Zaterdag 20 april 2024

Speel bewust

SER keurt nieuwe gokwet Curaçao goed, maar blijft kritisch

SER LOK Curaçao

De situatie rondom het SER-advies over de LOK is momenteel onduidelijk. De beperkte berichtgeving leek te suggereren dat de SER een positief advies had uitgebracht. Er zijn nu indicaties dat deze conclusie onjuist is geweest. CasinoNieuws.nl heeft een verzoek bij de SER ingediend voor meer informatie. Wij updaten dit artikel zodra wij het advies hebben ingezien. Onderstaand het artikel zoals dat oorspronkelijk op 24 maart verscheen.

De Sociaal-Economische Raad (SER) van Curaçao heeft de nieuwe gokwet goedgekeurd. De raad geeft in haar advies aan dat het moderniseringstraject van de (online) kansspelsector met de grootst mogelijke zorgvuldigheid voortgezet moet worden met volledige transparantie.

De nieuwe Curaçaose gokwet – de Landsverordening op de Kansspelen (LOK) – moet dit jaar nog 20 miljoen gulden (€ 10,2 miljoen) voor de landskas opleveren. Daarnaast zal de LOK zorgen voor meer werkgelegenheid op het eiland, zo duidt de regering van Curaçao.

De SER, bestaande uit vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en de vakbonden, staat sceptisch tegenover deze stellingname. Ondanks dat de SER de potentie ziet van de nieuwe wet, wil het niet dat de regering zich te snel rijk rekent. De raad geeft aan dat de wet nog steeds in het adviestraject zit.

Voordat het zover komt moet er eerst nog afstemming worden bereikt met alle betrokken partijen en belanghebbenden, zo meldt de SER in haar advies zoals ingezien door het Antilliaans Dagblad.

Wanneer er een afstemming wordt bereikt zal dit ‘draagvlak vergrotend effect hebben’, aldus de SER. Hierbij doelt men op de bestaande vergunninghouders en trustkantoren, die anoniem hun beklag hebben gedaan over de werkwijze van Minister van financiën Javier Silvania te werk gaat. Er zal met volledige transparantie gewerkt moeten worden, zo schrijft de SER die daarmee de woorden van George van Zinnicq Bergmann van de EM Group onderschrijft.

Daarnaast blijft de SER sceptisch tegenover de keuze om de omvorming van de gehele goksector in één keer te doen. De raad pleit liever voor een project in verschillende fases. Ook ontbreken er in de geraadpleegde stukken de plannen voor een duurzame breed gedragen strategie, die zowel op de middellange als lange termijn realistische garanties kan geven die positief bijdragen aan de economie van Curaçao.

SER is tevreden dat aanbevelingen zijn opgevolgd

Toch is de SER tevreden, omdat de gedane inhoudelijke en procesmatige aanbevelingen op belangrijke onderdelen zijn opgevolgd. Hieruit is een nieuw wetsvoorstel gekomen dat volgens de raad goed toepasbaar is op de landgebonden en online goksector. In een eerder stadium keurde de SER het ontwerp-LOK af, dat toen nog in handen lag van toenmalig MAN-minister Kenneth Gijsbertha.

Door middel van centralisatie van het toezicht en de invoering van een effectief handhavingsmechanisme wordt er naar oordeel van de SER aan enkele belangrijke randvoorwaarden voldaan om de regulering van de kansspelsector goed te laten verlopen. Hierdoor kan er volgens de raad door de goksector een aanzienlijke bijdrage geleverd worden in de strijd om het internationale imago van het land te versterken. Niet alleen zullen er inkomsten gegenereerd worden via toerisme, ook kan de overheid extra geld genereren door middel van heffing van de vergunningsrechten. Door de nieuwe wet kan Curaçao gezien worden als een ‘volwassen, betrouwbare, en gerespecteerde online kansspeljurisdictie’.

De bijdrage aan de landskas is volgens de raad echter sterk afhankelijk van de aantrekkingskracht van Curaçao als jurisdictie aantrekkelijk blijft voor de gokexploitanten. De SER waarschuwt dan ook dat er een mogelijk gevaar schuilt wanneer het eiland minder aantrekkelijk is. Hierdoor zouden betrouwbare gokbedrijven naar andere jurisdicties kunnen trekken.

Met dit alles in acht nemend geeft de SER toch een positief advies af, omdat ze er voorzichtig vanuit gaan dat de sector de potentie die het heeft kan waarmaken. Hierdoor geeft de raad Curaçao de kans om uit te groeien tot een aantrekkelijke speler op de internationale markt voor online kansspelen.

Gezond kansspelaanbod moet gewaarborgd worden

In de nieuwe LOK staan een aantal doelstellingen geformuleerd die moeten waarborgen voor een gezond kansspelaanbod vanuit Curaçao. De eerste doelstelling is dat er criminele activiteiten moeten worden voorkomen en bestreden. Dit gaat onder meer over witwassen, oplichting, manipulatie van spelsoftware, en matchfixing

Als tweede regel moeten de deelnemers van de kansspelen een bescherming krijgen vanuit de gokexploitanten, zoals een eerlijke behandeling of een eerlijk verloop van een kansspel.

Doelstelling drie is het voorkomen en tegengaan van gokverslaving, en de bescherming van kwetsbare groepen, zoals jongeren.

Het laatste punt gaat over het waarborgen van de internationale reputatie van het eiland als kansspelindustrie, waarbij met name de online kansspelen belangrijk zijn gesteld.

Nu de SER een positief advies heeft afgegeven gaat de LOK richting de Raad van Advies (RvA) op Curaçao. De verantwoordelijke minister Javier Silvania gaf begin dit jaar aan dat invoering van de hervormingen verwacht worden in het tweede kwartaal van 2023.

Update 28 maart: waarschuwing toegevoegd over de betrouwbaarheid van dit artikel.

Partners

CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.

Meer over

Laat een reactie achter