Vrijdag 19 juli 2024

Speel bewust

Kabinet overweegt privatisering Nederlandse Loterij

NLO ziet zelf geen meerwaarde in aandeelhouderschap staat

Nederlandse Loterij staatsaandeelhouderschap privatiseren staatsdeelneming verkopen

Het Ministerie van Financiën is de verkenning gestart naar de toekomstopties voor de Nederlandse Loterij en overweegt daarbij het bedrijf te privatiseren. Ook voor Holland Casino wordt op een later moment gekeken naar de mogelijkheden. De Nederlandse Loterij zelf geeft aan geen meerwaarde te zien in het aandeelhouderschap van de staat, omdat zij “wil groeien en meer ruimte nodig heeft om commerciële activiteiten te ontplooien en te innoveren om zo blijvend succesvol te zijn op de kansspelmarkt.”

De staatssecretaris van Financiën, Marnix van Rij, heeft vandaag de evaluatie van de staatsdeelnemingen Holland Casino en de Nederlandse Loterij met de Tweede Kamer gedeeld. Staatsdeelnemingen worden een keer per zeven jaar geëvalueerd en dit keer was het vooral de vraag hoe de staat kijkt tegen het privatiseren van de Nederlandse Loterij en Holland Casino.

De afgelopen maanden is het aandeelhouderschap van de Nederlandse staat geëvalueerd op basis van een vast evaluatiemodel. Hierin wordt gekeken of de staatsdeelneming nog altijd bijdraagt aan de publieke belangen. Daarnaast wordt er getoetst of het eventueel privatiseren van het bedrijf een reële mogelijkheid is. Hierbij wordt gekeken naar de geldende wet- en regelgeving en de risico’s die horen bij het afstoten van zo’n staatsdeelneming.

In het geval van Holland Casino en de Nederlandse Loterij is veel aandacht voor de genoemde ‘publieke belangen’ en of privatiseren geen betere optie is. De staat is aandeelhouder in twee bedrijven die kansspelen aanbieden zodat Nederlanders op een veilige manier konden gokken onder toezicht van de staat. De publieke belangen die de staatsdeelnemingen dienen zijn:

  • het beschermen van consumenten
  • het voorkomen van kansspelverslaving
  • het tegengaan van aan kansspel gerelateerde criminaliteit en fraude

Privatiseren Nederlandse Loterij

Voor de Nederlandse Loterij is er gekeken naar de verschillende markten waarin de organisatie actief is. Zo biedt het landgebonden sportweddenschappen aan via TOTO Winkel, is het actief met TOTO Sport en TOTO Casino in de online kansspelmarkt, is het actief in de loterijenbranche, én is de Nederlandse Loterij aanbieder van krasloten. Voor landgebonden sportweddenschappen en instantloterijen, waar krasloten onder vallen, is de Nederlandse Loterij de enige vergunninghouder in Nederland.

Uit de evaluatie komt naar voren dat het staatsaandeelhouderschap niet meer zo noodzakelijk is als voorheen. Voor de online kansspelmarkt is strenge wet- en regelgeving ingevoerd met de Kansspelautoriteit als toezichthouder die hierop toeziet. Ook de Kansspelautoriteit gaf eerder al in haar Markvisie 2021 aan dat de publieke belangen kunnen worden geborgd zonder staatsaandeelhouderschap in de Nederlandse Loterij.

Kansspelautoriteit denkt dat de publieke belangen in de toekomst geborgd kunnen worden zonder staatsaandeelhouderschap.

Eenzelfde conclusie wordt getrokken als het gaat om de krasloten en landgebonden sportweddenschappen. Ook voor deze markten zouden de publieke belangen kunnen worden geborgd met strenge wet- en regelgeving. Daarnaast gaat het om kansspelen met lagere risico’s op kansspelverslaving. Het staatsaandeelhouderschap zou hierbij dan ook minder noodzakelijk zijn.

Tot slot is dit ook de conclusie voor de loterijenmarkt. Zeker omdat er meer loterijen in Nederland zijn die de publieke belangen kunnen borgen, zoals de goededoelenloterijen.

