Dinsdag 28 mei 2024

Speel bewust

Rechter: publicatie over goksector Curaçao mag doorgaan

Investico Curaçao Cyberluck

De Rechtbank Amsterdam heeft geoordeeld dat een voorgenomen exposé over de goksector op Curaçao van De Groene Amsterdammer en het VPRO-programma Argos gewoon gepubliceerd mag worden. Het Curaçaose gokbedrijf Cyberluck had de rechter gevraagd de publicaties van de journalisten van onderzoeksplatform Investico over Curaçao te verbieden, maar kreeg niet waarom het vroeg.

De Groene Amsterdammer wil aanstaande woensdag een artikel publiceren over de goksector op Curaçao. Onderzoeksjournalisten Karlijn Kuijpers en David Davidson van Investico spraken voor het weekblad met 30 mensen over de situatie op Curaçao en zagen meer dan 100 documenten in. Aanstaande zaterdag gaat de radiouitzending van VPRO’s Argos ook over het onderzoek en artikel.

Cyberluck, een van de bedrijven op Curaçao die sublicenties verstrekt, had vragen gekregen van Investico, De Groene Amsterdammer, en de VPRO in het kader van hoor en wederhoor. Uit die vragen leidde het Curaçaose bedrijf af dat de genoemde journalisten voornemens waren Cyberluck te beschuldigen van het proberen te gronde te richten van de journalist Nardy Cramm. Bovendien kreeg het de indruk dat er in het artikel en radioprogramma beweerd zal gaan worden dat het sublicentiesysteem op Curacao onrechtmatig zou zijn.

Daarop stapte Cyberluck naar de rechter. In het kort geding vroeg het de rechter om de radio-uitzending van de VPRO en het artikel in De Groene Amsterdammer op te leggen niet te beweren dat het sublicentiesysteem onrechtmatig is. Ook wilde het zeker stellen dat in de uitingen niet werd gesuggereerd dat Cyberluck probeert journalist Nardy Cramm ten gronde te richten door middel van SLAPP.

Rechter legt geen restricties op aangaande uitspraken over sublicentiesysteem

In de spoedprocedure werd het artikel en de radiouitzending zelf niet aan de rechter voorgelegd. Omdat vandaag De Groene Amsterdammer al naar de drukker gaat en het radioprogramma van de VPRO al aanstaand weekend uitgezonden moet gaan worden, kwam de rechter nog dezelfde dag met een uitspraak (PDF, 1,1 MB). De rechter oordeelde dat de publicaties zonder restricties kunnen doorgaan.

De rechter neemt in haar beoordeling expliciet op dat uit een uitspraak van het Gemeenschappelijk Hof bevestigt dat het sublicentie-model van Cyberluck niet illegaal is. Maar, zo merkt de rechter op, zouden de journalisten kunnen beschikken over informatie die leidt tot een andere opvatting op dat gebied. Vooraf verbieden om de legaliteit van het sublicentiemodel op Curaçao in twijfel te trekken, wil de rechter dan ook niet:

“Gegeven de aard van het onderzoek en het brede kader is op voorhand en zonder de publicatie te kennen niet vast te stellen of de publicatie (op onderdelen) mogelijk onrechtmatig jegens CEG zal zijn. Uit het (onherroepelijke) vonnis van het Gemeenschappelijk Hof van 14 april 2020, (r.o. 4.14 en 4.15) is wel op te maken dat van ‘onbevoegde overdracht als bedoeld in artikel 3 lid 1 Landsverordening buitengaatse hazardspelen’ geen sprake is. De rechten zijn immers bij het in licentie geven niet overgedragen maar in gebruik gegeven. Het Gerecht heeft in het vonnis van 16 april 2018 de verklaring voor recht dat van onbevoegde overdracht sprake is dan ook geweigerd en dat vonnis blijft in stand. Niet onaannemelijk is dat hieruit volgt, zoals ook door kort geding rechters meermaals overwogen sublicentiëring niet illegaal is. Op dit moment is echter niet bekend of en welke informatie Investico c.s. uit hun onderzoek hebben (anders dan de visie van Cramm) die mogelijk tot een andere opvatting leidt. Een verbod vooraf – of een gebod tot onthouding – past dan ook niet.”

Rechtbank Amsterdam (links aangebracht door CasinoNieuws)

Rechter: Cramm is geen partij in deze procedure

Journalist Nardy Cramm, onder andere betrokken bij website Knipselkrant Curaçao en belangenbehartiger SBGOK, is de meest vocale tegenstander van het sublicentiesysteem op Curaçao. In haar journalistieke bijdragen aan de website en in haar procedures tegen de verschillende masterlicentiehouders, geeft ze aan dat het sublicentiesysteem geen rechtelijke grondslag heeft in Curaçao.

Onlangs boekte Cramm nog een bescheiden overwinning toen een rechter op het eiland in zijn uitspraak een stuk opnam waaruit zou blijken dat dat systeem illegaal zou zijn. Echter, in zaken die puur om die interpretatie van de wet door Cramm draaiden, kreeg zij geen gelijk, zo onderkende de Rechtbank Amsterdam.

De rechter oordeelde echter dat de publicatie en de uitzending gewoon kunnen doorgaan omdat Cramm in deze procedure geen partij is. Aangezien er sprake is van een breder onderzoek door Investico naar de goksector op Curaçao en het niet duidelijk is dat de journalistieke uitingen inderdaad zullen weergeven dat Cyberluck journalist Cramm ten gronde probeert te richten, mag er gewoon gepubliceerd worden:

“Duidelijk is geworden dat tussen CEG en Cramm veelvuldig geprocedeerd wordt en dat Cramm meermaals rechtszaken verloren heeft, waarbij diverse rechters in kort geding (vonnissen van 6 april 2021 en 1 december 2021) hebben overwogen dat de stelling dat CEG illegaal handelt door sublicentiëring feitelijk onjuist en daardoor misleidend is. In deze procedure is Cramm echter geen partij en onduidelijk is, of en op welke manier aandacht wordt besteed aan de stellingen van Cramm dat sublicentiëring illegaal is en dat er een SLAPP tegen haar gaande is. Investico c.s. stellen immers dat de publicatie van Kuijpers gaat over de online-gokmarkt op Curaçao en dat Kuijpers 30 partijden heeft geïnterviewd en meer dan 100 documenten heeft onderzocht en dus een breed onderzoek betreft.”

Rechtbank Amsterdam

Disclaimer: Frank Op de Woerd van CasinoNieuws.nl werkte mee aan de Argos-uitzending van de VPRO.

Partners

CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.

Frank Op de Woerd

Frank Op de Woerd

hoofdredacteur CasinoNieuws.nl
Frank Op de Woerd is hoofdredacteur van CasinoNieuws.nl. Hij werkt sinds 2006 in de wereld van online kansspelen. Hij is een expert op het gebied van de Nederlandse kansspelwetgeving, landgebonden casino's, en poker.

Laat een reactie achter