Vrijdag 19 augustus 2022

Speel bewust

“31,2% van Britse sportwedders gokte na het zien van gokreclames”

sportwedders gokreclames

Ruim 31% van de sportwedders heeft in de laatste maanden een ‘ongeplande weddenschap’ geplaatst na het zien van gokreclames. Dat gaven de sportwedders aan in een onderzoek van de Schotse universiteiten van Glasgow en Stirling. De onderzoekers benadrukken wel dat de causaliteit tussen de gokreclames en probleemgokken niet is bewezen.

In een onderzoek (PDF, 469 kB) van de universiteiten van Glasgow en Stirling is naar voren gekomen dat 31,2% van de ondervraagde sportwedders wel eens meer heeft gegokt na het zien van gokreclames. Het gaat daarbij om tv-reclames, buitenreclame, en online reclame voor gokbedrijven.

Voor het onderzoek zijn de resultaten uit twee verschillende online enquêtes gebruikt. De eerste groep, is een groep jongvolwassenen van tussen de 16 en 24 jaar oud. Deze groep telde 1.496 personen die wel eens sportweddenschappen plaatsen.

De tweede groep bestond uit mensen van 18 jaar en ouder die minimaal eens per maand een sportweddenschap plaatsen. Deze groep telde 2.980 mensen en wordt ‘de groep reguliere sportwedders’ genoemd. Het is niet duidelijk of er personen zijn die hebben meegedaan aan beide enquetes

Van de groepen werden 204 (uit de groep reguliere sportwedders) en 133 ondervraagden (uit de groep jongvolwassenen) gezien als probleemgokkers volgens de Problem Gambling Severity Index (PGSI). De PGSI verdeelt spelers in vier categorieën op basis van hun speelgedrag in de laatste twaalf maanden. De laagste categorie is een non-problem gambler en de hoogste categorie is een problem gambler.

Causaliteit niet aan te tonen

In het onderzoek kregen de sportwedders vragen voorgelegd over hun gokgedrag en hun ervaringen met gokreclames. Zo moesten de spelers aangeven hoe frequent ze een gokje wagen en welke vormen van gokreclame ze wel eens tegen zijn gekomen in de laatste maanden.

Ook kregen ze de vraag of ze wel eens een sportweddenschap hadden geplaatst na het zien van een gokreclame zonder dat ze dit van te voren van plan waren. 31,2% van de ondervraagden uit de groep sportwedders gaf aan dat dit wel eens het geval was. Bij de groep met jongvolwassenen lag dit percentage lager, namelijk op 29,6%.

GroepNooit ongepland gegokt na gokreclamesSporadisch ongepland gegokt na gokreclamesVaak ongepland gegokt na gokreclames
Reguliere sportwedders68,8%23,3%7,9%
Jongvolwassenen70,5%17,9%11,6%

Dit percentage lag veel hoger bij de groep probleemgokkers. 87% van hen gaf aan wel eens een ongeplande weddenschap te hebben geplaatst na het zien van marketinguitingen van gokbedrijven.

De onderzoekers noemen de cijfers verontrustend. Ze geven echter ook aan dat het onderzoek niet kan aantonen dat gokreclames aanzetten tot probleemgokken:

“Onze analyses zijn niet in staat om causaliteit aan te tonen in de associaties tussen het ervaren van gokproblemen en het rapporteren dat marketing had aangezet tot ongeplande gokuitgaven.

“Niettemin suggereert de consistente aanwezigheid en grootte van dergelijke associaties in twee onafhankelijke steekproeven dat marketing waarschijnlijk een rol speelt in probleemgokken, en er zijn schadebeperkende implicaties, ongeacht of dit een initiërende rol is (d.w.z. dat marketing die aanzet tot ongeplande uitgaven bijdraagt tot geëscaleerde gokproblemen) of een versterkende rol (d.w.z. dat degenen die al gokproblemen ervaren meer vatbaar zijn om door marketing tot ongeplande uitgaven aangezet te worden).”

Onderzoekers van de Universiteiten van Glasgow en Stirling

De onderzoekers schrijven in hun conclusie dat het ontvangen van direct-marketing en het volgen van merken op social media, bijdraagt aan ongeplande uitgaves aan online gokken bij de groepen jongvolwassenen en regelmatige sportwedders. Omdat het onderzoek is gebaseerd op twee verschillende enquetes door derden, durven de onderzoekers niet te spreken van een causaal verband tussen de twee.

De uitkomsten van het onderzoek komen op een moment dat er veel te doen is rondom de uitingen van gokbedrijven in het Verenigd Koninkrijk. De Gambling Act uit 2005 wordt momenteel herzien door de Britse overheid. Daarnaast overwegen de clubs uit de Premier League om sponsoring door gokbedrijven te verbieden.

Laat een reactie achter