Nederlandse Loterij ziet voordelen van privatiseren

Uit de evaluatie komt naar voren dat er zeker nog een bepaalde mate van toegevoegde waarde is. De staat heeft momenteel nog zeggenschap in de organisaties en kan daarom bijsturen waar nodig.

Een voorbeeld hiervan is de voorbeeldrol die de staatsdeelnemingen moeten innemen in de online kansspelmarkt. TOTO en Holland Casino kunnen het voortouw nemen als het nodig is, waarna andere online casino’s kunnen volgen. Deze optie gaat verloren als de staat besluit om de Nederlandse Loterij en Holland Casino te privatiseren.

Toch is te lezen dat de Nederlandse Loterij hoopt dat de staat het aandeelhouderschap opgeeft en overgaat tot privatiseren:

“NLO geeft zelf aan geen meerwaarde te zien in het aandeelhouderschap van de staat, omdat zij wil groeien en meer ruimte nodig heeft om commerciële activiteiten te ontplooien en te innoveren om zo blijvend succesvol te zijn op de kansspelmarkt.”

Citaat uit brief Marnix van Rij aan Tweede Kamer

De verkenning naar de toekomst van de Nederlandse Loterij waarbij privatiseren een optie is, is gestart. Deze wordt uitgevoerd door medewerkers van de ministeries van Financiën, en Justitie & Veiligheid. Naast de mogelijkheid om te privatiseren kan ook worden besloten om een deel van het aandeelhouderschap op te geven. Als laatste optie kunnen de ministeries ook besluiten dat het staatsaandeelhouderschap nodig blijft.

Reactie Nederlandse Loterij

Binnenkort verschijnt op CasinoNieuws.nl een uitgebreid interview met Niels Onkenhout, de CEO van de Nederlandse Loterij. Hierin wordt onder andere het staatsaandeelhouderschap en het eventuele privatiseren besproken.

Vooruitlopend op de publicatie van dat vraaggesprek, reageert Nederlandse Loterij bij monde van woordvoerder Tonny Dijkhuizen dat het privatiseren verwelkomt, maar dan wel onder bepaalde voorwaarden:

“Nederlandse Loterij staat positief tegenover verzelfstandiging, mits dit zorgvuldig gebeurt met oog voor: de continuïteit van de onderneming, een gezonde ontwikkeling van de afdracht, en onze maatschappelijke taak om consumenten te beschermen, kansspelverslaving te voorkomen en fraude en criminaliteit tegen te gaan.”

Tonny Dijkhuizen, woordvoerder Nederlandse Loterij

Volgens Dijkhuizen komt de verdere verkenning op een logisch moment om een drietal redenen:

  • Nederlandse Loterij is zes jaar na de fusie (tussen De Nederlandse Staatsloterij en De Lotto) een succesvolle kansspelorganisatie.
  • De Nederlandse loterijmarkt heeft zich ontwikkeld en is stabiel, met vergunningen voor onder meer Nederlandse Loterij, de artikel 3-loterijen en andere loterijen. 
  • Er is sinds 1 oktober 2021 een open onlinekansspelmarkt, met goede wet- en regelgeving en volwassen toezicht door de Kansspelautoriteit.
Tonny Dijkhuizen

Dijkhuizen benadrukt dat het moment waarop een staatsdeelneming overgaat in een private onderneming, echter aan de politiek, de aandeelhouders en de onderneming is.

Holland Casino hoopt een staatsdeelneming te blijven

In tegenstelling tot de Nederlandse Loterij hoopt Holland Casino wel (deels) eigendom te blijven van de Nederlandse staat en spreekt het zich uit tegen privatiseren. Holland Casino denkt dat dit nodig is, omdat het bedrijf alleen actief is in de markt van risicovolle kansspelen. Het staatsaandeelhouderschap zou volgens Holland Casino de betrouwbaarheid van het aanbod vergroten.

