Vrijdag 14 juni 2024

Speel bewust

Belastingdienst heeft 12 illegale Nederlandse gokbedrijven op de radar

Nederlandse gokbedrijven

In een interne memo heeft de Belastingdienst eind vorig jaar uiteen gezet wat het wil gaan doen om illegale Nederlandse online gokbedrijven op fiscaal gebied aan te pakken. De afdeling Corporate Dienst Vaktechniek maakte kenbaar dat het 12 Nederlandse gokbedrijven op de radar heeft. Of er ook daadwerkelijk actie is ondernomen, is niet bekend.

De memo is openbaar gemaakt volgend op een toegekend Woo-verzoek. De memo werd samen met een eerder voor intern-gebruik geproduceerde presentatie en een deel van de notulen van een latere online meeting, op rijksoverheid.nl gepubliceerd, zoals eerst opgemerkt door iGB.

In de geopenbaarde memo omschrijft de Belastingdienst de situatie waarin vanuit Nederland geëxploiteerde online casino’s belasting onderduiken door hun daadwerkelijke vestigingsplaats te verhullen:

“Kern van de structuur is dat het gokbedrijf (op papier) gevestigd is in Malta of Curaçao en aldaar een vergunning heeft om de activiteiten te verrichten. Hierdoor slaagde men erin om jarenlang vanuit Nederland vele tientallen miljoenen euro’s te verdienen zonder daarover in Nederland belasting of te dragen. Het gaat hierbij vooral om kansspelbelasting, vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting.”

Belastingdienst

Het gaat daarbij niet om vergunde online casino’s of grote internationale gokbedrijven die veelal beursgenoteerd zijn. De memo doelt op gokbedrijven die claimen ergens anders gevestigd te zijn, bijvoorbeeld in Curaçao, Malta, of Gibraltar, maar waarvan de leiding zich daadwerkelijk in Nederland bevindt. Bovendien halen die goksites in veel gevallen (een deel van) hun inkomsten uit de Nederlandse markt.

Volgens de Belastingdienst is de staat daardoor heel veel geld misgelopen:

“Gebleken is dat Nederlandse online gokbedrijven sinds de opkomst van het internet ‘fiscaal verhuld’ hebben geopereerd, en – ten onrechte – in Nederland geen belasting hebben betaald. Uit enkele thans lopende dossiers is naar voren gekomen dat de Nederlandse schatkist hierdoor de afgelopen jaren vele tientallen, zo niet honderden miljoenen aan belastingopbrengsten heeft misgelopen. ”

Belastingdienst

Belastingdienst wil verhulde Nederlandse casino’s aanpakken

In dezelfde memo zet de Belastingdienst een plan uiteen om de online casino’s die vanuit Nederland opereren zonder dat kenbaar te maken, aan te gaan pakken.

In totaal gaat het om twaalf Nederlandse online gokbedrijven die in beeld zijn gekomen bij de Belastingdienst.

In totaal gaat het om twaalf Nederlandse online gokbedrijven die in beeld zijn gekomen bij de Belastingdienst. De Belastingdienst kwam dat dozijn goksites op het spoor door verschillende omstandigheden. Sommige van de gokbedrijven kwamen voor in de administratie van drie gokbedrijven waar reeds een onderzoek naar liep. Ook gegevens vanuit betrokkenheid bij een Afgezonderd particulier vermogen en vanuit de projectgroep Stalling immateriële activa in taxhavens (STIATH, zie ook dit Woo-verzoek) zorgde voor het op de radar komen van online gokbedrijven die in het geniep in Nederland zijn gevestigd.

In enkele zaken is of was er sprake van een samenloop met strafrechtelijke onderzoeken zoals verdenkingen van illegaal kansspelaanbod en verdenkingen van witwassen. 

Om de bedrijven aan te pakken, is een hechte samenwerking van diverse afdelingen van de Belastingdienst nodig, aldus de memo. De Coördinatiegroep ConstructieBestrijding (CCB) moest die samenwerking gaan ondersteunen. De Belastingdienst verwachte weinig bereidwilligheid van de bedrijven om mee te werken aan het onderzoek. Daardoor ging men uit van een behoorlijke benodigde capaciteit om de voorgestelde aanpak te realiseren.

