Zaterdag 15 juni 2024

Speel bewust

Kan een illegaal online casino een vergunning krijgen?

Kan een illegaal online casino een vergunning krijgen?

De Wet Kansspelen op afstand wordt ingevoerd in maart 2021. Vanaf dat moment kunnen partijen die een online casino willen starten in Nederland, een vergunning aanvragen. Maar als ze nu hun diensten aan Nederlanders aanbieden, zijn ze illegaal bezig. En dat wordt meegenomen bij het kijken naar de vergunningsaanvraag.

Voordat een kansspelvergunning wordt toegekend, moet een online casino diverse documenten overhandigen en toetsingen doorstaan. De Kansspelautoriteit heeft al heel wat informatie gedeeld vooruitlopend op het starten van de procedure om een vergunning aan te vragen.

Eén van de belangrijkste documenten die de Kansspelautoriteit deelde, is het concept Beleidsregels. In die beleidsregels – die dus nog niet definitief zijn – staat onder Artikel 3.8 punt 1 specifieke informatie over hoe de Kansspelautoriteit voornemens is om te gaan met partijen die op dit moment illegaal opereren op de Nederlandse markt:

De betrouwbaarheid, als bedoeld in artikel 31i, eerste lid, van de wet, staat in ieder geval buiten twijfel indien:

 • a. er geen andere antecedenten bij de beoordeling betrokken worden dan het zonder de daarvoor vereiste vergunning gelegenheid bieden aan personen die zich in Nederland bevinden om deel te nemen aan kansspelen op afstand en antecedenten die daarmee noodzakelijk verband houden;
 • b. bij inschrijvingen van deelnemers aan kansspelen op afstand na 31 december 2019 de leeftijd van alle inschrijvers op voor hen zichtbare wijze werd geverifieerd voordat het inschrijvingsproces was voltooid;
 • c. in de twee jaren en acht maanden voorafgaande aan de datum waarop de aanvraag is ingediend en tijdens de behandeling van de aanvraag is voldaan aan alle volgende criteria:
  1. het spelaanbod vond niet plaats op een website waarvan de extensie eindigde op .nl;
  2. het spelaanbod vond niet geheel of gedeeltelijk plaats in de Nederlandse taal;
  3. er werd geen reclame gemaakt voor het betreffende aanbod of de aanbieder daarvan op televisie, radio of in gedrukte media gericht op de Nederlandse markt;
  4. voor het spelaanbod werd geen gebruik gemaakt van een domeinnaam met daarin typische aan Nederland refererende begrippen in combinatie met kansspelaanduidingen;
  5. de website(s) waarop de kansspelen werden aangeboden bevatte(n) geen kenmerken waaruit gerichtheid op Nederland is af te leiden;
  6. ten behoeve van de aangeboden kansspelen kon geen gebruik worden gemaakt van betaalmiddelen die uitsluitend of grotendeels door Nederlanders worden gebruikt.
 • d. er geen andere redenen zijn om aan de betrouwbaarheid te twijfelen.

Als één of meerdere van bovenstaande punten – die overeenkomen met de prioriteringscriteria die de Ksa gebruikte om te kijken of ze een onderzoek starten om een sanctiebesluit op te leggen of niet – in het verleden door een online casino is overtreden, telt dat mee in de betrouwbaarheidstoets.

Hoe zwaar een overtreding mee telt, hangt af van wanneer die overtreding voor het laatste plaatsvond, zoals gedetailleerd in de bovenstaande tekst.

Eén van de cruciale data daarbij is 31 december 2019. Vanaf dat moment moeten online casino’s goed toezien op leeftijdsverificatie van spelers. Dat betekent dat online casino’s vanaf dat moment zeker moesten weten dat een klant meerderjarig was. Simpelweg de klant vragen of ze volwassen zijn is daarbij niet genoeg, de indentiteit moet geverifieerd worden doormiddel van paspoort of identiteitskaart verificatie.

