Vrijdag 14 juni 2024

Speel bewust
Home Wetgeving kansspelen Waarom krijg je geen bonussen meer als je jonger dan 24 bent?

Waarom krijg je geen bonussen meer als je jonger dan 24 bent?

jonger dan 24 bonussen

Voor spelers van kansspelen jonger dan 24 is er sinds 1 februari 2022 een hoop veranderd als het gaat om bonussen. De wet Kansspelen op afstand ging op 1 oktober 2021 in en was altijd al voorzichtig als het ging om spelers jonger dan 24. Echter, sinds 1 februari 2022 is men daar nog een stap verder in gegaan. Spelers die jonger zijn dan 24 mogen namelijk helemaal geen gebruik meer maken van promoties. Dit betekent dat jongvolwassenen geen gebruik kunnen maken van free bets, free spins, of registratiebonussen.

De bescherming van kwetsbare groepen zoals minderjarigen, jongvolwassenen of probleemspelers is een prioriteit voor de Kansspelautoriteit.

“De bescherming van kwetsbare groepen zoals minderjarigen, jongvolwassenen of probleemspelers is een prioriteit voor de Kansspelautoriteit (Ksa). Zij zijn extra gevoelig voor kansspelverslaving en mogen kansspelreclame daarom niet onder ogen krijgen.”

Bovenstaande herhaalt de Kansspelautoriteit keer op keer op haar website. Op 14 februari 2022 gaf de Ksa aan het reclamebeleid van online aanbieders te hebben gecontroleerd. Hierbij had de Ksa iets aan te merken op tien van de elf (op dat moment) legale aanbieders in Nederland. Drie van de tien kreeg zelfs een officiële waarschuwing.

Maar over bonussen voor spelers jonger dan 24, schreef de Kansspelautoriteit in die gevallen niet specifiek.

Wat zegt de wet?

In het besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen staan alle verplichtingen waar een vergunninghouder aan moet voldoen wanneer er reclame wordt gemaakt voor kansspelen in Nederland. Voor dit vraagstuk kijken we naar artikel 2 lid 3 en artikel 2 lid 4 van het besluit.

Artikel.lidInhoud
2.3Vergunninghouders richten hun wervings- en reclameactiviteiten voor kansspelen niet op maatschappelijk kwetsbare groepen van personen. Onder kwetsbare groepen van personen wordt in ieder geval verstaan minderjarigen en personen die kenmerken van risicovol spelgedrag vertonen.
2.4Onverminderd het eerste tot en met derde lid, richt de houder van een vergunning tot het organiseren van een speelcasino, tot het aanwezig hebben van een of meer kansspelautomaten in een speelautomatenhal of tot het organiseren van kansspelen op afstand zijn wervings- en reclameactiviteiten voor kansspelen niet op personen die jonger zijn dan 24 jaar of die zich hebben uitgesloten van deelname aan door hem georganiseerde kansspelen.

Daarnaast gelden voor bonussen nog weer extra eisen vanuit de Ksa. Op de website van de Kansspelautoriteit staan specifieke regels betreft bonussen van aanbieders van online kansspelen. Als het gaat om bonussen dan worden deze regels nog extra benadrukt:

  • Spelers moeten duidelijk en volledig geïnformeerd worden over de voorwaarden en de aard van de bonus;
  • Een bonus mag niet gericht worden op maatschappelijk kwetsbare groepen. Dit zijn minderjarigen, personen die risicovol speelgedrag vertonen en jongvolwassenen (tot 24 jaar);
  • Het bonusaanbod moet zorgvuldig en evenwichtig zijn. Bonussen mogen niet aanzetten tot onmatige deelname;
  • Bonussen mogen niet afgestemd worden worden op individueel speelgedrag.

Geen bonussen voor spelers jonger dan 24

Sommige aanbieders van online kansspelen hebben al vanaf het begin jongvolwassenen jonger dan 24 uitgesloten van bonussen. Holland Casino Online heeft al vanaf het begin geen bonussen voor deze groep mensen bijvoorbeeld.

Op 14 december 2021 werd de Reclame Code Online Kansspelen gepresenteerd (persbericht, PDF, 200 kB), een initiatief vanuit branchevereniging Vergunde Nederlandse Online Kansspelaanbieders (VNLOK).