Of de twaalf zaken ook daadwerkelijk in onderzoek genomen zijn, is niet bekend. De gepubliceerde presentatie is van ruim een jaar voor de memo (25 juni 2020). De memo (daterende van 28 oktober 2021, vier weken na het opengaan van de Nederlandse markt) werd in een Webex-meeting van 22 juni 2022 besproken. In de notulen van dat overleg geeft de CCB aan dat het nog maar de vraag is of er voldoende capaciteit is voor het onderzoek:

“De vraag ligt voor of er capaciteit is voor inzet op deze dossiers. Die capaciteit is er niet (binnen MKB), in elk geval nu niet voor individuele dossiers.”

Coördinatiegroep ConstructieBestrijding, Belastingdienst

Niet bij naam genoemd

De twaalf Nederlandse online casino’s worden niet bij naam genoemd in de memo. De kenmerken van de gedetecteerde goksites zoals opgenomen in een bijlage van de memo, zijn weggelakt.

De kenmerken van de gedetecteerde goksites zoals opgenomen in een bijlage van de memo, zijn weggelakt.

Eén van de drie online casino’s die de Belastingdienst op het spoor bracht van de andere twaalf, is vermoedelijk een online casino waar CasinoNieuws vorig jaar over berichtten. Toen deed de FIOD een inval op diverse locaties en werden er in totaal 6 mensen gearresteerd op verdenking van het exploiteren van een illegaal online casino. Ingewijden vertelden toen aan CasinoNieuws.nl dat het ging om een groep mensen die eerder aan de basis stond van het aan Betsson verkochte Oranje Casino.

Een ander online casino waar diverse onderzoeken en rechtszaken tegen zijn aangespannen, is Amsterdams Casino. Aan het begin van dit jaar verklaarde voormalig staatssecretaris Fred Teeven nog in die zaak dat er de facto gedoogd werd in die tijd.

Tot slot kwam er het afgelopen jaar naar buiten dat LeoVegas had geschikt met de Belastingdienst voor € 14,9 miljoen. Dat ging vermoedelijk over het door LeoVegas overgenomen Royal Panda wat volgens de Belastingdienst inkomstenbelasting had moeten betalen omdat het volgens hun vanuit Nederland geëxploiteerd werd.

De volledige memo download je hier (, 3,1 MB). Integraal overgenomen hier (linking door CasinoNieuws):

memo

Fiscale aanpak Nederlandse online gokbedrijven

Datum: 28 oktober 2021

Door het opheffen van het Nederlandse verbod op online gokken, kunnen vanaf 1 oktober 2021 bedrijven die hiervoor een vergunning hebben legaal online kansspelen aanbieden. Daarmee gaat in Nederland een nieuwe fase in voor de online gokindustrie. Een fase waarin door de legalisering waarschijnlijk ook sprake zal zijn van een verbetering van de fiscale houding van ‘Nederlandse’ online gokbedrijven. Onder een Nederlands online gokbedrijf wordt in dit verband verstaan een bedrijf dat geheel of gedeeltelijk vanuit Nederland wordt geleid of in Nederland een vaste inrichting heeft (gehad) en vanuit Nederland online kansspelen (kansspelen op afstand) aanbiedt. Gebleken is dat Nederlandse online gokbedrijven sinds de opkomst van het internet ‘fiscaal verhuld’ hebben geopereerd, en – ten onrechte – in Nederland geen belasting hebben betaald. Uit enkele thans lopende dossiers is naar voren gekomen dat de Nederlandse schatkist hierdoor de afgelopen jaren vele tientallen, zo niet honderden miljoenen aan belastingopbrengsten heeft misgelopen. 

Verhulling bedrijfsvoering vanuit Nederland 

De Coordinatiegroep constructiebestrijding (CCB) is afgelopen jaren actief betrokken geweest bij fiscale onderzoeken naar enkele van deze ‘Nederlandse’ online gokbedrijven. Uit de tot nu uitgevoerde onderzoeken komt het volgende beeld naar voren. De personen die achter online gokbedrijven zitten, willen ten koste van alles voorkomen dat de Nederlandse overheid kan vaststellen wie daadwerkelijk achter het online gokbedrijf zitten. Indien het gokbedrijf zich (mede) richt op de Nederlandse markt, maakt men zich immers schuldig aan strafbare gedragingen (misdrijf, art. 2 Wet op de Kansspelen [https://nos.nl/artikel/2386438-arrestaties-en-besiag-op-100-miljoen-bij-onderzoek-naar-online-gokken]). In de verschillende fiscale en strafonderzoeken hebben we gezien dat rondom de online gokbedrijven gecompliceerde verhullende structuren zijn opgetuigd om buiten het zicht van Justitie, KSA en Belastingdienst te blijven. 

