Maandag 27 mei 2024

Speel bewust

Groei van Nederlandse online gokmarkt zette door in 2023

Voortgangsrapportage voorjaar 2024 Kansspelautoriteit Ksa

De Nederlandse online kansspelmarkt is in 2023 opnieuw gegroeid, maar de groei is beduidend minder dan in 2022. Nederlanders vergokten vorig jaar voor € 1,39 miljard bij legale online casino’s, een stijging van 28% ten opzichte van 2022. Het aantal spelers bleef ongeveer gelijk, maar het aantal accounts dat een gokker gebruikte steeg wel. Dit blijkt uit de monitoringsrapportage online kansspelen 2023 die de Kansspelautoriteit vandaag deelt.

Download

Monitoringsrapportage (203 kB)
Factsheet (120 kB)
Brief aan de Tweede Kamer (25 kB)
Beslisnota ministerie J&V (93 kB)

Alle monitoringsrapportages

November2021Rapport 1
Maart2022Rapport 2
Oktober2022Rapport 3
April2023Rapport 4
Oktober2023Rapport 5
April2024Rapport 6

In de zesde Monitoringsrapportage online kansspelen van de Kansspelautoriteit deelt de toezichthouder inzichten over de Nederlandse online gokmarkt. De cijfers uit het rapport zijn onder andere afkomstig van de legale online casino’s in Nederland. Daarnaast maakte de Kansspelautoriteit gebruik van data van Nielsen, GfK, en H2 Gambling Capital.

De Nederlandse kansspelmarkt groeit zoals verwacht, maar de groei blijkt minder sterk dan in andere landen. Dit blijkt uit data van H2 Gambling Capital. De dataleverancier verwacht dat de gemiddelde legale online kansspelmarkt in de Europese Unie in 2024 met 12 procent zal stijgen ten opzichte van 2023. Voor Nederland zijn de verwachtingen lager; de Nederlandse markt zou de komende vijf jaar naar verwachting jaarlijks met 8% groeien. Deze groei kan nog verder afgeremd worden als er aanvullende beperkende maatregelen worden genomen.

Vergunningen

Type vergunningAantal
Casinospellen tegen het huis25
Casinospellen tegen andere spelers7
Sportweddenschappen17
Paardenweddenschappen9
Vergunninghouders27

Qua aantal vergunningen voor het aanbieden van online kansspelen is er weinig veranderd ten opzichte van de vorige monitoringsrapportage. Op 2 oktober 2023 werd Hommerson Online de 27e vergunninghouder van Nederland. Eerder deze week liet de Kansspelautoriteit tegenover CasinoNieuws.nl weten dat er momenteel nog drie vergunningsaanvragen openstaan.

De vergunninghouders kunnen meerdere vergunningen bezitten, waarvan enkele aanbieders alle vier de mogelijke vergunningen bezitten.

Het totale aantal vergeven vergunningen staat niet gelijk aan het aantal online casino’s dat Nederland telt. Het nieuwste online casino van Nederland is Hommerson die op 1 februari haar virtuele deuren opende. Daarmee was de 23e online kansspelaanbieder van Nederland. Er zijn hierdoor nog vier partijen die wel in het bezit zijn van een vergunning, maar deze vergunning nog niet actief gebruiken:

  • Tonybet logo vierkant via CasinoNieuws.nl TonyBet
  • JOI gaming JOI Gaming I (JVH gaming)
  • JOI gaming JOI Gaming II (JVH gaming)
  • LeoVegas logo vierkant via CasinoNieuws.nl 21 Heads Up Limited (LeoVegas)

Omvang van de markt

Om te kijken naar de omvang van de online kansspelmarkt kijkt de Kansspelautoriteit onder andere naar het Brutospelresultaat (BSR): de inzetten minus de verliezen. Hiervoor vroeg de toezichthouder informatie op bij de vergunninghouders over het aantal spelersaccounts en het BSR.

Het brutospelresultaat van de totale online kansspelmarkt was in het derde en vierde kwartaal van 2023 stabiel met respectievelijk € 347 miljoen en € 349 miljoen. Beide kwartalen kwamen daarmee lager uit dan het tweede kwartaal van 2023, maar een stuk hoger dan dezelfde periode in 2022. In het tweede semester van 2023 groeide de markt nauwelijks ten opzichte van het eerste semester, zoals ook opgemerkt door de NOS.

In totaal kwam het BSR in 2023 uit op € 1,39 miljard, een stijging van 28% in vergelijking met 2022. Jongvolwassenen waren verantwoordelijk voor bijna 10% van het totale brutospelresultaat. De gokkers van jonger dan 24 jaar verloren samen € 135 miljoen in 2023.