Toch komt ook uit de evaluatie van Holland Casino naar voren dat strengere wet- en regelgeving de publieke belangen kunnen waarborgen. Holland Casino is immers ook actief als online casino, dus die conclusie is niet anders dan bij de Nederlandse Loterij. Voor de landgebonden casino’s van Holland Casino kwam een wetsvoorstel uit 2017 ter sprake. Het wetsvoorstel Modernisering speelcasinoregime moest de overheidsmonopolie opheffen. Hierna wilden de Kamerleden over gaan tot privatisering van Holland Casino. Zover kwam het echter niet, want de aangenomen motie kon niet rekenen op voldoende draagvlak in de Eerste Kamer en werd nog voor de stemming ingetrokken.

Ook in het geval van Holland Casino schreef de Kansspelautoriteit in haar Marktvisie 2021 dat de publieke belangen in de toekomst geborgd konden worden zonder het staataandeelhouderschap. De wet- en regelgeving zouden dit niet langer noodzakelijk maken.

In een interview met CasinoNieuws.nl legde Petra de Ruiter, CEO van Holland Casino, nog eens uit waarom de voorkeur gaat naar het staatsaandeelhouderschap. Volgens de Ruiter heeft dit veel voordelen, met name op het gebied van de bescherming van de speler. De zorgplicht zou vanuit de staat veel aandacht krijgen.

Gevraagd om een reactie, reageert Holland Casino bij monde van Robin Bleichrodt (Hoofd Corporate Communicatie & Public Affairs Holland Casino) als volgt:

“Holland Casino vindt het verstandig dat eerst de evaluatie van de wet Kansspelen op Afstand wordt afgewacht door het kabinet, voordat wordt besloten tot een eventuele verkenning van de toekomstopties van Holland Casino. De maatschappelijke onrust rondom de legalisering van online kansspelen en de beleidsvisie Teeven uit 2011 laat zien dat het reguleren van een markt met risicovolle kansspelen geen sinecure is. Diverse reparaties aan de wetgeving zijn nodig gebleken en staan nog op de planning. Het is daarom goed dat de effecten op bijvoorbeeld de consumentenbescherming eerst goed in kaart worden gebracht. Holland Casino ervaart een duidelijk positieve werking vanuit het staatsaandeelhouderschap die bijdraagt aan de bescherming van gasten. Wij volgen de ontwikkelingen verder met veel belangstelling.”

Robin Bleichrodt, Hoofd Corporate Communicatie & Public Affairs Holland Casino

Afwachten

Daarnaast gaf de topvrouw van Holland Casino aan dat het bedrijf nog altijd herstellende is van de coronaperiode. Hierin waren de landgebonden vestigingen lange tijd niet of in beperkte mate geopend. Dit had de nodige financiële gevolgen voor de staatsdeelneming.

De verkenning voor de toekomst van Holland Casino wordt onder andere om die reden ook uitgesteld. Ook voor Holland Casino zullen de verschillende opties worden overwogen, maar dit zal niet eerder dan in 2024 plaatsvinden. Marnix van Rij zegt dat de verkenning van de Nederlandse Loterij eerst wordt afgerond. Dit proces zou te groot zijn om voor beide staatsdeelnemingen tegelijk uit te voeren. In de beslisnota is te lezen dat Van Rij verwacht in mei 2024 een beslissing te kunnen nemen over het wel of niet privatiseren van de Nederlandse Loterij.

Tot slot wil de staatssecretaris de evaluatie van de Wet Kansspelen op afstand, die online kansspelen legaliseerde, afwachten alvorens hij een besluit wil nemen over Holland Casino.

Lead-foto Marnix van Rij door Martijn Beekman via rijksoverheid.nl. Achtergrond via nederlandseloterij.nl. Compositie door CasinoNieuws.nl.

Partners

CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.

Jeffrey Noeken CasinoNieuws.nl

Jeffrey Noeken

Senior Redacteur CasinoNieuws.nl
Jeffrey Noeken is senior redacteur bij CasinoNieuws.nl. Hij is een expert op het gebied van de Nederlandse en Curaçaose kansspelwetgeving.

Laat een reactie achter