Zaterdag 15 juni 2024

Speel bewust

Silvania past LOK aan na kritiek Orde van Advocaten

Orde van Advocaten Curacao

De Curaçaose minister Javier Silvania heeft de Landsverordening op de Kansspelen aangepast na kritiek van onder andere de Orde van Advocaten Curaçao. De eerder benodigde accreditatie voor advocaten is vervangen door een niet-verplicht certificaat. Daarnaast zou de LOK ook financiële onafhankelijkheid toekennen aan de nieuw op te richten toezichthouder op het eiland.

Minister Silvania heeft gereageerd op de bezwaarbrief die de Orde van Advocaten Curaçao begin januari stuurde over de Landsverordening op de Kansspelen (LOK). De Orde van Advocaten schreef de brief na het inzien van de conceptversie van de nieuwe Curaçaose gokwet. Enkele passages uit de wet riepen vragen op bij de Orde, met name over accreditatievereisten die waren opgenomen in de wet:

Artikel 5.17, eerste lid onder d:

De CGA kan accreditaties verlenen aan rechtspersonen die in Curaçao gevestigd zijn en in ieder geval die de volgende diensten verlenen aan houders van een vergunning als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid (online kansspelvergunning, red.): iedere juridische dienstverlening door, maar niet beperkt tot advocaten.

In de Memorie van Toelichting van de conceptwet stond vermeld dat het verboden zou zijn om zonder accreditatie ‘diensten of goederen te leveren waarvoor de accreditatie vereist is’. Volgens de Orde van Advocaten Curaçao zou de Curaçao Gaming Authority de advocaten niet mogen beoordelen op hun competentie. Daarom zou men een dergelijke accreditatie uit de wet moeten schrappen, zo schreef de Orde.

Silvania past accreditatie aan naar certificaat

In de brief, die Silvania zelf deelde via zijn persoonlijke Facebook-pagina, laat de minister weten dat de conceptwet zal worden gewijzigd op het gebied van de accreditatie:

“Na zorgvuldige overweging van uw bezwaren met betrekking tot de accreditatievereisten voor advocaten in de Lok, informeer ik u hierbij dat de Lok in dit kader zal worden gewijzigd.”

Javier Silvania

In plaats van de eerder genoemde accreditatie zal men gaan werken met een certificaat. De Curaçao Gaming Authority zal onder de LOK een certificaat kunnen verlenen waarmee (rechts)personen kansspel relateerde diensten of goederen kunnen aanbieden aan Curaçaose vergunninghouders.

Het certificaat zal voor de duur van maximaal drie jaren kunnen worden verleend. Aanvragen van een certificaat is niet verplicht, zo legt Silvania uit aan de Orde van Advocaten.

Silvania: Statenleden hadden LOK-stukken niet goed gelezen

Het Antilliaans Dagblad besteedde vrijdag aandacht aan de uitgebreide Memorie van Antwoord die minister Silvania onlangs aanbood aan het parlement. De minister deelde in de laatste zin van zijn Memorie van Antwoord een sneer uit naar enkele Statenleden. Volgens Silvania zouden de Statenleden de LOK-stukken onvoldoende hebben doorgenomen, omdat er vragen zijn gesteld die al beantwoord waren in de Memorie van Toelichting van de conceptwet.

Daarnaast schreef de minister dat de conceptwet is aangepast conform van de adviezen van de Sociaal-Economische Raad (SER), en Raad van Advies (RvA). Toch zijn er ook adviezen niet opgevolgd, maar de motivering hierachter zou in de Memorie van Toelichting zijn opgenomen.

Tot slot laat de minister al wel weten dat de TWO zijn nieuwe conceptwet uitvoerig heeft getoetst aan de afspraken in het Landspakket. Hierover maakte hij onlangs afspraken met de Nederlandse staatssecretaris Van Huffelen. De LOK zou inmiddels zo zijn ingericht dat de Curaçao Gaming Authority een financieel onafhankelijk orgaan is geworden. Eerder leek de toezichthouder niet onafhankelijk te worden en daarover uitten de SER en RvA hun zorgen in de gegeven adviezen.

Partners

CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.

Jeffrey Noeken CasinoNieuws.nl

Jeffrey Noeken

Senior Redacteur CasinoNieuws.nl
Jeffrey Noeken is senior redacteur bij CasinoNieuws.nl. Hij is een expert op het gebied van de Nederlandse en Curaçaose kansspelwetgeving.

Meer over

Laat een reactie achter