Maandag 4 maart 2024

Speel bewust

ZonMw kent zes onderzoeksprojecten Preventie van Kansspelverslaving subsidie toe

ZonMw heeft zes onderzoeksprojecten een subsidie toekend die onderdeel zijn van de eerste subsidieronde van het onderzoeksprogramma Preventie van Kansspelverslaving. Deze projecten zullen gefinancierd worden door middel van het Verslavingspreventiefonds. In de toekomst zal er nog een tweede subsidieronde volgen.

Vanaf 1 maart tot en met 5 mei 2023 konden Nederlandse onderzoeksprojecten zich aanmelden voor subsidie bij het onderzoekprogramma Preventie van Kansspelverslaving. Nu de aanmeldingsperiode inmiddels enige tijd is afgelopen heeft ZonMw bekend gemaakt dat een zestal onderzoeksprojecten subsidie krijgen.

De subsidie aan de onderzoeksprojecten binnen Preventieverslaving van Kanspelverslaving wordt gefinancierd door middel van het Verslavingspreventiefonds. Het Verslavingspreventiefonds werd in 2021 opgericht toen de Wet Kansspelen op Afstand in werking trad. Dit fonds financieert men middels extra kansspelbelasting bij aanbieders van risicovolle kansspelen. De Kansspelautoriteit (Ksa) is de beheerder van dit fonds. Zo is de toezichthouder verantwoordelijk voor de wetteige en doelmatige uitvoering en draagt het de zorg van een eventuele aanbesteding.

Zes onderzoeksprojecten

De volgende zes onderzoeksprojecten werden gekozen tijdens de subsidieronde:

 1. Evaluation and innovation of effective CBT treatment for gambling (Amsterdam UMC).
  In dit onderzoek onderzoekt men hoe effectief cognitieve gedragstherapie is bij gokproblematiek.
 2. Exposure to and consequences of gambling marketing communication for vulnerable groups: a multi-method approach (Universiteit van Amsterdam).
  Hierin wordt onderzocht hoeveel en wat voor soort gokreclames de kwetsbare groepen in Nederland mee in aanraking komen.
 3. Developing and testing the effectiveness of Moti-4 for gambling in youth (Trimbos Instituut). Tijdens dit onderzoek zet men Moti-4, een succesvol programma dat wordt toegepast bij wiet- en gameverslaving, in om gokproblematiek te verminderen. De effectiviteit en verbeterpunten van Moti-4 zullen onderzocht worden.
 4. Aplying the gambling harms framework to the Netherlands: Developing multiple indicators to support assessment of gambling harms (Trimbos Instituut)
  Met dit project moet de meting van indicatoren voor gokgerelateerde schade in Nederland verbeteren.
 5. What makes them tick? Characteristics of youth that gamble, the prevalence and possible gateways to (harmful) gambling (Amsterdam UMC).
  Dit project zal onderzoeken welke demografische, cognitieve, psychologische en sociale factoren voorspellend zijn voor (problemen met) gokken onder jongvolwassenen in Nederland.
 6. Empowering professionals: A design study to develop guidelines to identify and support at-risk and problem gamblers (IVO)
  In dit onderzoek worden richtlijnen ontwikkeld met informatie, advies en hulpmiddelen om probleemgokken onder deze groepen te bespreken en herkennen, en om personen die signalen van probleemgokken vertonen naar passende hulp door te verwijzen. De richtlijnen zijn gericht op professionals in het middelbaar beroepsonderwijs, sociaal (buurt)werk en de schuldhulpverlening.

Voor ieder project is er een budget beschikbaar gesteld van € 180.000, en in het geval van een internationale samenwerking zal dit verhoogd worden tot € 200.000. Na de eerste subsidieronde zal er nog een tweede subsidieronde gaan volgen. Het onderzoeksprogramma loopt nog tot en met 2029

Bewustwordingscampagnes gefinancierd door Verslavingspreventiefonds

In september 2023 maakte de Ksa bekend dat drie bewustwordingscampagnes gefinancierd zullen worden vanuit het Verslavingspreventiefonds. De drie projecten die subsidie krijgen zijn:

 • E-learning vroegsignalering gokverslaving (Jellinek)
 • Geldfit (Nationale Schuldhulproute)
 • Helder op school (Trimbos Instituut)

Daarnaast wordt Loket Kansspel gefinancierd met geld afkomstig uit het Verslavingspreventiefonds.

Heb je het gokken niet meer onder controle? Dan kan je jezelf inschrijven in Cruks (Centraal Register Uitsluiting Kansspelen) via CruksRegister.nl. Eenmaal aangemeld voor die gokstop, kan je niet meer bij landgebonden en online casino’s spelen. Cruks is een middel, niet de ultieme oplossing. Lees onze pagina over bewust spelen en zoek hulp als je er niet alleen uitkomt.

Lead-foto via Google Maps.

Laat een reactie achter