Dinsdag 16 juli 2024

Speel bewust
Home Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Toepasselijkheid

Deze gebruiksvoorwaarden gaan op voor CasinoNieuws.nl en alle onderliggende pagina’s. Elke keer dat u CasinoNieuws.nl bezoekt, gaat u automatisch akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. CasinoNieuws.nl kan deze gebruiksvoorwaarden altijd wijzigen, en de gewijzigde gebruiksvoorwaarden zijn direct van kracht op het moment dat wij ze publiceren. Wij raden u dan ook aan de gebruiksvoorwaarden te controleren als u vragen heeft over uw aanstaande gebruik van CasinoNieuws.nl.

Aansprakelijkheid

Wij besteden veel zorg aan alle nieuwsartikelen en informatie op CasinoNieuws.nl. Toch kunnen er foutjes insluipen waardoor informatie op CasinoNieuws.n in uitzonderlijke gevallen niet volledig, juist, of actueel is. Niets op het internet staat eeuwig vast, dus het kan zo maar dat we artikelen of pagina’s aanpassen na publicatie. Bij nieuwsartikelen zullen we het altijd aangeven als de crux van een artikel gewijzigd is. Zo weet u direct als we een foutje hersteld hebben of een reactie hebben toegevoegd, wel zo netjes.

CasinoNieuws.nl garandeert niet dat de websites te allen tijde ononderbroken beschikbaar is. Helaas gaat er soms iets mis en kan het zo zijn dat de website even niet bereikbaar is. Wij doen er dan uiteraard alles aan om dit zo spoedig mogelijk te verhelpen. Op momenten dat onze website niet bereikbaar is, verzorgen wij updates via ons twitter-kanaal @CasinoNieuws_nl.

De werking van CasinoNieuws.nl is geoptimaliseerd voor alle populaire browsers en houdt rekening met alle gebruikers. Af en toe kan het zo zijn dat we de technische kenmerken van onze website optimaliseren of aanpassen. We aanvaarden geen aansprakelijkheid die voortvloeit uit het gebruik van CasinoNieuws.nl of de informatie in onze artikelen en pagina’s, direct of indirect.  

De toegang tot en het gebruik van CasinoNieuws.nl

Wij hebben CasinoNieuws.nl gemaakt zodat u het voor privédoeleinden kan gebruiken. Wat we daarmee bedoelen, is dat u het voor vermaak of vanuit persoonlijke interesse kan lezen. Het is niet de bedoeling dat u CasinoNieuws.nl op commerciële wijze gebruikt. Het verwerven van inkomsten (bijvoorbeeld door uw eigen affiliatelinks te posten als reactie op artikelen) is niet toegestaan. We besteden veel tijd en energie aan het schrijven van onze artikelen, het maken van onze filmpjes, en het schieten van onze foto’s (samen alle content op CasinoNieuws.nl.) Het is verboden deze content zonder toestemming over te nemen.

Het is natuurlijk niet de bedoeling dat u de normale werking van CasinoNieuws.nl belemmert. We stellen het bijvoorbeeld niet op prijs als u CasinoNieuws.nl overvloeit met oneigenlijk bezoekersverkeer waardoor echte bezoekers moeite hebben onze website te bereiken. Wij doen in dat geval altijd aangifte bij de politie.

De volgende gedragsregels gelden voor CasinoNieuws.nl. In veel gevallen is het niet naleven van deze gedragsregels strafbaar in Nederland. De volgende zaken zijn niet toegestaan:

 • Inbreuk maken op het intellectuele eigendomsrecht van CasinoNieuws.nl en haar auteurs;
 • Het gebruik van CasinoNieuws.nl voor anderen verhinderen;
 • Spam en virussen verspreiden via CasinoNieuws.nl;
 • Malware, spyware, en opzettelijk misleidende berichten plaatsen;
 • Het moedwillig omzeilen of hinderen van de beveiliging van CasinoNieuws.nl;
 • Gedeelten van onze website automatisch overnemen, doorzoeken, of indexeren. Zoekmachines dienen het robot.txt protocol na te leven.

Voor het gedeelte van de website waar een account voor nodig is, zoals het reageren op artikelen, moeten de regels van ‘Account aanmaken’ en ‘Gedragsregels bezoekersreacties op artikelen’ in acht gehouden worden.

