Vrijdag 21 juni 2024

Speel bewust

Kansspelautoriteit opnieuw in het gelijk gesteld over procedure totalisatorvergunning

Trannel verliest rechtszaak van Ksa over totalisatorvergunning

In de zaak tussen Trannel International Ltd, een bedrijf van Unibet’s moederbedrijf Kindred, en de Nederlandse Kansspelautoriteit (Ksa), is gister uitspraak gedaan door de rechter. Trannel was het niet eens met de wijze waarop de Ksa de totalisatorvergunning voor het mogen aanbieden van weddenschappen op paardenraces verstrekt is. Het bedrijf heeft haar gelijk niet gehaald in de rechtbank.

Op woensdag 16 februari 2022 deed de rechtbank in Den Haag uitspraak in de zaak tussen Trannel International Ltd. en de Nederlandse Kansspelautoriteit. Het eerste bezwaar van Trannel stamt uit 2018 maar tot dusver ving het bot. Trannel ging opnieuw in beroep en de uitspraak van de rechtbank werd gister gepubliceerd.

Langlopende strijd tussen Trannel en de Ksa

Op 26 september 2016 bepaalde de rechter dat het continu verstrekken van de vergunning aan dezelfde particuliere aanbieder in strijd is met het recht op vrij verkeer van diensten.

Hierop maakte de Ksa bekend dat er een transparante procedure georganiseerd zou worden om te bepalen wie de totalisatorvergunning zou krijgen, een aanbesteding. De totalisatorvergunning was tot dat moment in handen van ZEbetting & Gaming, het bedrijf achter ZEturf (voormalig Runnerz).

Het proces dat de Ksa hanteert voor het verstrekken van de vergunning om weddenschappen op paardenraces aan te bieden, bestaat uit twee fases. De eerste fase is een aanmeldfase en hierin kunnen alle geïnteresseerde partijen zich aanmelden. De tweede fase is de selectiefase. Alle partijen die voldoen aan de criteria om in aanmerking te komen voor de totalisatorvergunning, gaan door naar deze fase.

Criteria

Waar Trannel over valt in deze procedure, is dat de criteria aan de hand waarvan de aanbieders worden beoordeeld in de selectiefase, niet vooraf bekend zijn. Trannel is van mening dat andere aanbieders hierdoor niet weten of zij voldoen aan de eisen terwijl ZEbetting & Gaming dat wel weet, omdat ze de vergunning al eens hebben ontvangen.

Op 29 november 2016 opende de Kansspelautoriteit de aanmeldfase, omdat de totalisatorvergunning van ZEbetting afliep op 1 juli 2017. Trannel meldde zich als enige andere gegadigde aan naast ZEbetting, maar trok de aanvraag op op 16 januari 2017 weer in. Enkele maanden later kreeg ZEbetting & Gaming opnieuw de totalisatorvergunning in handen voor de duur van 5 jaar.

Trannel deed een aanvraag voor de totalisatorvergunning, maar trok deze weer in.

In 2018 maakte het moederbedrijf van Unibet al eens bezwaar tegen de gang van zaken bij het verstrekken van de totalisatorvergunning. Het bezwaar dat destijds is ingediend, is niet-ontvankelijk verklaard. De Ksa vond dat Trannel geen belanghebbende was, omdat het zich had teruggetrokken uit de vergunningsaanvraag. Op 30 april 2019 oordeelde de rechtbank dat de Ksa gelijk had en dat Trannel dus niet gezien is als belanghebbende.

Op 24 juni 2020 boog de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zich over deze kwestie. Die stelde Trannel in het gelijk. Trannel was een concurrent van ZEbetting & Gaming en moet daarom gezien worden als belanghebbende. De eerdere uitspraken zijn daarmee vernietigd en de zaak is teruggestuurd.

Verleningsprocedure volgens Unierecht

De vraag waar de rechtbank zich in februari over moest buigen is of de procedure die de Ksa hanteert voldoet aan de eisen van het Unierecht (transparantiebeginsel). Het transparantiebeginsel is gericht op gelijke kansen voor alle deelnemers. Potentiële deelnemers moet een voldoende mate van openheid geboden zijn.

