Zaterdag 2 maart 2024

Speel bewust

Hoge Raad verwerpt cassatie in zaak tegen ‘gokhuis’

Zetel van de Hoge Raad aan het Korte Voorhout in Den Haag (foto: Wikipedia)

De Hoge Raad heeft de cassatie in een rechtszaak tegen een 31-jarige verdachte verworpen. De verdachte werd in oktober 2019 gearresteerd omdat hij zonder vergunning mensen de mogelijkheid gaf om mee te doen aan kansspelen. De verdachte was het niet eens met de uitspraak van de rechter, maar kreeg geen steun van de Hoge Raad.

In november 2020 werd er uitspraak gedaan door het Gerechtshof Den Haag. De verdachte werd veroordeeld voor een ‘overtreding van een voorschrift, gesteld bij artikel 1, eerste lid, onder a van de Wet op de kansspelen, opzettelijk begaan, meermalen gepleegd’. Hij kreeg een voorwaardelijke taakstraf voor de duur van 80 uren, subsidiair 40 dagen hechtenis. De opgelegde straf had ook een proeftijd van 2 jaren.

In de uitspraak valt te lezen waar de verdachte zich schuldig aan had gemaakt. Ten laste van de verdachte werd bewezen verklaard dat:

“hij in de periode van 24 augustus 2017 tot en met 23 oktober 2017 te [plaats], meermalen in [A] gelegen aan de [a-straat 1] te [plaats] telkens opzettelijk gelegenheid heeft gegeven aan één of meer perso(o)n(en) om door middel van een (kans)spel en/of één of meer andere spelen, mede te dingen naar prijzen en/of premies, waarbij de aanwijzing der winnaar(s) geschiedde door enige kansbepaling waarop de deelnemer(s) in het algemeen geen overwegende invloed kon(den) uitoefenen, terwijl daarvoor geen vergunning ingevolge de Wet op de kansspelen was verleend en het in Titel II en Va van die wet bepaalde niet van toepassing was.”

Pand vol met computers

Op de locatie werden acht computers gevonden waarop mensen sportweddenschappen konden afsluiten. Ook in de kelder stonden nog drie computers waarop ingezet kon worden. Klanten die een weddenschap afsloten konden deze laten printen bij de ticketprinter die achter de balie stond.

Softwareprogramma’s zoals “Tiposoft” en “CBCX” werden op de computers gevonden. Deze programma’s kunnen worden gebruikt om weddenschappen af te sluiten. Via logbestanden werd voor tientallen duizenden euro’s aan afgesloten weddenschappen gevonden.

Kansspelautomaten?

De verdachte en zijn advocaat gingen in cassatie tegen de uitspraak van de rechter. Zij hoopten dat de computers werden gezien als kansspelautomaten, waardoor de uitspraak van de rechter op verkeerde grond tot stand zou gekomen zijn.

De Hoge Raad ging hierin niet mee:

“Het hof heeft geoordeeld dat “in deze situatie niet kan worden gesproken van kansspelautomaten”. Dat oordeel, waarin ligt besloten dat de verdachte aldus – kort gezegd – gelegenheid heeft gegeven om te gokken als bedoeld in artikel 1 lid 1, onder a, Wok, maar dat geen sprake was van toestellen in de zin van artikel 30 Wok, te weten “ingericht voor de beoefening van een spel, dat bestaat uit een door de speler in werking gesteld mechanisch, elektrisch of elektronisch proces”, geeft mede in het licht van de genoemde wetsgeschiedenis niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is ook niet onbegrijpelijk.”

Partners

CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.

Laat een reactie achter