Woensdag 21 februari 2024

Speel bewust

Kansspelbelasting verhoogd naar 29,5%, brancheverenigingen vragen om overleg

Belastingdienst verhoging verhoogd kansspelbelasting 29,5% Foto via Pro Shots / Remko Kool

De Kansspelbelasting wordt niet verhoogd van 29% naar 29,3% maar naar 29,5%, als het aan de regering ligt. Kamerleden van de vier regeringspartijen hebben daartoe een amendement ingediend. Brancheverenigingen NOGA, VNLOK, en VAN Kansspelen reageren verbolgen op het beleidsvoornemen en vragen staatssecretaris Van Rij om overleg.

Afgelopen vrijdag kwam naar buiten dat staatssecretaris Van Rij de kansspelbelasting wil verhogen met 0,3 procentpunt naar 29,3%. De betrokken brancheverenigingen NOGA, VNLOK, en VAN Kansspelen reageerden toen al ontstemd op het plan om via de Ksb een gat te dichten.

Naar nu blijkt is er op 4 november ook een amendement ingediend om de kansspelbelasting niet te verhogen met 0,3 procentpunt, maar met 0,5 procentpunt naar 29,5%. Dat amendement is ingediend door kamerleden Romke de Jong (D66), Inge van Dijk (CDA), Pieter Grinwis (ChristenUnie), en Folkert Idsinga (VVD). Zij zijn vertegenwoordigers van de vier coalitiepartijen in Nederland.

Het amendement op het Belastingplan 2023 voorziet in “Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten.” Het focust zich verder vooral op de tarieven voor laadpalen voor elektrische auto’s. Over de kansspelbelasting meldt het het ingediende het volgende:

“Met de in dit amendement opgenomen wijziging van het ingevolge de vijfde nota van wijziging ingevoegde artikel XVA (wijziging van artikel 5 van de Wet op de kansspelbelasting (Wet KSB)) wordt het algemene tarief van de kansspelbelasting ten opzichte van de vijfde nota van wijziging structureel verhoogd met 0,2 percent-punt tot 29,5 percent in plaats van met het ingevolge de vijfde nota van wijziging ingevoegde percentage van 29,3 percent. Ingeval degene die bij een kansspel als bedoeld in artikel 1, onderdeel g, Wet KSB de prijs verschuldigd is de belasting voor zijn rekening neemt, komt deze verhoging tot uitdrukking door de prijs te vermenigvuldigen met 100/70,5 in plaats van met de ingevolge de vijfde nota van wijziging ingevoegde 100/70,7.”

Amendement Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten, De Jong

Brancheverenigingen sturen brief

De drie brancheverenigingen NOGA, VNLOK, en VAN Kansspelen hebben een brief doen uitgaan naar staatssecretaris Van Rij. In de brief, ingezien door CasinoNieuws.nl via een bron, spreken Aad Kobus (VAN), Helma Lodders (VNLOK), en Peter Paul de Goeij (NOGA) uit onaangenaam verrast te zijn door de verhoging. Ook het feit dat ze moesten horen over de verhoging via een artikel in De Telegraaf, stuit de vertegenwoordigers tegen de borst:

“Van enige samenspraak is geen sprake geweest, en dit terwijl het kabinet bij haar aantreden nadrukkelijk heeft verklaard transparant en betrouwbaar te willen zijn in haar relatie met burgers en het bedrijfsleven. De kansspelsector is van haar kant onverkort bereid tot samenwerking met de overheid en heeft zich ook steeds een betrouwbare partner betoond om gezamenlijk de overheidsdoelstellingen in de kansspelsector gestalte te geven en te helpen bewerkstelligen: namelijk het beschermen van consumenten, het voorkomen van kansspelverslaving en het bestrijden van illegaliteit en criminaliteit.”

Gezamenlijke reactie brancheverenigingen op verhoging kansspelbelasting

NOGA, VNLOK, en VAN Kansspelen wijzen er in de brief op dat er eerder nog sprake was van een mogelijke verlaging van de Kansspelbelasting van 29% naar 25%. Een motie van de VVD om die belastingverlaging teniet te doen en dat geld toe te doen komen aan de sport en verslavingspreventie, is vorige week maandag al aangenomen:

“Het baart ons zorgen dat er fiscaal zo lichtzinnig met de sector wordt omgegaan. De meest recente wetgeving sprak nog van een onderzoek naar een verlaging van de KSB van 29% naar 25% die bij de wetsevaluatie aan de orde zou komen, juist om het legale aanbod aantrekkelijker te maken voor consumenten en zo de illegaliteit te bestrijden. Er lijkt geenszins rekening te worden gehouden met de bewezen negatieve effecten die optreden als gevolg van een verhoging op de kansspelbelasting, en deze beweging druist stevig in tegen het ingezette kabinetsbeleid op het gebied van kansspelen.”

Gezamenlijke reactie brancheverenigingen op verhoging kansspelbelasting

De brief sluit af met de oproep om met elkaar in overleg te treden over het beleidsvoornemen. Naast staatssecretaris Van Rij is de brief ook uitgegaan naar Minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind, VNO-NCW voorzitter Ingrid Thijssen, en voorzitter MKB-Nederland Jacco Vonhof.

Lead-foto via Pro Shots / Remko Kool.

Partners

CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.

Laat een reactie achter