Vrijdag 2 december 2022

Speel bewust

Internetcafé dat illegaal gokken faciliteerde blijft dicht

internetcafe Utrecht illegaal gokken

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland in Utrecht heeft geconstateerd dat de burgermeester terecht een internetcafé waar je illegaal kon gokken heeft gesloten. Door het illegaal gokken dreigde de openbare orde verstoord te worden. Het internetcafé blijft langer gesloten.

Een internetcafé dat op last van de burgermeester van Utrecht werd gesloten vanwege het faciliteren van illegaal gokken, moet dicht blijven. Dat heeft de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland geoordeeld. Volgens het Algemeen Dagblad ging het om het internetcafé Multi Play aan de Croeselaan in Utrecht.

Het verzoek om een voorlopige voorziening dat was ingediend door het internetcafé werd door de rechter afgewezen. De uitbater van het internetcafé heeft naar eigen zeggen geen financiële reserves meer en wilde weer open. Er bestaat een grote kans dat de uitbater failliet gaat bij een langere sluiting.

De exploitant is van mening dat de burgermeester ten onrechte heeft aangenomen dat in een gesloten ruimte illegale gokpraktijken bezig waren. Ook zou de politie niet hebben vastgesteld dat er illegaal werd gepokerd. De aanwezigen in de gesloten ruimte hebben ook nooit verklaard dat zij hebben gepokerd, laat staan voor geld. Ze zouden in de afgesloten ruimte voetbal hebben gekeken.

Daarnaast gaf de verweerder aan dat het bezoeken van een illegale gokwebsite op de computer niet bewijst dat er illegale gokpraktijken aan de gang waren. Hij gaf aan dat niet iedereen zomaar gecontroleerd wordt op internetgebruik. Dat slechts één klant naar de desbetreffende website heeft gesurft, zorgt er volgens de verweerder niet voor dat zijn internetcafé de openbare orde heeft geschonden.

Pokerspullen en meer dan € 50.000 aan contanten aangetroffen

Uit het bestuurlijk rapportage inclusief foto’s, van 7 maart 2022 van de politie leidde de voorzieningenrechter echter af dat er wel degelijk illegale gegokt werd. Zo trof de politie achter in het pand, achter een afgesloten deur, negen mannen aan achter een speeltafel. Op deze tafel lagen onder meer een kaartspel en een dealer button zoals men die in het poker kent.

Er werd in de ruimte meer dan € 50.000 aan contant geld aangetroffen. Een deel daarvan was weggemoffeld tussen een bank en de muur. Nadat er een fouillering had plaatsgevonden onder de negen betrokkenen, vond de politie ook soft- en harddrugs en PGP-telefoons. In het voorste gedeelte van het internetcafé trof de politie een computer aan. Hierop bleek uit de zoekgeschiedenis dat er een illegale gokwebsite was bezocht.

De voorzieningenrechter was dan ook van mening dat de burgermeester terecht had vastgesteld dat de openbare orde door het illegaal gokken in het internetcafé zodanig verstoord dreigde te worden, dat een sluiting van het pand noodzakelijk was. Hierdoor werd de mogelijkheid van illegaal gokken, die als pull-factor voor het criminele circuit zou werken, direct beëindigd.

Eigenaar internetcafé verwijtbaar

Op de vraag of de exploitant verwijtbaar was, gaf de rechter aan dat de burgermeester op goede gronden heeft geoordeeld dat de exploitant het illegaal gokken heeft gefaciliteerd. De exploitant huurt namelijk de hele verdieping en is hier dan volgens de rechter ook geheel verantwoordelijk voor. Doordat het zich in een afgesloten ruimte afspeelde, moet de verweerder hier iets van af geweten hebben. De burgermeester heeft ook op grond hiervan het beleid gevolgd dat een pand voor de duur van één jaar gesloten wordt. Deze sluiting was gegrond wegens het faciliteren van criminele activiteiten, aldus de rechter.

Ook gaf de rechter aan dat er geen reden was om aan te nemen dat het gedrag van de exploitant zou veranderen. Dat de exploitant hierdoor in de financiële problemen gaat komen, daar had de rechter geen boodschap aan. De financiële schade woog niet op tegen het belang van de openbare orde.

Ook het argument dat de verzoeker zijn zakelijke rekening heeft opgezegd vanwege alle aandacht in de media werd door de rechter van tafel geveegd. De exploitant had in den beginnen beter toezicht moeten houden. Gezien de wijze waarop de afgesloten ruimte was ingericht oordeelde de voorzieningenrechter dat er sprake was van een hogere mate van verwijtbaarheid dan enkel het gebrekkige toezicht.

Het eindoordeel van de voorzieningenrechter luidde dan ook dat het internetcafé langer gesloten mag blijven. Er wordt dus geen voorlopige voorziening getroffen om het internetcafé weer te openen. 

Lead-foto via Google Maps.

Laat een reactie achter