De rechtbank moest dus bepalen of er voldoende mate van openheid van is geboden aan bijvoorbeeld Trannel. Trannel is van mening dat dit niet het geval is omdat de toetsingscriteria pas kenbaar worden gemaakt na de aanmeldfase.

Volgens de Kansspelautoriteit is de procedure in lijn met de aanbestedingsrichtlijn. Hierin staat namelijk niet expliciet aangegeven dat het verplicht is om de criteria eerder te vermelden. Echter, de rechtbank is van mening dat dit niet voldoende onderbouwd is.

Toch is de rechtbank niet van mening dat de Ksa onrechtmatig heeft gehandeld. De conceptvergunning is op 29 november 2016, dus ruim voor de deadline van de aanmeldfase, in het portaal geplaatst. Uit de conceptvergunning had Trannel kunnen afleiden wat er van hen verwacht werd en dus was er voldoende mate van transparantie.

Ervaringseis

Om te voldoen aan de ervaringseis moet een aanbieder minimaal drie jaar ervaring hebben met het organiseren van totalisators.

Een ander criterium waar het bedrijf achter Unibet over valt, is de ervaringseis die de Kansspelautoriteit hanteert. Om hieraan te voldoen moet een aanbieder minimaal drie jaar ervaring hebben met het organiseren van totalisators. In Nederland is er slechts een partij die minimaal drie jaar ervaring heeft en dat is ZEbetting & Gaming.

Volgens de Ksa gaat het hier echter om een verkeerde interpretatie van dit criterium. Er staat in dit criterium niet dat de ervaring moet zijn opgedaan in Nederland. Als een aanbieder het wedden op paardenraces heeft georganiseerd in andere landen, dan geldt dit ook voor de ervaringseis. Dit zorgt er dan ook voor dat dit criterium niet discriminatoir is.

Termijnen

Het laatste punt van kritiek van Unibet’s zusterbedrijf Trannel gaat over de gestelde termijnen door de Kansspelautoriteit. Trannel is van mening dat de Kansspelautoriteit te weinig tijd heeft gereserveerd om de nieuwe vergunningenperiode te doorlopen. De vergunning van ZEbetting liep oorspronkelijk af op 1 januari 2017. Deze is als noodoplossing verlengd tot 1 juli 2017. Hierdoor gaf de Ksa zichzelf zes maanden extra de tijd om de nieuwe procedure op te starten.

De rechtbank ziet niet in hoe Trannel benadeeld is door deze werkwijze. De aanmeldfase duurde 30 dagen en hierin hoefde een aanbieder slechts een aantal vragen te beantwoorden. Een termijn van 30 dagen is volgens de rechtbank voldoende om nieuwe aanbieders de kans te geven om zich aan te melden.

Uitspraak van de rechtbank

De rechtbank verklaarde het beroep dan ook ongegrond en stelde de Kansspelautoriteit opnieuw in het gelijk. De rechtbank is van mening dat er geen reden is om aan te nemen dat de gehanteerde procedure in strijd is met het transparantiebeginsel.

Dit houdt ook in dat de totalisatorvergunning terecht is verleend aan ZEbetting & Gaming in 2017. Enkele dagen na de uitspraak van de rechtbank, kreeg ZEbetting & Gaming opnieuw de totalisatorvergunning toegewezen voor het offline aanbieden van weddenschappen op paardenraces. Er was in deze ronde een andere gegadigde. Het is niet bekend gemaakt of Trannel International ltd. de andere geïnteresseerde aanbieder was.

De nieuwe vergunning voor ZEbetting & Gaming betekent dat ZEturf nog vijf jaar de enige aanbieder is voor het aanbieden van weddenschappen op paardenraces in Nederland. Daarnaast is het bedrijf sinds kort ook actief als bookmaker in Nederland met het merk ZEbet.

Sportsbetting partners

CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.

Jeffrey Noeken CasinoNieuws.nl

Jeffrey Noeken

Senior Redacteur CasinoNieuws.nl
Jeffrey Noeken is senior redacteur bij CasinoNieuws.nl. Hij is een expert op het gebied van de Nederlandse en Curaçaose kansspelwetgeving.

Laat een reactie achter