KwartaalBSR
Q4 2021€ 186 miljoen
Q1 2022€ 239 miljoen
Q2 2022€ 245 miljoen
Q3 2022€ 271 miljoen
Q4 2022€ 330 miljoen
Q1 2023€ 331 miljoen
Q2 2023€ 361 miljoen
Q3 2023€ 347 miljoen
Q4 2023€ 349 miljoen

Casinospelen tegen huis goed voor 77%

Net als in voorgaande periodes was het opnieuw het casinosegment dat verantwoordelijk was voor het grootste deel van het brutospelresultaat. Casinospelen tegen de vergunninghouder, zoals gokkasten en live casinospellen, zorgden voor 77% van het BSR. Dit is een stijging van drie procentpunt ten opzichte van de vorige monitoringsrapportage.

Het kleinste segment is paardenweddenschappen waarmee 0,4% van het BSR werd opgehaald. Poker en bingo, de casinospelen waarbij spelers tegen elkaar spelen, bleven nog altijd stabiel met 2,6%.

Na casinospelen is het wedden op sport de grootste categorie binnen de Nederlandse online gokmarkt. Een vijfde van het brutospelresultaat komt voort uit sportweddenschappen. Bij jongvolwassenen is het aandeel van sportweddenschappen echter groter dan het gemiddelde. De jongste gokkers kiezen vaker voor het wedden op sport dan oudere leeftijdsgroepen; 26% van het brutospelresultaat bij gokkers onder de 24 is afkomstig uit sportweddenschappen.

De maand oktober 2023 viel op omdat de bookmakers die maand verlies maakten op sportweddenschappen. Meerdere (voetbal)wedstrijden vielen die maand positief uit voor de gokkers.

Spelersaccounts en aantal spelers

Een andere manier om naar de omvang van de kansspelmarkt te kijken is naar het aantal spelers en spelersaccounts. In het laatste half jaar van 2023 werden 123.000 nieuwe accounts aangemaakt waarmee het totale aantal accounts (zowel actief als inactief) steeg naar 3 miljoen. Er werd met 36% van de accounts gespeeld, wat een stuk lager was dan in december 2022. Toen werd met 50% van de accounts gegokt.

Ook in deze rapportage heeft de Kansspelautoriteit gebruik gemaakt van de data van GfK om te schatten hoeveel accounts er per speler worden gebruikt. In eerdere rapportages schatte de toezichthouder in dat Nederlanders gemiddeld 2,6 accounts bij legale online casino’s gebruikten. In 2023 zou dit zijn gestegen naar 2,9 accounts.

De Kansspelautoriteit schat in dat er in Nederland 448.000 online gokkers per maand zijn die minimaal een account actief gebruiken. Als er wordt gekeken naar een langere periode dan stijgt dit aantal, want over de laatste zes maanden van 2023 gokten 726.000 Nederlanders minimaal een keer online. Het aantal spelers bleef hiermee nagenoeg gelijk. Eerder schatte de Kansspelautoriteit in dat 762.000 mensen minimaal een keer online gokten in 2022.

Jongvolwassenen

Het beeld dat jongvolwassen spelers een relatief groot deel van de spelersaccounts bezitten is niet veranderd. De gokkers van 18 tot en met 23 jaar hebben nog steeds veel accounts in vergelijking met andere leeftijdsgroepen. Zij bezitten 22% van de accounts die in december actief waren. Dit is volgens de Kansspelautoriteit nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van de vorige meting:

“Dit percentage was in de vorige monitoringsrapportage nagenoeg gelijk, dus het aantal jongvolwassen spelers in het afgelopen jaar is niet significant toegenomen.”

Kansspelautoriteit

In december 2023 waren er 684.000 accounts van jongvolwassen spelers, waarvan 234.000 werden gebruikt.

Speelgedrag

Zoals eerder gemeld is het aandeel in aantal spelersaccounts aanzienlijk groter dan het aandeel in het brutospelresultaat. Dit heeft ermee te maken dat jongvolwassenen gemiddeld een stuk minder verliezen dan de oudere gokkers. Jongvolwassenen verliezen gemiddeld € 52 per maand, terwijl het gemiddelde van gehele markt aanzienlijk hoger is.

