Vrijdag 19 juli 2024

Speel bewust

Orde van Advocaten Curaçao schrijft bezwaarbrief over LOK

Orde van Advocaten Curacao

De Orde van Advocaten Curaçao heeft een dringende oproep gedaan aan de Staten om de Landsverordening op de Kansspelen nog niet goed te keuren. De Orde wil dat een passage in de wet wordt aangepast. In het huidige ontwerp staat opgenomen dat de Curaçao Gaming Authority een accreditatie moet geven aan advocaten voor zij werkzaamheden kunnen uitvoeren binnen de online goksector.

De Orde van Advocaten Curaçao heeft in een brief aan de Staten bezwaar ingediend tegen een deel van het ontwerp van de Landsverordening op de Kansspelen. Het betreft artikel 5.17, eerste lid onder d. waarin wordt gesproken over een accreditatie die kan worden verleend door de Curaçao Gaming Authority (CGA).

Artikel 5.17, eerste lid onder d:

De CGA kan accreditaties verlenen aan rechtspersonen die in Curaçao gevestigd zijn en in ieder geval die de volgende diensten verlenen aan houders van een vergunning als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid (online kansspelvergunning, red.): iedere juridische dienstverlening door, maar niet beperkt tot advocaten.

De passage lijkt een vrijwillige accreditatie te beschrijven. In de Memorie van Toelichting wordt beschreven dat de accreditaties nodig lijken te zijn om werkzaamheden uit te kunnen voeren:

  1. Het is verboden zonder of in afwijking van een ingevolge deze landsverordeningvoorgeschreven accreditatie van de CGA diensten of goederen te leveren waarvoor de accreditatie vereist is.
  2. Het is verboden te handelen in strijd met de aan de verleende accreditatie verbonden voorschriften en beperkingen.

CGA mag dergelijke beperkingen niet opleggen aan advocaten

De Orde van Advocaten laat in de brief weten dat het zich ernstige zorgen maakt over de voorgenomen plannen van minister Silvania om te werken met de accreditaties.

Allereerst omdat de Curaçao Gaming Authority advocaten niet kan beoordelen op hun competentie:

“Los van het voorgaande verzet niet alleen de Orde, maar ook de wet zich ertegen dat de CGA
advocaten zou moeten beoordelen op hun competentie, en beperkingen en voorschriften aan
advocaten zou kunnen opleggen. Deze taak is wettelijk voorbehouden aan het
Gemeenschappelijke Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint
Eustatius en Saba (het Hof), alsmede aan de Raad van Toezicht op de Advocatuur en de Raad
van Appèl op de Advocatuur”

Orde van de Advocaten

Advocaten worden op grond van de Advocatenlandsverordening beëdigd door het Hof. Hieraan gaat een groot onderzoek vooraf, waardoor de het niet nodig zou moeten zijn dat de advocaat aantoont aan de CGA dat hij ‘van onbesproken gedrag’ is.

In de brief wordt dan ook rekening gehouden met een fout in de wet die, als het daadwerkelijk een fout betreft, aangepast moet worden alvorens de Staten goedkeuring geven voor de Landsverordening op de Kansspelen:

“De Orde gaat er vooralsnog van uit dat de tekst van artikel 15.7, eerste lid onder d., in combinatie met artikel 1.6 van de Lok, mogelijk op een fout berust. Deze fout moet worden hersteld voordat de Lok wordt goedgekeurd.”

Orde van de Advocaten

Macht van de Curaçao Gaming Authority

Een van de redenen waarom de accreditatiebepaling in de gokwet geschrapt moet worden volgens de Orde, is de macht die de toezichthouder krijgt. De toezichthouder kan zo namelijk bepalen welke advocaten door online casino’s gebruikt mogen worden. Daarnaast kan de CGA beperkingen opleggen aan deze advocaten, wat de positie van een vergunninghouder in een rechtszaak mogelijk verzwakt:

“Wanneer de advocaat van de vergunninghouder is gebonden aan beperkingen en
voorschriften, terwijl de advocaat van de wederpartij (bijvoorbeeld de CGA of een speler) dit
niet is, dan wordt de vergunninghouder in de verdediging op achterstand gezet. Dit kan en
mag niet de bedoeling zijn van de wetgever.”

Orde van de Advocaten

De Orde van Advocaten sluit haar brief af met een simpele oproep om de wet aan te passen. Als het aan de Orde ligt wordt artikel 5.17, eerste lid onder d volledig geschrapt uit de wet. Een alternatief is om de laatste zinsnede ‘maar niet beperkt tot advocaten’ aan te passen naar ‘uitgezonderd advocaten,’ aldus de Orde.

De brandbrief is doorgestuurd aan CasinoNieuws.nl door een betrokkene bij het dossier. De brief is niet op de website van de Orde gepubliceerd. Nieuwssite curacao.nu maakt tevens melding van de brief.

Partners

CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.

Jeffrey Noeken CasinoNieuws.nl

Jeffrey Noeken

Senior Redacteur CasinoNieuws.nl
Jeffrey Noeken is senior redacteur bij CasinoNieuws.nl. Hij is een expert op het gebied van de Nederlandse en Curaçaose kansspelwetgeving.

Laat een reactie achter