Een andere belangrijke datum is 30 juni 2019. Dat is 2 jaar en 8 maanden voor het opengaan van de markt. Als online casino’s zich vanaf die datum niet actief op Nederlanders hebben gericht (zoals beschreven onder punt C) dan telt het illegaal aanbod lichter mee in de beoordeling. Werd er na die periode nog wel op Nederlanders gericht – bijvoorbeeld door het aanbieden van betaalmiddel iDEAL als iDEAL casino – dan telt dit zwaarder mee. Dit is de zogenoemde cooling down-periode.

In het artikel Waar kan ik straks legaal online gokken? hebben we de diverse in een vergunning geïnteresseerde partijen besproken. We hebben toen op een rijtje gezet tot wanneer zij zich op de Nederlandse consument richten.

De Kansspelautoriteit heeft een tabel samengesteld om te verduidelijken hoe het omgaat met illegaal aanbod in bepaalde perioden:

januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december
2017
2018 2 jaar en 8 maanden tot start
2019 2 jaar en 8 maanden tot eind
2020
2021
2022

Hieronder volgt de legenda bij de kleuren zoals door de Kansspelautoriteit zelf beschreven op haar website:

KleurUitleg
GroenDe periode voor 1 juli 2018 is groen. Als al vanaf enig moment voor 1 juli 2018 aan de criteria uit artikel 3.8 wordt voldaan, dan wegen wij het illegale aanbod lichter mee op grond van dit artikel.
OranjeDe periode na 30 juni 2018 en voor 1 juli 2019 is oranje. Als pas vanaf enig moment in deze periode voldaan werd aan de vereisten van artikel 3.8, eerste lid, onder c, dan wegen wij illegaal aanbod pas lichter mee op grond van dit artikel bij aanvragen die zijn gedaan nadat 2 jaar en 8 maanden zijn verstreken vanaf dat moment. Natuurlijk moet dan ook aan de andere criteria van artikel 3.8 zijn voldaan.
Een voorbeeld: als sprake is van illegaal aanbod waarbij vanaf 3 september 2018 aan alle genoemde criteria wordt voldaan, dan wegen wij illegaal aanbod pas bij aanvragen gedaan vanaf 3 mei 2021 lichter mee op grond van dit artikel.
Mocht u de aanvraag toch voor 3 mei 2021 indienen, dan wegen wij illegaal aanbod bij de behandeling van die aanvraag nog zwaar mee. De weergegeven corresponderende letters (in dit geval ‘C’) geven de periode van 2 jaar en 8 maanden weer.
RoodDe periode na 30 juni 2019 is rood en donkerrood. Uit artikel 3.8, eerste lid, onder c, volgt dat illegaal aanbod van kansspelen op afstand in die periode niet actief op Nederland gericht mag zijn geweest. Als dat toch het geval was, kunnen wij illegaal aanbod niet lichter meewegen op grond van artikel 3.8.
DonkerroodDe periode na 31 december 2019 is donkerrood. Daarmee geven wij aan dat ook de leeftijdsverificatie na die datum op orde moet zijn, zoals is beschreven in artikel 3.8, eerste lid, onder b. Alleen als de leeftijdsverificatie vanaf dat moment op orde was en ook aan de andere criteria van artikel 3.8 is voldaan, wegen wij illegaal aanbod lichter mee. Was dit niet op orde, dan wegen wij illegaal aanbod niet lichter op grond van dit artikel, ook al zou voldaan zijn aan de andere criteria van artikel 3.8.
GrijsBij aanvragen ingediend na februari 2022 wegen wij het illegale aanbod van kansspelen zwaarder mee bij de beoordeling, dan bij aanvragen die daarvoor zijn ingediend – ook al is het aanbod binnen de beschreven grenzen gebleven.

Partners

CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.

Frank Op de Woerd

Frank Op de Woerd

hoofdredacteur CasinoNieuws.nl
Frank Op de Woerd is hoofdredacteur van CasinoNieuws.nl. Hij werkt sinds 2006 in de wereld van online kansspelen. Hij is een expert op het gebied van de Nederlandse kansspelwetgeving, landgebonden casino's, en poker.

Laat een reactie achter