Dinsdag 16 juli 2024

Speel bewust

Uitzondering voor bingo in Alcoholwet

Marina Vondeling PVV Bingo uitzonderingspositie kamervragen bingo

Bingo hoeft in Soest niet langer Geranium genoemd te worden. Er komt namelijk een uitzondering in Alcoholwet voor kleine kansspelen zoals bingo. Dit heeft staatssecretaris Van Ooijen laten weten naar aanleiding van Kamervragen van PVV-Kamerlid Marina Vondeling.

Eerder dit jaar maakten de gemeenten Soest en Baarn duidelijk dat het niet toegestaan was om alcohol te drinken tijdens de bingomiddagen die werden georganiseerd. Het zorgde ervoor dat senioren in Soest op zoek gingen naar een creatieve oplossing en die kwam er in de vorm van het spel ‘Geranium.’ In plaats van bingo riepen zij ‘Geranium!’ bij een volle kaart zodat het spel nog gespeeld kon worden tijdens het nuttigen van een drankje.

Niet alleen de senioren in Soest waren niet blij met het besluit van de gemeente, maar ook Marina Vondeling van de PVV was kritisch op het beleid. Zij stelde Kamervragen naar aanleiding van de berichten en vroeg om een uitzonderingspositie voor bingo. Volgens Vondeling was het schandalig dat het uitje van ouderen werd afgenomen door het verbod. Het PVV-Kamerlid was bang dat de eenzaamheid onder ouderen zou gaan toenemen als de bingomiddagen niet langer georganiseerd mochten worden.

Uitzonderingspositie voor kleine kansspelen

Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn, en Sport Maarten van Ooijen (ChristenUnie) stelt Vondeling gerust, want het is niet verboden om een bingomiddag te organiseren. Daarnaast zou de gemeente Soest niet hebben opgetreden, zo liet de gemeente desgevraagd weten. Volgens de gemeente kwamen er vragen binnen van organisaties in de gemeente waarna de regels omtrent het organiseren van kansspelen werden uitgelegd.

Vondeling stelde in haar Kamervragen dat er onderscheid gemaakt moet worden tussen verschillende soorten kansspelen. Van Ooijen legt uit dat dit in de Wet op de Kansspelen al gebeurt. Het verbod op het schenken van alcohol tijdens de genoemde bingomiddagen is echter geen verbod uit de kansspelwetgeving, maar uit de Alcoholwet.

Een uitzonderingspositie is daarom alleen te creëren door de Alcoholwet te wijzigen. Van Ooijen belooft dit te gaan doen. Hij zegt een uitzondering te gaan opnemen voor ‘kleine kansspelen, waaronder bingo valt.’ Al worden hier nog wel regels aan gesteld om ‘ongewenste combinaties van alcohol en gokken’ te voorkomen:

“Ik ga in de Alcoholwet een uitzondering opnemen voor het organiseren van kleine kansspelen, zoals bingo’s, in horecalokaliteiten mits zij voldoen aan de voorwaarden die gesteld worden in de Wok om ongewenste situaties zoals geschetst in Soest in de toekomst te voorkomen. Uiteraard moeten ongewenste combinaties van alcohol en gokken worden voorkomen.”

Maarten van Ooijen, Staatssecretaris Volksgezondheid, Welzijn, en Sport

2024Z07598 Antwoord van staatssecretaris Van Ooijen (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 14 juni 2024)

Vraag 1: Bent u bekend met het besluit van de gemeente Soest om de bingomiddag voor senioren te verbieden omdat dit in strijd zou zijn met de Wet op de Kansspelen?

Antwoord op vraag 1: Nee, dit is niet aan de orde. Ik heb de gemeente Soest gesproken en heb begrepen dat het niet ging om een besluit van de gemeente Soest. Ook is er niet handhavend opgetreden. De gemeente Soest heeft naar aanleiding van vragen van organisaties in de gemeente de regelgeving omtrent het organiseren van kansspelen, zoals een bingo, uitgelegd. Daarbij heeft de gemeente toegelicht dat bingo een kansspel is en dat het organiseren van een kansspel in een horecalokaliteit, zoals bedoeld in de Alcoholwet, niet is toegestaan op grond van de Alcoholwet.