In de laatste zes maanden van 2023 verloren Nederlanders gemiddeld € 958, wat omgerekend uitkomt op ongeveer € 160 per maand. Dit was iets lager dan het eerste half jaar van 2023. Toen verloren spelers gemiddeld € 170 per maand. De toezichthouder benadrukte in de monitoringsrapportage nog eens dat het gaat om een gemiddelde en dat dus niet iedere gokker in Nederland dergelijke bedragen verliest.

Verder keek de toezichthouder ook hoe lang Nederlanders gemiddeld actief blijven bij online casino’s. Een deel van de spelers is minder dan drie maanden actief als online gokker, maar dat geldt niet voor de meerderheid. Ruim zeven op de tien gokkers is minimaal zeven maanden lang actief.

Kanalisatie

De kanalisatiedoelstelling van 80% werd al snel na de opening van de online gokmarkt behaald. Uit de nieuwste monitoringsrapportage blijkt ook dat deze doelstelling nog altijd niet in gevaar is. Negen op de tien Nederlandse gokkers spelen alleen bij legale online casino’s. Het overige deel bestaat voornamelijk uit spelers die zowel bij legale als bij illegale casino’s actief is.

In het tweede semester van 2023 was de verdeling van deze spelers als volgt:

AanbiederGemiddeld aantal spelers per maand
Alleen legaal421.000
Zowel legaal als illegaal28.000
Alleen illegaal5.000

De kanalisatie is naast het aantal spelers ook uit te drukken in het brutospelresultaat. Hierbij wordt het brutospelresultaat van legale aanbieders afgezet tegen het BSR dat online casino’s zonder vergunning behalen uit Nederlandse gokkers. Hier zijn echter geen exacte gegevens van beschikbaar en daarom gebruikt de Kansspelautoriteit hiervoor de schattingen van H2 Gambling Capital.

H2 gaat er vanuit dat 88% van het totale Nederlandse brutospelresultaat terechtkwam bij legale aanbieders. Dit zou betekenen dat de totale markt goed was voor € 1,58 miljard, waarvan € 0,19 miljard werd vergokt bij illegale online casino’s. In 2024 zou het aandeel van legale aanbieders volgens de schattingen van H2 wel gaan stijgen. Naar verwachting stijgt de kanalisatie op basis van BSR naar 90%.

Verslavingspreventie

Op het gebied van verslavingspreventie wordt in de monitoringsrapportage aandacht besteed aan LADIS, het Loket Kansspel, en het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (Cruks). Eerder dit jaar werd de nieuwste rapportage van LADIS gedeeld waarin te zien was dat het aantal gokverslaafden dat behandeld werd met 7% daalde in 2022. Het aantal nieuwe aanmeldingen bij verslavingsklinieken bleef wel gelijk.

Bij het Loket Kansspel steeg het aantal binnengekomen gesprekken nadat de nieuwe website van Cruks werd gelanceerd. Op de vernieuwde website wordt Loket Kansspel nadrukkelijker vermeld, wat zou kunnen hebben gezorgd voor een hoger aantal infogesprekken. Daarnaast steeg ook het aantal hulpgesprekken in het tweede half jaar van 2023.

Ook het aantal inschrijvingen in Cruks steeg ten opzichte van een jaar eerder. In het jaarverslag van de Kansspelautoriteit was al te zien dat het aantal uitgesloten spelers verdubbelde in 2023. In totaal namen 76.000 Nederlanders een gokstop in 2023.

Reclame

Tot slot is er in de monitoringsrapportage aandacht voor het onderwerp reclame. In juli 2023 werd het Besluit Ongerichte reclame kansspelen op afstand (Orka) ingevoerd. Welke gevolgen dit zou gaan hebben voor de kansspelmarkt was eerder onduidelijk, maar inmiddels kan de Kansspelautoriteit zeggen dat de markt niet is gekrompen ondanks de invoering van het reclameverbod.

Het aantal bezoeken aan kansspelwebsites door mensen die geen speler zijn is volgens de toezichthouder ‘sterk afgenomen’. Dit zou betekenen dat het reclameverbod voornamelijk invloed heeft gehad op mensen die nog niet gokten.

CasinoNieuws.nl WhatsApp-kanaal

Altijd het laatste nieuws over de Nederlandse kansspelindustrie direct op je telefoon of WhatsApp op je computer? Volg het CasinoNieuws.nl WhatsApp-kanaal en mis niets meer!

Partners

CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.

Jeffrey Noeken CasinoNieuws.nl

Jeffrey Noeken

Senior Redacteur CasinoNieuws.nl
Jeffrey Noeken is senior redacteur bij CasinoNieuws.nl. Hij is een expert op het gebied van de Nederlandse en Curaçaose kansspelwetgeving.

Laat een reactie achter