Bij niet-naleving van een of meer van deze gedragsregels behouden we ons het recht voor om u de toegang tot onze websites te weigeren middels een ban op accountniveau of op ip-adres-niveau.

Zoals iedere website, bevat ook CasinoNieuws.nl links naar websites buiten ons eigen domein. Dat is inherent aan het internet: een netwerk van met elkaar verbonden sites. Als wij naar een site linken, betekent dat niet automatisch dat we deze site aanbevelen of dat we eens zijn met de informatie op deze site. Ook kunnen we de juistheid en de beveiliging van websites van derden garanderen. CasinoNieuws.nl kan dan ook niet verantwoordelijk gehouden worden voor websites van derden en de daarop aangeboden informatie.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten, databankrechten, en andere (intellectuele) eigendomsrechten op de inhoud en vormgeving van de websites van CasinoNieuws.nl berusten uitsluitend bij CasinoNieuws.nl en haar licentiegevers. CasinoNieuws.nl behoudt zich uitdrukkelijk alle rechten ten aanzien van de websites van CasinoNieuws.nl voor. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CasinoNieuws.nl is het niet toegestaan om op welke wijze dan ook (een deel van) websites van CasinoNieuws.nl geheel of gedeeltelijk over te nemen, op te slaan, te hergebruiken, of anderszins te verveelvoudigen of openbaar te maken, óók niet als de bron wordt vermeld.

Voor nieuwsartikelen geldt een nuance op bovenstaande. Zoals gebruikelijk bij kranten en nieuwsmedia, is het toegestaan om informatie vergaart via CasinoNieuws.nl, te gebruiken in uw eigen berichtgeving. Bronvermelding van CasinoNieuws.nl met de directe link is dan een vereiste. Het nieuwe werk moet origineel van aard zijn. Het verbatim kopiëren van teksten van nieuwsartikelen is niet toegestaan. Het woordelijk overnemen van quotes is slechts spaarzaam toegestaan en dient te allen tijde gepaard te gaan met een attributie van CasinoNieuws.nl.

Afbeeldingen en foto’s van CasinoNieuws.nl mogen niet zonder schriftelijke toestemming overgenomen worden. CasinoNieuws.nl zal in alle gevallen proberen toestemming te krijgen voor het gebruik van beeldmateriaal. Als we die verkrijgen, betekent het niet dat wij eenzelfde licentie aan anderen kunnen geven of derden kunnen machtigen het beeld te gebruiken.

Als u van mening bent dat CasinoNieuws.nl oneigenlijk gebruik maakt van beeldmateriaal waar u de licentie voor heeft, neem dan contact op via de contactpagina of mail met [email protected].

Account aanmaken

Door u te registreren op CasinoNieuws.nl gaat u akkoord om:

 1. correcte, actuele, en volledige informatie te verstrekken zoals gevraagd bij de registratie;
 2. een uniek wachtwoord te gebruiken;
 3. deze informatie bij wijzigingen onmiddellijk te updaten.

Na het inschrijven ontvangt u een email van ons met de vraag tot bevestiging. Uw inloggegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) zijn persoonlijk. Het is dus niet toegestaan om deze te delen met anderen.

Kies een uniek wachtwoord voor CasinoNieuws.nl en hergebruik dus niet een wachtwoord wat u voor een andere website of dienst gebruikt. Dit geld niet alleen voor CasinoNieuws.nl, het is goed gebruik om voor iedere dienst een uniek wachtwoord te gebruiken.

CasinoNieuws.nl kan uw account bannen als wij van mening zijn dat u niet handelt in overeenstemming met de in deze gebruikersverklaring opgenomen regels en voorwaarden. Het is niet toegestaan een nieuw account aan te maken als een voorgaand account gebanned is. We kunnen ook op basis van uw ip-adres een ban instellen, mocht misbruik van de inhoud van CasinoNieuws.nl aan het licht komen.

