Zondag 21 juli 2024

Speel bewust

Kansspelautoriteit vraagt eerste rapportages op na invoering Orka

Brief Orka online casino's rapportage reclames

Online kansspelaanbieders moeten deze maand voor het eerst rapportages bij de Kansspelautoriteit aanleveren over hun online reclames na de invoering van het besluit Orka. De Ksa heeft hiermee duidelijkheid gegeven over wat er van de online casino’s verwacht wordt. Aanbieders die niet voldoen aan de 95%-regel krijgen de ruimte om te verbeteren. Van hen wordt verwacht dat zij een verbeterplan opstellen voor de komende maanden.

De Kansspelautoriteit (Ksa) heeft de Nederlandse vergunninghouders deze week voor het eerst verzocht om rapportages aan te leveren over hun online reclames na 1 juli 2023. Vanaf die datum ging het besluit Ongerichte reclame kansspelen op afstand (Orka) in en kregen de online casino’s te maken met aanvullende regelgeving. CasinoNieuws.nl zag een kopie van de brief van de Kansspelautoriteit in.

Sinds 1 juli 2023 moeten de online reclames van gokbedrijven voldoen aan strengere eisen, waaronder de 95%-regel. Deze regel schrijft voor dat reclame-uitingen van online casino’s voor tenminste 95% terecht moeten komen bij consumenten van 24 jaar of ouder. Tot op heden was het niet volledig duidelijk op welke wijze dit gemonitord zou worden. In de brief die de gokbedrijven kregen van de toezichthouder wordt nu duidelijkheid gegeven over de rapportages die aangeleverd moeten worden.

Alle vergunninghouders moeten de komende drie maanden rapportages aanleveren bij de Kansspelautoriteit over de eerste periode na de invoering van het besluit Orka. De eerste rapportage verwacht de toezichthouder uiterlijk 25 augustus:

Rapportage over periodeDeadline
juli 202325 augustus 2023
augustus 202315 september 2023
september 202313 oktober 2023

Wat moet er gerapporteerd worden?

De Kansspelautoriteit laat weten dat het aan de aanbieders is om te bepalen hoe zij willen rapporteren. Er worden in de brief alleen eisen gesteld over de inhoud van de rapportages.

Per reclame(campagne)

Voor iedere reclame(campagne) moet het rapport een afbeelding bevatten van de reclame. Dit mag eventueel aangevuld worden met een inhoudelijke beschrijving van de reclame-uiting. Als het gaat om een video, dan volstaat een screenshot van de reclame.

Daarnaast moeten de online casino’s een lijst aanleveren van alle online media waarop de betreffende reclame getoond is. Deze lijst moet domeinnamen, namen van zenders, of namen van sociale mediaplatforms bevatten.

Per online medium

Voor ieder domein/online medium moet aangegeven worden op welke dagen de reclame is getoond en hoe groot het bereik was. Het bereik moet gesplitst worden in leeftijdscategorieën en er moet duidelijk gemaakt worden van welk deel van de bereikte personen geen demografische gegevens bekend zijn.

Ook moeten de gokbedrijven meer informatie geven over de online media die gebruikt zijn. Zo moet er beschreven worden op welke wijze consumenten hebben kunnen aangeven dat zij de reclame niet wilden zien. Daarnaast moeten de aanbieders beschrijven welke maatregelen zij zelf hebben genomen om te voorkomen dat de reclame-uiting niet terecht komt bij de kwetsbare groepen die omschreven zijn in het Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen.

Verbeterplan opstellen als 95% niet gehaald wordt

Tot slot moet er een ‘gedetailleerde beschrijving’ aangeleverd worden van de onderzoekstechnieken die gebruikt zijn om ervoor te zorgen dat is voldaan aan de 95%-regel. Mocht een online casino niet hebben voldaan aan deze resultaatsverplichting, dan worden er nog aanvullende eisen gesteld:

“Indien u voor een reclame niet aan de resultaatsverplichting uit de laatste bullet voldeed, moet u in de rapportage beschrijven wat de afwijking van de resultaatsverplichting was, welke maatregelen u heeft getroffen om alsnog aan de resultaatsverplichting te voldoen en welke maatregelen u heeft getroffen om herhaling in de toekomst te voorkomen.”

Citaat uit brief Kansspelautoriteit

Dit onderstreept de eerdere woorden van René Jansen dat de Kansspelautoriteit er niet direct met gestrekt been in gaat. Aanbieders die niet aan de 95%-regel voldoen, krijgen namelijk de kans om een verbeterplan op te stellen. Hierdoor krijgen de online casino’s en hun reclamepartners de tijd om zich aan te passen aan de nieuwe wetgeving. In de brief wordt niet toegelicht wat eventuele vervolgstappen zijn bij het herhaaldelijk niet voldoen aan de 95%-regel.

Partners

CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.

Jeffrey Noeken CasinoNieuws.nl

Jeffrey Noeken

Senior Redacteur CasinoNieuws.nl
Jeffrey Noeken is senior redacteur bij CasinoNieuws.nl. Hij is een expert op het gebied van de Nederlandse en Curaçaose kansspelwetgeving.

Laat een reactie achter