Dinsdag 28 mei 2024

Speel bewust

‘Online gokken heeft zwaarste vorm van leeftijdsverificatie nodig’

Eerder deze week is het Raamwerk Online Leeftijdsverificatie van adviesbureau Considerati en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gepubliceerd. Het raamwerk moet de online leeftijdsverificatie verbeteren, zodat minderjarigen beter beschermd worden tegen schadelijke content, middelen, en activiteiten. Considerati noemt het gebruik van het BSN-nummer door aanbieders van online gokken zeer ingrijpend voor de privacy, maar nodig om jongeren te beschermen.

In oktober vorig jaar heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties samen met het adviesbureau het Raamwerk Online Leeftijdsverificatie ( 1,3 MB) opgesteld. Het raamwerk is opgezet om de online leeftijdsverificatie in Nederland te verbeteren, zodat minderjarigen een betere bescherming krijgen voor ongepaste, en schadelijke content op het internet. Afgelopen week is het raamwerk gedeeld met de Tweede Kamer, en gepubliceerd voor geïnteresseerden.

Een van de speerpunten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is de online bescherming van kinderen. Op het internet kunnen minderjarigen in aanraking komen met ongepaste online content, schadelijke middelen kopen, of schadelijke activiteiten ondernemen. Om te voorkomen dat dat gebeurd probeert het BZK de methodes voor online leeftijdsverificatie te verbeteren.

In het afgelopen jaar hield het BZK meerdere rondetafelgesprekken met experts om een lijst met eisen aan online leeftijdsverificatie op te kunnen stellen. De informatie van die gesprekken is gebruikt om het adviesrapport Raamwerk Online Leeftijdsverificatie op te stellen.

Op dit moment zijn de bestaande mechanismen nog inadequaat, waaronder het gebruik van een ‘zelfverklaring’ waar gebruikers zelf kunnen aangeven of ze de juiste leeftijd hebben voor de content. Het verbeteren van de online leeftijdsverificatie kan minderjarigen hier beter te beschermen. In het rapport is gekeken naar de eisen van de online leeftijdsverificatie, gekoppeld aan de zwaarte van de risico’s.

“De uitdaging hierbij is dat er geen one-size-fits-all verificatiemethode is die in alle gevallen de beste oplossing biedt. Wat de eisen zijn aan een verificatiesysteem is contextafhankelijk. Daarbij spelen de specifieke risico’s voor het kinderwelzijn een rol, de aard van de digitale dienst en daarmee samenhangende afwegingen op het gebied van bijvoorbeeld privacy, veiligheid, inclusiviteit en transparantie.”

Raamwerk Online Leeftijdsverificatie

Gebruik BSN-nummer zeer ingrijpend voor privacy

In het rapport wordt aangegeven dat sommige content of zaken zo schadelijk zijn voor minderjarigen, dat het bij wet verboden is om het aan te bieden. Een van de voorbeelden daarvan is online gokken, waar de Wet Kansspelen op afstand voor in het leven is geroepen. Het doel hiervan is om mensen beter te schermen voor de risico’s van online gokken, waaronder de kans op gokverslaving en het verliezen van geld.

Doordat minderjarigen een zeer kwetsbare groep zijn, gelden er in de Wet Koa strenge regels voor leeftijdsverificatie. De legale online casino’s in Nederland zijn dan ook verplicht om het BSN-nummer van spelers die een account aanmaken te verwerken. In het adviesrapport wordt dit omschreven als zeer ingrijpend voor de privacy van mensen:

“Het Besluit Kansspelen op afstand geeft nadere invulling aan de Wet op de kansspelen in een online context en legt aan vergunninghouders de verplichting op om het BSNnummer te verwerken. Dit is een zeer robuuste wijze van leeftijdsverificatie en tegelijkertijd een wijze die zeer ingrijpend is voor de privacy van betrokkenen. Het BSN wordt beschouwd als een van de meest gevoelige persoonsgegevens en mag slechts worden verwerkt wanneer daar een wettelijke plicht toe is.”

Raamwerk Online Leeftijdsverificatie

Afweging bij instellen leeftijdsverificatie

Het Raamwerk Online Leeftijdsverificatie benadrukt dat het noodzakelijk is om een afweging te maken bij het instellen van leeftijdsverificatie. In het rapport zijn vier risicocategorieën opgesteld:

  • Laag
  • Gemiddeld
  • Hoog
  • Zeer Hoog

Deze risicocategorieën kregen vervolgens een classificatie van robuustheid van de leeftijdsverificatie. Deze classificaties konden worden opgedeeld in:

  • Zero
  • Basic
  • Standard
  • Enhanced
  • Strict

Vervolgens is gekeken welk niveau van robuustheid iedere verificatiemethode kan behalen, om zodoende te kunnen bepalen welke verificatiemethode gekoppeld moet worden aan welk type content. Zo valt online gokken onder zeer hoog risico, waarvoor de robuustheid “Strict” voor noodzakelijk is. De enige verificatiemethode die “Strict” kan halen, is de directe identificatie met onder andere het gebruik van het BSN-nummer.

Om de juiste afwegingen bij zulke beslissingen te maken komt het rapport ook met een aantal aanbevelingen voor het beleid. Zo adviseren ze om aan te sluiten bij de ontwikkeling van internationale standaarden, en geven ze aan dat er geen eenvoudige oplossing is voor leeftijdsverificatie.

Partners

CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.

Eric Mertens

Eric Mertens

Redacteur CasinoNieuws.nl
Eric Mertens schrijft voor CasinoNieuws.nl over de nationale en internationale wereld van online casino's, met een specialisme op het gebied van poker. Eric is daarnaast liefhebber van Ajax en fanatiek sportwedder.

Laat een reactie achter