Vrijdag 22 september 2023

Speel bewust

Curaçaose staatskas loopt 18,3 miljoen mis van Landsloterij

Landsloterij Curaçao belastingschulden

De Landsloterij op Curaçao heeft in totaal 18,3 miljoen gulden aan belastingschuld op de jaarrekening van 2018 weggestreept. De Landsloterij deed dit, omdat minister Silvania vorig jaar via Facebook liet weten dat oude belastingschulden niet meer geïnd zouden worden. De loterij maakt al jaren verlies.

Volgens de Algemene Rekenkamer Curaçao loopt de Curaçaose staatskas 18,3 miljoen gulden (€ 9,5 miljoen) mis van de Landsloterij. Dat valt te lezen in het Antilliaans Dagblad. De minister van Financiën verklaarde eerder al eens, via Facebook, dat ‘oude’ belastingschulden voor 2018 kwijtgescholden zouden worden. Deze schulden zouden verjaard zijn, zo stelde hij destijds.

Toen bleek dat het ging om een bedrag van vijf tot zes miljard gulden, probeerde de minister zijn uitspraken te herstellen. Er werden alsnog pogingen gedaan om bepaalde belastingschulden te innen, maar hier gingen verschillende partijen tegen in beroep. Uiteindelijk verklaarde het Hof dat de minister gehouden kon worden aan zijn Facebook-berichten, omdat dit een voor hem gebruikelijk communicatiekanaal was. Hierdoor konden de belastingschulden inderdaad worden kwijtgescholden.

Jaarrekeningen Landsloterij gecontroleerd

Ook de Landsloterij bleek nog een openstaande belastingschuld te hebben van voor 2018, zo blijkt nu. De Algemene Rekenkamer Curaçao (ARC) deed onderzoek naar de jaarrekeningen van de Landsloterij over de jaren 2010 tot en met 2018. De jaarrekeningen tot en met 2017 werden daarbij goedgekeurd, maar bij het rapport van 2018 werden de nodige vraagtekens geplaatst. Er zou volgens de ARC onzekerheid bestaan over de betrouwbaarheid van het eigen vermogen.

Deze onzekerheid op de jaarrekening van de Landsloterij zou ontstaan door het kwijtschelden van de belastingschulden. Op de jaarrekening van 2018 heeft de Landsloterij namelijk zelf een schuld van 18,3 miljoen gulden weggestreept. Hiervoor is echter geen formeel beroep op verjaring gedaan. Dit heeft men pas achteraf in 2023 gedaan. Goedkeuring voor het kwijtschelden van deze schuld ontbrak nog waardoor de jaarrekening niet geheel betrouwbaar is:

“Zolang de minister geen definitieve beslissing neemt op het verzoek van de Landsloterij en deze met hen communiceert en de afboeking formeel regelt, behoudt de Rekenkamer onzekerheid over de jaarrekening 2018.”

Verklaring ARC over jaarrekening 2018 van de Landsloterij

Het bedrag dat de staatkas misloopt kan daarnaast nog oplopen met 1,6 miljoen gulden tot 19,9 miljoen (€ 10,3 miljoen). Tussen 2010 en 2018 heeft de Landsloterij de omzetbelasting namelijk niet jaarlijks afgelost.

Schuld had nog niet weggestreept mogen worden

Volgens de ARC had de schuld nog niet afgeboekt mogen worden door de Landsloterij, omdat het verjaringsproces nog niet volledig is afgerond. De Landsloterij had in de jaarrekening een notitie moeten plaatsen met daarin een uitleg van de situatie:

“De Landsloterij had in de toelichting op de jaarrekening ten minste moeten vermelden dat de verjaring is toegepast op de schulden zonder dat op dat moment de verjaring was ingeroepen. De toelichting verschaft de gebruiker van de jaarrekening informatie die hij in zijn evaluatie van de jaarcijfers voor zijn beeldvorming over de organisatie kan meenemen.”

ARC over jaarrekening 2018 van de Landsloterij

Dankzij de onduidelijkheid die is ontstaan, kan de ARC geen duidelijk beeld krijgen van de financiële situatie van de Landsloterij. Het jaar 2018 was weliswaar het eerste jaar met ‘gezonde cijfers’, maar dit was te danken aan het kwijtschelden van de 18,3 miljoen gulden aan schuld. Er kan dan ook niet beoordeeld worden of er sprake is van een structurele verbetering van de financiële situatie.

De Landsloterij is al enkele jaren niet winstgevend en er kon ook geen plan overlegd worden waarin uiteengezet stond hoe de Landsloterij winstgevend gemaakt kon worden. De ARC zegt dat daardoor de kans aanwezig is dat er de komende jaren opnieuw negatieve resultaten geboekt zullen worden.

Partners

CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.

Meer over

Laat een reactie achter