Maandag 27 mei 2024

Speel bewust

Kamer stemt voor een verbod op online gokreclame en kansspelen met zeer hoog risico

De Tweede Kamer heeft dinsdag voor een verbod op online gokreclame en een verbod op online kansspelen met een zeer hoog risico gestemd. Beide moties waren afkomstig van Michiel van Nispen en kregen net voldoende steun voor een meerderheid. Er zijn ook moties aangenomen voor een verplichte BKR-check bij online casino’s en fake ID’s voor de Kansspelautoriteit.

Dinsdagmiddag is er in de Tweede Kamer gestemd over 114 moties die vorige week zijn ingediend tijdens de verschillende debatten. Van deze moties kwamen er 14 uit het tweeminutendebat kansspelen en hiervan zijn er tien aangenomen. Zo stemden de Kamerleden voor een verbod op online gokreclame, een verbod op kansspelen met een aantoonbaar zeer hoog risico, en het verplichten van een BKR-controle voor online casino’s.

Lilian Helder besloot haar motie over de afdracht van goede doelen aan door deelnemers gekozen doelen kort voor de stemming aan te houden. De overige 13 moties werden in stemming gebracht. Drie moties kregen onvoldoende steun van de Kamerleden:

MotieCDA logo politieke partijChristenUnieSP Socialistische Partij logoNieuw Sociaal Contract NSC logo SVGJA21Volt politieke partij logoBBB boer logoZetels
Activistische goede doelen51/150
Richtgetal68/150
Preventiebeleid naar Vws68/150

Veel moties

CDA-partijleider Henri Bontenbal is van mening dat er een maximum moet komen voor het aantal moties dat fracties mogen indienen per jaar en per debat, zo schreef de NOS dinsdag. Volgens de partijleider zijn er fracties die te veel moties indienen en dit vaak alleen doen om hun achterban te laten zien dat zij ‘goed bezig zijn’. Hierdoor zouden veel onnodige moties worden ingediend, waaronder moties over onderwerpen waar eerder ook al over gestemd is.

Het is niet duidelijk of het tweeminutendebat kansspelen iets te maken heeft met de oproep van Bontenbal, maar het is wel zeker dat er veel moties werden ingediend tijdens dit debat. Er werden in totaal 15 moties ingediend (13 in stemming gebracht), waarvan 10 afkomstig waren van het duo Michiel van Nispen en Mirjam Bikker. Een van de moties die Michiel van Nispen indiende had veel raakvlakken met een motie waar eerder over gestemd werd.

Eerder geen steun voor totaalverbod

In februari kreeg een motie van Derk Boswijk voor een totaalverbod op gokreclames onvoldoende stemmen. De nieuwe motie van Van Nispen riep op om online gokreclame te verbieden, waar eerder al een verbod werd ingevoerd voor gokreclame op televisie, radio en in de buitenlucht. Hierdoor heeft het uitbreiden van het bestaande verbod eenzelfde effect als het verbod waar Boswijk om vroeg.

Het opnieuw indienen van een vergelijkbare motie bleek zinvol, want Van Nispen wist wel genoeg Kamerleden mee te krijgen. Er was een partij die haar mening wijzigde ten opzichte van de stemming in februari en dat was de BBB. De BoerBurgerBeweging heeft zeven zetels waardoor de motie in totaal 77 stemmen voor kreeg, genoeg om de motie aan te nemen.

MotieCDA logo politieke partijChristenUnieSP Socialistische Partij logoNieuw Sociaal Contract NSC logo SVGJA21Volt politieke partij logoBBB boer logoZetels
Totaalverbod gokreclames70/150
Verbod op online gokreclame77/150

Na de stemronde over de kansspelmoties deelde de minister een sneer uit aan Bontenbal door te benoemen dat alle zes zijn moties gesteund werden door het CDA, de partij van Bontenbal. De opmerking van Van Nispen werd met gejuich ontvangen door de overige Kamerleden, maar Bontenbal liet nog weten dat hij vond dat de zes moties gebundeld hadden kunnen worden tot een enkele motie.

Op de website van de SP reageerde Van Nispen dinsdag als volgt op de goedkeuring van zijn motie over de online gokreclames:

“Van het gereguleerde gokken is in 2021 een gokmarkt gemaakt. En deze markt is door en door ziek. Elke dag dat deze bedrijven door kunnen gaan met hun foute praktijken, raken er meer mensen verslaafd aan gokken. Wat ons betreft is het einde verhaal voor gokbedrijven zonder moraal. Een verbod op online gokreclames is weer een stap vooruit naar een land zonder foute gokbedrijven.”

Michiel van Nispen, SP

Een verbod op online gokkasten

Een van de andere aangenomen moties van Van Nispen richtte zich op ‘online kansspelen met een aantoonbaar zeer hoog risico’. Het SP-Kamerlid wil dat er een verbod komt op dergelijke kansspelen, waarbij online gokkasten als voorbeeld genoemd is omdat spelers hierbij geen controle hebben over de uitkomst van het kansspel. Vrijwel dezelfde partijen als bij de motie over online reclame stemden voor een verbod op kansspelen met een zeer hoog risico, maar de BBB sprak haar steun dit keer niet uit. Daartegenover stond wel steun van D66 waardoor er alsnog een meerderheid van 79 Kamerleden voor de motie stemden.

Ondanks dat een meerderheid in de Tweede Kamer voorstander is van een dergelijk verbod is het niet zeker dat dit ook doorgevoerd zal worden. De minister voor Rechtsbescherming, Franc Weerwind, is nu aan zet. Een verbod op kansspelen met een zeer hoog risico zou grote gevolgen hebben voor de online kansspelindustrie. Dit blijkt onder andere uit de inkomsten die voortkomen uit het casinosegment, waar online gokkasten onder vallen. In de meest recente monitoringsrapportage was te lezen dat 77% van de omzet van online gokbedrijven komt uit casinospelen waarbij spelers tegen de vergunninghouder spelen.

MotieUitkomst stemming
Positie bewindvoerder versterken voor inschrijving CruksAangenomen
Onderscheid maken tussen kansspelen op basis risicoprofielAangenomen
Geen kansspelopbrengsten naar activistische goede doelenVerworpen
Maatregelen tegen illegale casino’s die zich richten op Nederlandse spelersAangenomen
Ontwikkelen overheidsprotocol voor omgang met gokbedrijvenAangenomen
Richtgetal voor aantal online gokkers opnemen in overheidsbeleidVerworpen
Preventiebeleid naar het ministerie van VwsVerworpen
Aansprakelijkheid kansspelbedrijven tegenover individuen verruimenAangenomen
Online gokreclame verbiedenAangenomen
BKR-check verplichtenAangenomen
Fake ID’s voor KansspelautoriteitAangenomen
Kansspelen met een aantoonbaar zeer hoog risico verbiedenAangenomen
Aanscherpen vergunningsvoorwaardenAangenomen

Partners

CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.

Jeffrey Noeken CasinoNieuws.nl

Jeffrey Noeken

Senior Redacteur CasinoNieuws.nl
Jeffrey Noeken is senior redacteur bij CasinoNieuws.nl. Hij is een expert op het gebied van de Nederlandse en Curaçaose kansspelwetgeving.

Meer over

Laat een reactie achter