Kern van de structuur is dat het gokbedrijf (op papier) gevestigd is in Malta of Curaçao en aldaar een vergunning heeft om de activiteiten te verrichten. Hierdoor slaagde men erin om jarenlang vanuit Nederland vele tientallen miljoenen euro’s te verdienen zonder daarover in Nederland belasting af te dragen. Het gaat hierbij vooral om kansspelbelasting, vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting. De fiscale vraagstukken die in deze dossiers spelen betreffen de belastingplicht in Nederland van zowel het bedrijf als van de achterliggende aandeelhouders/ ondernemers. De opgezette constructies dienen er toe om te verhullen dat de bedrijfswinsten in wezen in Nederland worden behaald (feitelijke leiding en/of vaste inrichting in Nederland) en dat het eigendom van de gokbedrijven berust bij in Nederland wonende (actieve) aandeelhouders. 

Tot voor kort heeft de Belastingdienst niet structureel actief gezocht naar deze goed verhulde Nederlandse bedrijven en de personen daarachter. Vanuit strafrechtelijke onderzoeken (illegaal kansspelaanbod en witwassen) en door onderzoek n.a.v. berichten in de media kwam afgelopen jaren toch een drietal zaken naar boven, waarop fiscale onderzoeken zijn gestart waarin een groot fiscaal/financieel belang speelt (in totaal geschat op meer dan 200 miljoen). 

Het geschatte belang in de overige tot op heden gedetecteerde zaken varieert tussen de 100 miljoen en enkele miljoenen. 

Voorstel 

Recentelijk heeft de CCB meerdere nieuwe zaken gedetecteerd, onder meer op basis van gegevens die voorkwamen in de administraties van de drie onderzochte online gokbedrijven, gegevens vanuit betrokkenheid bij een APV (afgezonderd particulier vermogen) en uit de projectgroep STIATH (stalling immateriele activa in tax havens). 

Tot nu toe zijn in totaal 12 ‘Nederlandse’ online gokbedrijven in beeld gekomen. Naar 5 van deze bedrijven lopen thans fiscale onderzoeken. Het voorstel is de overige zaken in onderzoek te nemen. De belastingplichtigen vallen qua competentie in het segment MKB en P (Heerlen). In enkele zaken is of was sprake van samenloop met strafrechtelijke onderzoeken (verdenking o.a. illegaal kansspelaanbod, witwassen). Gezien de complexe internationale verhullende fiscale constructies, grote belangen en het geconstateerde anti-fiscale gedrag in de tot nu toe onderzochte zaken, is de inzet van de CCB er op gericht de competente eenheden vanuit een sterk sturende rol ondersteuning te bieden bij de fiscaal gecoördineerde aanpak van deze bedrijven. Daarnaast blijft de CCB ‘Nederlandse’ online gokbedrijven actief detecteren. De verwachting is dat hier nog enkele nieuwe onderzoeken uit naar voren zullen komen. 

Ook vanuit het middel kansspelbelasting zal extra inzet nodig zal zijn. Hierover is overleg gaande met de relevante afdelingen binnen de Belastingdienst. 

De benodigde capaciteitsinzet zal sterk afhangen van de mate van bereidwilligheid om mee te werken aan het onderzoek. De ervaring leert dat de compliance laag is. Waar mogelijk wordt getracht een compromis te bereiken. We schatten de benodigde capaciteit per onderzoek daarom in tussen de 500 en 2000 uur op F/I-niveau verspreid over meerdere jaren. 

Partners

CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.

Frank Op de Woerd

Frank Op de Woerd

hoofdredacteur CasinoNieuws.nl
Frank Op de Woerd is hoofdredacteur van CasinoNieuws.nl. Hij werkt sinds 2006 in de wereld van online kansspelen. Hij is een expert op het gebied van de Nederlandse kansspelwetgeving, landgebonden casino's, en poker.

Meer over

Laat een reactie achter