Dinsdag 27 februari 2024

Speel bewust
Home Woordenboek Ontnemingszaak

Ontnemingszaak

Als je voordeel hebt behaald door een strafbaar feit, kan de officier van justitie op zitting een vordering indienen. Dit heet een vordering tot ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel. De rechter kan je dan verplichten om een geldbedrag aan de staat te betalen.

Meer informatie op rechtspraak.nl.