Dinsdag 28 mei 2024

Speel bewust

Eigenaar koffiehuis krijgt vergunning na vier jaar terug

Jan van Zanen koffiehuis Transwijk Utrecht bingo

De burgemeester had de vergunning van Koffiehuis Transwijk niet mogen intrekken, dat bevestigde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State deze week. De vergunning werd in 2019 ingetrokken omdat er een illegale bingo werd georganiseerd in het koffiehuis. Volgens de burgemeester ging dit om ‘veel geld’, maar dit kon hij volgens de rechter niet aannemelijk maken.

De eigenaar van Koffiehuis Transwijk in Utrecht krijgt toch zijn horecavergunning terug. In 2019 trok de toenmalig burgemeester Jan van Zanen de vergunning in omdat er een illegale bingo werd georganiseerd in het koffiehuis. De eigenaar ontkende dit niet, maar verklaarde dat het om een kleinschalige bingo ging die hij tijdens de ramadan organiseerde voor buurtbewoners. Er werd volgens de eigenaar om kleine bedragen bingo gespeeld.

De burgemeester geloofde dit verhaal niet. Er was een anonieme melding over het koffiehuis binnengekomen dat er om grote bedragen illegaal gegokt zou worden. Volgens de melder zou het aan het begin van de avond om kleine bedragen gaan, maar later op de avond zou het bedrag per ronde van de bingo steeds oplopen.

Er werd tijdens een inval in 2019 geconstateerd dat er inderdaad bingo werd gespeeld waarna de burgemeester de vergunning van de exploitant introk. De eigenaar van het koffiehuis maakte bezwaar en probeerde via de rechter zijn vergunning terug te krijgen. In 2021 besloot de Raad van State uiteindelijk dat het intrekken van de vergunning onterecht was, omdat dit besluit onvoldoende was gemotiveerd. De burgemeester moest daarom opnieuw een beslissing nemen over de vergunning van Koffiehuis Transwijk.

Burgemeester bleef bij zijn standpunt

Op 19 april 2022 nam de burgemeester opnieuw een besluit over de vergunning, maar veranderde daarbij niet van mening. De eigenaar van het Koffiehuis kreeg zijn vergunning niet terug, omdat er volgens de burgemeester nieuwe aanwijzingen waren om de vergunning in te trekken. Bij dit besluit voegde hij enkele nieuwe bewijsstukken die zouden aantonen dat er sprake was van ‘slecht levensgedrag’ van de eigenaren.

Hierop maakte de eigenaar opnieuw bezwaar, waarna de zaak woensdag werd behandeld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

De burgemeester bleef daarnaast bij zijn standpunt dat er om ‘veel geld’ gegokt zou worden in het koffiehuis. De Afdeling vroeg hoe de burgemeester dit kon aantonen, maar bewijs kon niet worden overlegd. Op videobeelden zou te zien geweest zijn dat er biljetten van vijf, tien, en twintig euro werden gebruikt en dit zou volgens de Afdeling niet wijzen op gokken om ‘veel geld’.

Daarnaast verklaarde de burgemeester nog een anonieme melding te hebben gekregen. De Afdeling betwistte de juistheid van deze melding, omdat deze niet zou passen in de tijdlijn. De melding zou in 2022 zijn binnengekomen en de anonieme melder zou verklaard hebben dat er ‘onlangs’ om grote bedragen gegokt werd. Het Koffiehuis was op dat moment echter al meer dan twee jaar gesloten op last van de burgemeester.

Kleine kansspelactiviteiten toegestaan in Utrecht

Verder haalde de Afdeling aan dat het in de gemeente Utrecht is toegestaan om kleine kansspelactiviteiten, zoals een bingo, onder bepaalde voorwaarden te organiseren. Een van de voorwaarden is dat het prijzenpakket maximaal € 400 per ronde mag zijn en maximaal € 1.550 per bijeenkomst.

De Afdeling vroeg de burgemeester om uit te leggen hoe dit zich verhoudt tot het bedrag dat het koffiehuis aan omzet boekte met de bingo. In vier dagen tijd zou de omzet € 1.176 geweest zijn door de bingo. Hieruit zou volgens de Afdeling niet blijken dat er om veel geld werd gegokt. De burgemeester stelde dat de genoemde omzet niet juist was. Er zou om grotere bedragen gespeeld zijn dan gemeld, maar ook dit kon niet aangetoond worden.

Volgens de Afdeling kon de burgemeester daarom niet voldoende aantonen dat het gerechtvaardigd was om de vergunning niet terug te geven:

“Naar het oordeel van de Afdeling [bestuursrechtspraak, red.] heeft de burgemeester met de door hem overgelegde nieuwe documenten onvoldoende gemotiveerd dat het van kracht blijven van de exploitatievergunning gevaar oplevert voor de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid of dat de openbare orde, veiligheid of woon- en leefsituatie in de omgeving van het koffiehuis op ontoelaatbare wijze wordt verstoord.”

Citaat uit uitspraak

Burgemeester moet dwangsom betalen

Volgens de Afdeling bestuursrechtspraak was de conclusie dat de vergunning van Koffiehuis Transwijk weer afgegeven moest worden. De eigenaar boekte echter nog een kleine overwinning, want hij dwong af dat de burgemeester een dwangsom moest betalen. Na de eerdere uitspraak van de Raad van State in 2021 moest de burgemeester opnieuw uitspraak doen over de vergunning, maar hij liet dit na. De eigenaar van het koffiehuis stelde de burgemeester daarom in gebreke.

De nieuwe beslissing van de burgemeester vond pas plaats in april 2022, pas maanden na het in gebreke stellen. Volgens de Afdeling had de burgemeester eerder een beslissing moeten nemen en moet hij daarom een dwangsom betalen. Dit bedrag werd vastgesteld op € 1.442. Ook moet de burgemeester de proceskosten betalen.

Lead-foto achtergrond via Google Maps. Lead-foto burgemeester Van Zanen via UtrechtSciencePark.nl.

Partners

CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.

Jeffrey Noeken CasinoNieuws.nl

Jeffrey Noeken

Senior Redacteur CasinoNieuws.nl
Jeffrey Noeken is senior redacteur bij CasinoNieuws.nl. Hij is een expert op het gebied van de Nederlandse en Curaçaose kansspelwetgeving.

Meer over

Laat een reactie achter