Zaterdag 25 maart 2023

Speel bewust

Dekker: onderzoek nodig voordat reclameverbod wordt ingevoerd

gokreclames verbod televisie dekker

Demissionair minister Sander Dekker wil eerst een “gedegen analyse” laten uitvoeren voordat er een reclameverbod voor gokreclames wordt ingevoerd. Dekker belooft de stand van zaken aangaande het onderzoek naar het reclameverbod, met de kamer te delen in april 2022. Dat laat hij weten in een brief aan de kamer.

Vandaag wordt het nieuwe kabinet beëdigd maar voor het weekend stuurde demissionair minister Sander Dekker nog een brief aan de kamer. In die brief ging hij in op de aangenomen moties die spreken over een reclameverbod voor online casino’s.

Reclameverbod voor online reclames

Dekker gaat in de brief in op de huidige wetgeving die al voorschrijft dat reclames voor online casino’s “niet zodanig zijn (in)gericht dat juist kwetsbare groepen zoals minderjarigen en jongvolwassenen op risicovolle kansspelen worden geattendeerd.”

Toch deelt de demissionair minister de zorgen van de kamer als het op kwetsbare groepen aankomt. De minister gaf aan, zoals beloofd als reactie op de aangenomen motie #190 van Bikker (ChristenUnie), een reclameverbod te onderzoeken:

“ik heb daarom toegezegd om voor online kansspelreclames te onderzoeken of en zo ja op welke wijze een tijdvenster kan worden ingevoerd. Ik kijk daarbij naar de technische en juridische (on)mogelijkheden. Ook moet het voor de Kansspelautoriteit mogelijk zijn om adequaat toezicht te houden op een dergelijk tijdvenster en moet de norm handhaafbaar zijn.”

Sander Dekker, demissionair minister voor Rechtsbescherming, 6 januari 2021

Dekker belooft de kamer te informeren over de stand van zaken in april 2022.

Onderzoek nodig reclameverbod voor tv-reclames

Dekker gaf tijdens het debat van 15 december aan dat hij een reclameverbod nog te vroeg vond. Wel gaf hij aan dat hij verdere beperkingen in de toekomst niet uitsloot als de kanalisatie bereikt is. Toch werd op 16 december de motie die een reclameverbod voorstelde, aangenomen door de kamer.

De demissionair minister geeft aan dat er eerst onderzoek nodig is. De uiteindelijke beslissing laat hij, vanzelfsprekend, over aan het nieuwe kabinet:

“Voordat, zoals ook verzocht in de motie Van Nispen, verdergaande beperkende maatregelen in overweging worden genomen, is een gedegen analyse van de mogelijkheden en de effecten daarvan nodig. Het is aan het nieuwe kabinet om te besluiten over het al dan niet invoeren van dergelijke maatregelen.”

Sander Dekker, demissionair minister voor Rechtsbescherming, 6 januari 2021

Vooruitlopend op het onderzoek en de daarop te nemen beslissing, geeft Dekker wel wat haken en ogen aan:

  • Er moet een concrete invulling gegeven worden aan wat de afbakeningen zijn van “ongerichte reclame”;
  • Er moet gekeken worden voor welke media de beperkingen moeten gelden;
  • Het moet duidelijk zijn wat de impact op de kanalisatiedoelstelling zal zijn;
  • Het moet duidelijk zijn wat de impact op het kansspelbeleid zal zijn;
  • Het moet duidelijk zijn wat de impact op de bijdragen aan goede doelen en de sport zal zijn;
  • Het moet duidelijk zijn wat de impact op sponsoring is en op de landgebonden risicovolle kansspelen;
  • Het moet duidelijk zijn hoe de aanscherpingen zich verhouden tot het Europees Recht.

Ook op de stand van zaken rondom het reclameverbod voor gokreclames, komt de Minister voor Rechtsbescherming terug in de toegezegde brief aan de kamer van april 2022.

Vandaag wordt het Kabinet Rutte IV beëdigd. Sander Dekker keert niet terug als minister. Hij wordt vervangen door Franc Weerwind van D66.

Partners

CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.

Laat een reactie achter