In deze reclamecode staan verschillende afspraken die de bookmakers en online casino’s onderling hebben gemaakt over onder andere reclames op televisie en radio. Daarnaast zijn er bonusbeperkende maatregelen opgenomen in deze reclamecode, waaronder voor spelers jonger dan 24:

Bonussen beperkende maatregelen
Bonussen zijn enerzijds een essentieel onderdeel van reclame om spelers aan te moedigen van illegale naar legale aanbieders over te stappen. Ten opzichte van de bestaande wet- en regelgeving voegt de reclamecode daaraan een verbod toe op het gebruik van bonussen voor jongvolwassenen van 18 tot 24 jaar. Op TV, radio en buitenreclame mogen deze bonussen ook niet gepromoot worden. De maximale hoogte van de bonussen wordt 250 euro. En de voorwaarden moeten goed leesbaar en voor iedereen in begrijpelijke taal worden weergegeven.

Reclamecode Online Kansspelen

De Reclamecode Online Kansspelen komt bovenop de al strenge wet- en regelgeving die sinds 1 april 2021 is vastgelegd in de Wet Kansspelen op afstand.

Uiterlijk 1 februari 2022 moesten alle online aanbieders van kansspelen spelers jonger dan 24 uitsluiten van bonussen. Daardoor kan je als speler van jonger dan 24 jaar geen free bets, free spins, wedden op sport bonussen, of andere bonussen meer aangeboden krijgen.

Veelgestelde vragen over bonussen voor spelers jonger dan 24

De online casino’s zijn overeengekomen om mensen onder de 24 geen bonussen meer aan te bieden. Ben je jonger dan 24 jaar oud, dan krijg je dan ook geen free bets meer of andere bonussen. Pas als je 24 jaar of ouder bent, kan je weer bonussen ontvangen.

Als je jonger dan 24 jaar oud bent, mag je in Nederland geen bonussen ontvangen. Dat betekent ook dat er geen welkomstbonus is voor jongvolwassenen die nog geen 24 jaar oud zijn. Ben je jonger dan 24, dan is er dus geen welkomstbonus beschikbaar.

Deze nieuwe regeling is ingegaan op 1 februari 2022. Bookmakers konden dus uiterlijk tot en met 31 januari 2022 nog wel free bets geven aan jongvolwassenen. Per 1 februari 2022 moesten alle bookmakers dit verplicht op orde hebben. Enkele bookmakers kozen ervoor om de nieuwe regels direct op 15 december 2021, toen dit werd besloten, door te voeren en anderen besloten dit pas te doen op 1 februari. Het kan daardoor zijn dat je eerder wel free bets kreeg.

Op de website van de Kansspelautoriteit valt te lezen dat jongeren en jongvolwassenen kwetsbaar zijn omdat zij vatbaarder zijn voor verslaving dan volwassenen. Hersenen van jongeren zijn nog volop in ontwikkeling. Daarnaast is het voor jongeren moeilijker om grenzen te stellen en bezwijken zij sneller onder sociale druk dan volwassenen. Om te voorkomen dat jongeren verslaafd raken aan wedden of gokken mogen aanbieders zich dus niet richten op personen jonger dan 24.

Ook hier is de Nederlandse Kansspelautoriteit strenger op geworden. Er is afgesproken dat online aanbieders niet langer gebruik mogen maken van rolmodellen die jonger zijn dan 25 of een ‘substantieel bereik’ hebben onder minderjarigen en jongvolwassenen.

De online aanbieders hebben min of meer zelf gekozen voor rolmodellen met een maximaal bereik van 25-30% binnen de genoemde doelgroepen. Dat betekent dus dat minimaal 70% van het bereikte publiek ouder moet zijn dan 25 jaar. De Kansspelautoriteit geeft aan geen aanleiding te zien om deze invulling te corrigeren.

Jeffrey Noeken CasinoNieuws.nl

Jeffrey Noeken

Senior Redacteur CasinoNieuws.nl
Jeffrey Noeken is senior redacteur bij CasinoNieuws.nl. Hij is een expert op het gebied van de Nederlandse en Curaçaose kansspelwetgeving.