Vraag 2: Vindt u het niet schandalig dat het enige uitje dat sommige ouderen hebben aan banden wordt gelegd?

Antwoord op vraag 2: Een bingomiddag is niet verboden. Een bingo op locatie mag georganiseerd worden in besloten kring (bijvoorbeeld in een verzorgingstehuis). Ook een bingo waarmee géén prijzen kunnen worden gewonnen mag georganiseerd worden. De organisator van een bingo met prijzen die niet in besloten kring plaatsvindt moet voldoen aan enkele voorwaarden uit de Wet op de Kanspelen (Wok).

Vraag 3: Deelt u de mening dat er een groot verschil is tussen bingo en andere kansspelen, omdat bingo onschuldig is en het samenkomen centraal staat? Zo nee, waarom niet?

Antwoord op vraag 3: De Wok maakt onderscheid tussen verschillende soorten kansspelen, onder meer omdat de risico’s van kansspelen verschillen als het gaat om consumentenbescherming, kansspelverslaving en kansspelgerelateerde criminaliteit, zoals witwassen en fraude. De eisen en voorwaarden die de Wok stelt aan het organiseren van kansspelen zijn erop gericht voornoemde risico’s tegen te gaan. Bingo kan in veel gevallen als een klein kansspel worden georganiseerd onder minder strenge regels dan de regels die gelden voor andere kansspelen. Dit kan vanwege de beperkte risico’s van dergelijke kleine kansspelen. Zo hoeft er in het geval van een klein kansspel geen vergunning door de Kansspelautoriteit te worden afgegeven.

Vraag 4: Beseft u zich dat met het verbieden van bingomiddagen de eenzaamheid onder ouderen kan toenemen?

Antwoord op vraag 4: Zoals ik hiervoor heb toegelicht zijn bingomiddagen niet verboden. Er zijn echter wel regels gesteld aan het organiseren van kansspelen, in het kader van consumentenbescherming, kansspelverslaving en kansspel gerelateerde criminaliteit.

Vraag 5: Bent u bereid om de Wet op de Kansspelen en/of andere relevante wetgeving aan te passen, zodat ouderen gewoon kunnen blijven genieten van hun geliefde spel?

Antwoord op vraag 5: Ik ga in de Alcoholwet een uitzondering opnemen voor het organiseren van kleine kansspelen, zoals bingo’s, in horecalokaliteiten mits zij voldoen aan de voorwaarden die gesteld worden in de Wok om ongewenste situaties zoals geschetst in Soest in de toekomst te voorkomen. Uiteraard moeten ongewenste combinaties van alcohol en gokken worden voorkomen.


[1] Zo moet de organisator een Nederlandse vereniging zijn die minstens drie jaar bestaat en moet in de statuten van de vereniging een duidelijk doel omschreven staan en dat mag niet zijn het organiseren van kansspelen. Het kansspel mag dus niet georganiseerd worden voor persoonlijk gewin. Daarnaast moet het doel van te voren bekend gemaakt worden en is er een maximale hoogte van de prijzen en premies in geld of goederen die spelers kunnen winnen van €400 euro per serie, met een maximum van €1550 per bijeenkomst.

[2] Zie artikel 7c van de Wet op de kansspelen.

Lead-foto Marina Vondeling via PVV.nl. Achtergrond via tweedekamer.nl.

Partners

CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.

Jeffrey Noeken CasinoNieuws.nl

Jeffrey Noeken

Senior Redacteur CasinoNieuws.nl
Jeffrey Noeken is senior redacteur bij CasinoNieuws.nl. Hij is een expert op het gebied van de Nederlandse en Curaçaose kansspelwetgeving.

Laat een reactie achter