moet zijn, zijn grotendeels al beschikbaar gesteld.

Voorwaarden vergunning Koa geen peulenschil

Als je de eisen zo bekijkt, zal je duidelijk zijn dat het aanvragen van een vergunning een uitgebreid proces is. Er zullen heel wat documenten overlegd moeten worden voordat een vergunning afgegeven wordt door de Ksa. De voorwaarden voor een vergunning Koa zijn geen peulenschil.

Al deze eisen zorgen ervoor dat hobbyisten geen vergunning aan zullen gaan vragen want zij zullen niet voldoen aan de voorwaarden vergunning Koa. En als ze dit wel doen, zullen ze het lastig krijgen om de vergunning toegewezen te krijgen. Alleen gevestigde partijen of goed gefinancierde nieuwkomers zullen een aanvraag indienen, zo mag worden aangenomen. Toch verwacht de Kansspelautoriteit zo’n 90 aanvragen.

Hoewel het geen vereiste is zoals bij banken en andere financiële instellingen, duiden alle eisen erop dat een Compliance officer geen overbodige luxe is voor partijen die een vergunning aan gaan vragen. Het ligt in de lijn der verwachting dat het merendeel van de partijen die een vergunning aan gaan vragen, al in andere markten actief is. Een Compliance officer of een volledige afdeling die zich met compliance bezig houdt, is dan al vaak aanwezig.

De eisen aan de bedrijven zorgen ervoor dat je als consument met een gerust hart kan gaan spelen bij partijen met een licentie. Louche en malafide partijen komen als het goed is niet door deze zware ballotagecommissie. Online casino’s zonder vergunning zullen blijven bestaan, maar de Kansspelautoriteit heeft voldoende instrumenten in haar arsenaal om die te bestreiden.

Dit artikel is voor het laatst geüpdate op 13 januari 2021.

Frank Op de Woerd

Frank Op de Woerd

Hoofdredacteur CasinoNieuws.nl
Frank Op de Woerd is hoofdredacteur van CasinoNieuws.nl. Hij werkt sinds 2006 in de wereld van online kansspelen. Hij is een expert op het gebied van de Nederlandse kansspelwetgeving, landgebonden casino's, en poker.