Vrijdag 1 maart 2024

Speel bewust
Home Woordenboek Kanalisatie

Kanalisatie

Kanalisatie betekent (in de wereld van de regulering van online casino's) het streven om spelers bij het legale vergunde aanbod te laten spelen, in tegenstelling tot het spelen bij illegale online casino's die geen vergunning krijgen/aanvragen.

Het kabinet heeft zich bij het schrijven van de Wet Kansspelen op afstand ten doel gesteld om een kanalisatiegraad van 80% te behalen. Dat betekent dat op het moment dat de wet geëvalueerd wordt na drie jaar, dat 80% van de Nederlandse spelers bij een legaal online casino moet spelen. De overige 20% valt dan buiten het gereguleerde aanbod en blijft gokken bij illegale aanbieders die geen vergunning hebben gekregen van de Kansspelautoriteit.

De Kansspelautoriteit zal de kanalisatiegraad gaan meten aan de hand van het aantal spelers. Van alle mensen die weleens online gokt, moet 8 op de 10 dan dus spelen bij een legal aanbieder wil de wet als een succes beschouwd worden. Een andere manier om de kanalisatiegraad te meten zou zijn om te kijken naar het bruto spelresultaat gemeten in euro's. Het bruto spelresultaat is wat de aanbieder overhoudt als alle uitgekeerde prijzen worden afgetrokken van de totale inleg, de omzet dus. De Kansspelautoriteit kiest ervoor om te kijken naar absolute aantallen spelers en niet naar bruto spelresultaat als men de kanalisatie in beeld gaat brengen.

Voorbeeld: De vele reclames van de online casino's helpt mee aan de kanalisatie want spelers leren dan van legaal aanbod en weten illegaal aanbod te vermijden.