Maandag 4 maart 2024

Speel bewust

Hoge Raad: sublicenties mogen illegaal genoemd worden

Punda Waterfront, Willemstad, Curaçao (foto door Jay Galvin via https://www.flickr.com/photos/jaygalvin/46510189675)

Het cassatieberoep van masterlicentiehouder Cyberluck tegen journaliste Nardy Cramm van de Knipselkrant Curaçao is afgewezen. Cyberluck wilde afdwingen dat Cramm zou stoppen met het illegaal noemen van sublicenties. De uitspraken van Cramm vallen onder de vrijheid van meningsuiting volgens de Hoge Raad.

Journaliste en blogger Nardy Cramm van Knipselkrant Curaçao is in een juridische strijd verwikkeld naar aanleiding van artikelen van haar over het Curaçaose stelsel van masterlicentiehouders en sublicenties. De journaliste noemde de sublicenties van onder andere Edobet en 1xBet illegaal, waarop masterlicentiehouder Cyberluck een kort geding aanspande.

Eerdere uitspraken

Aanvankelijk werd Cyberluck in het gelijk gesteld. Op 6 april 2021 werd in eerste aanleg geoordeeld dat Cramm de sublicenties niet illegaal mocht noemen.

Cramm was het hier niet mee eens en ging in hoger beroep. Het Gemeenschappelijk Hof oordeelde op 11 oktober 2022 in het voordeel van Cramm; de sublicenties illegaal noemen viel volgens het Hof onder de vrijheid van meningsuiting van een journalist.

Cyberluck ging daarop in cassatie. De masterlicentiehouder wilde er zo alsnog voor zorgen dat Cramm niet mocht schrijven dat de sublicenties illegaal waren. Daarnaast eiste Cyberluck om een rectificatie.

Cramm moet ruimte krijgen om te overdrijven

Cyberluck probeerde een richtinggevende uitspraak te krijgen over de (il)legaliteit van de verstrekte sublicenties. Hiervoor was echter geen ruimte in het kort geding dat aan de basis stond van dit cassatieberoep. Het kort geding richtte zich alleen op de uitspraken van Cramm en in hoeverre dit binnen de vrijheid van meningsuiting zou vallen.

Het Hof stelde deze week dat het voor lezers van de Knipselkrant duidelijk was dat de journaliste een activistisch standpunt inneemt:

“Het hof heeft in rov. 4.13. overwogen dat voor alle lezers duidelijk zal zijn dat [verweerder] een activistisch standpunt inneemt en dat zij beweerdelijke Curaçaose misstanden aan de kaak wil stellen. In dit kader moet zij naar het oordeel van het hof enige ruimte krijgen om te overdrijven en te provoceren en haar woorden moeten daarom niet op een goudschaaltje worden gewogen.”

Gemeenschappelijk Hof, citaat uit uitspraak

Alleszins verdedigbaar

Ook in het cassatieberoep werd geen uitspraak gedaan over de (il)legaliteit van de sublicenties zelf. Wel noemde de Hoge Raad het voldoende aannemelijk dat Cyberluck er als masterlicentiehouder onmogelijk op kon toezien dat de vele sublicentiehouders zich hielden aan de geldende regels.

De term ‘illegaal’ zou daarmee niet alleen hoeven te slaan op het verstrekken van de sublicenties maar op de individuele sublicenties zelf.

Cyberluck stelde dat zij in hun recht stonden om andere partijen in te schakelen die namens hen kansspelen aanbieden. Cramm stelde dat deze ‘ingeschakelde partijen’ zich dan wel moesten houden aan de regels en plichten die horen bij de vergunning die Cyberluck heeft. Zolang Cyberluck daar niet op toeziet, kan er niet gezegd worden alle sublicentiehouders zich aan de regels houden en daarmee mogen ze als illegaal getypeerd worden:

“Het hof heeft daarover in het kader van dit kort geding slechts voorshands geoordeeld, kort gezegd, dat sublicentiëring als ‘illegaal’ in de betekenis van ‘onwettig’ “alleszins verdedigbaar” is en dat de uiting van [verweerder] dat sublicentiëring ‘illegaal’ is in elk geval onder het bereik van de vrijheid van meningsuiting van een journalist valt.”

Citaat uit uitspraak

Lead-foto via Flickr door JayGalvin.

Partners

CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.

Laat een reactie achter