Gedragsregels bij plaatsen content

Op CasinoNieuws.nl kunt u reageren op artikelen. Op die manier kunt u het laatste nieuws uit de wereld van casino’s bespreken met andere geïnteresseerden. Hier zijn wel wat “spelregels” aan verbonden zodat we een leefbare digitale omgeving houden voor iedereen:

 • Wees beleefd tegen je medegebruikers en laat het na om te schelden of schuttingtaal te gebruiken;
 • Ook personen en instanties besproken in de nieuwsartikelen waarop u reageert, dienen met respect behandeld worden. Houd u voor dat ze meelezen, en vraag u af of uw reactie ook gepast was geweest als ze tegenover u hadden gezeten;
 • Probeer een constructieve bijdrage te leveren aan een discussie, inclusief argumenten voor uw mening;
 • Alleen reacties in het Nederlands en het Engels zijn toegestaan;
 • Voor discriminatie, kwetsingen, en het aanzetten tot haat of geweld is op CasinoNieuws.nl geen plaats. Hierop volgt een onmiddelijke ban;
 • CasinoNieuws.nl is niet de plaats om uw product of dienst aan de man te brengen. Voor reclame-uitingen is geen plaats bij het reageren op nieuwsartikelen. Bent u geïnteresseerd in adverteren op CasinoNieuws.nl, neem dan contact op met ons via [email protected];
 • Het plaatsen van privégegevens van derden is niet toegestaan. Onder privégegevens verstaan we telefoonnummers, niet openbare e-mailadressen, adresgegevens, en meer;
 • Zoals al aangegeven onder het kopje ‘Intellectuele eigendomsrechten’ is het niet toegestaan inbreuk te maken op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden. Stukken tekst die je niet zelf hebt geschreven, afbeeldingen waarvoor u geen rechten heeft verworven, en meer zijn dus niet toegestaan;
 • Linken naar andere websites is alleen toegestaan als het een instrumentale bijdrage levert aan een discussie en deze geplaatst wordt zonder commercieel belang;
 • U staat vrij in de keuze van uw avatar/profielafbeelding maar houdt u ook daarbij rekening met bovenstaande regels.

CasinoNieuws.nl doet er alles aan om de reacties van bezoekers bovenstaande regels te laten volgen. Als wij zien dat deze in conflict zijn met de regels, kunnen we reacties verwijderen en/of accounts bannen. Als u iets ziet wat naar uw inzichten niet door de beugel kan, neem dan contact met ons op. We kunnen niet aansprakelijk gehouden worden voor reacties van derden. We houden bezoekers zelf aansprakelijk en stellen vast dat u als reageerder CasinoNieuws.nl en aan haar gelieerde vennootschappen vrijwaart voor aanspraken van derden en voor daarmee samenhangende schade, boetes en kosten die verband houden met de door u geplaatste reacties en content

Als u een reactie plaats op CasinoNieuws.nl, dan verleent u automatisch CasinoNieuws.nl het eeuwigdurend recht op verdere exploitatie van een deel of het geheel van uw bijdrage. Het staat ons vrij om deze openbaar te maken, op te slaan, en te gebruiken op andere kanalen zoals onze socialmedia en andere uitingen. Als u inhoud van derden op onze website plaatst, dient u hiervoor toestemming te hebben en moet u het recht hebben deze toestemming aan ons over te dragen. Dit is bijvoorbeeld het geval voor onder bepaalde Creative Commons gepubliceerde afbeeldingen, maar voor veel andere media geldt dit niet. U bent zelf verantwoordelijk voor het in orde maken van deze toestemming.

Privacy en cookies

CasinoNieuws.nl kent een uitgebreid privacystatement en een cookiestatement. Deze zijn integraal onderdeel van deze gebruikersverklaring en dient u dan ook goed door te lezen. Wij verzamelen data van onze bezoekers in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, in het Engels GDPR.) Wilt u meer weten over het opslaan van gegevens middels cookies door CasinoNieuws.nl, lees dan eerst onze privacyverklaring door en neem bij eventuele vragen contact op met CasinoNieuws.nl.

Slotbepaling

Op deze gebruiksvoorwaarden en eventuele geschillen die daarmee of met het gebruik van uw CasinoNieuws.nl account samenhangen, is Nederlands recht van toepassing.

Laatste update: 13 oktober 2023. Engelse versie.

Frank Op de Woerd

Frank Op de Woerd

Hoofdredacteur CasinoNieuws.nl
Frank Op de Woerd is hoofdredacteur van CasinoNieuws.nl. Hij werkt sinds 2006 in de wereld van online kansspelen. Hij is een expert op het gebied van de Nederlandse kansspelwetgeving, landgebonden casino's, en poker.