Zaterdag 15 juni 2024

Speel bewust

Raad van State stelt Betfair in het gelijk in zaak tegen Ksa

Betfair krijgt gelijk in zaak tegen Kansspelautoriteit

De Kansspelautoriteit (Ksa) heeft onjuist gehandeld toen ze een bezwaar van Betfair ongegrond verklaarde, zo oordeelt de Raad van State. Betfair had bezwaar gemaakt tegen de toewijzing van de totalisatorvergunning aan Runnerz in 2017 maar kreeg geen gehoor bij de Ksa.

The Sporting Exchange Limited, de handelsnaam van Betfair, is met succes in beroep gegaan tegen een uitspraak die de rechtbank in Den Haag op 30 april 2019 deed. Het betrof een uitspraak in de zaak over de manier waarop de Kansspelautoriteit de vergunning verstrekte voor het aanbieden van weddenschappen op paardenrennen in Nederland.

Het Britse bedrijf was van mening dat de vergunning onderhands werd verleend aan ZEBetting & Gaming Nederland B.V., die haar diensten in Nederland aanbiedt als Runnerz (tegenwoordig ZEturf), en tekende hier bezwaar tegen aan. Nadat een eerder beroep ongegrond werd verklaard, verklaarde de Raad van State het hoger beroep wel gegrond.

Door deze uitspraak moet de Ksa bij een nieuw te nemen besluit de bezwaren die Sporting tegen het besluit van 29 juni 2017 aantekende, alsnog inhoudelijk behandelen. Daarnaast moet de Ksa de proceskosten van Betfair vergoeden. De uitspraak kan je nalezen op rechtspraak.nl.

Na drie jaar terug bij af

De zaak van Betfair tegen de Ksa was er eentje van de lange adem. De aanzet werd namelijk al in 2017 gegeven. In dat jaar besloot de Ksa de vergunning tot het organiseren van paardenweddenschappen aan Runnerz te gunnen. Het betrof een vergunning voor het organiseren van de weddenschappen op paardenrennen voor de periode van 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2022. De vergunning is op de website van de Ksa als PDF te downloaden. Ook op overheid.nl is de vergunning inzichtelijk.

Het gunnen van de vergunning aan Runnerz betekende dat dit enige Nederlandse partij was met een vergunning voor het organiseren (verkopen) van weddenschappen op binnenlandse en buitenlandse paardenraces via de zogeheten totalisatormethode. Dit was tegen het zere been van Betfair, dat al jarenlang probeert om deze vergunning te bemachtigen.

In november 2016 kondigde de Ksa aan een transparante gunningsprocedure uit te schrijven voor de verlening van de totalisatorvergunning. Sinds 1998 was dat onderhands naar Runnerz gegaan. Kansspelorganisaties die aanspraak wilden maken op de vergunning, konden vanaf 29 november 2016 meedingen. Volgens Betfair was het echter niet allemaal zo transparant als het zou moeten zijn, en waren de voorwaarden zo geschreven dat alleen Runnerz aanspraak maakte.

Geen aanvraag van Betfair

Ondanks dat Betfair mee kon dingen naar de vergunning voor het legaal aanbieden van weddenschappen op paardenrennen in Nederland, deed het Britse bedrijf geen aanvraag. Hierdoor was de Kansspelautoriteit van mening dat Betfair geen belanghebbende was bij het besluit om de vergunning aan Runnerz te verlenen.

Betfair tekende beroep aan tegen deze positie. De rechtbank Den Haag ging echter mee in de gedachtegang van de Ksa en verklaarde het beroep ongegrond.

Hoger beroep

Betfair kon zich niet vinden in de uitspraak van de rechter en besloot in hoger beroep te gaan. De reden om geen aanvraag in te dienen had volgens het Britse bedrijf namelijk niets te maken met bedrijfseconomische redenen. Volgen Betfair zou het gunningsproces van de vergunning fundamenteel gebrekkig en discriminerend zijn.

Betfair had wel een aanvraag in kunnen dienen, maar dit was volgens het bedrijf zinloos. Op basis van de selectie- en gunningscriteria die gehanteerd werden, zou bij voorbaat namelijk al vaststaan dat de totalisatorvergunning opnieuw naar Runnerz zou gaan.

Hoewel het een zaak tussen Betfair en de Ksa betrof, diende Runnerz als derdebelanghebbende een schriftelijke reactie in. Runnerz, die gebaat is bij het monopolie op het aanbieden van weddenschappen op paardenrennen, beargumenteerde dat Betfair geen concurrent is, omdat Betfair zelf geen kansspelen organiseert. Betfair is namelijk onderdeel van de Paddy Power Betfair Group (tegenwoordig Flutter Entertainment group), dat de spellen organiseert.

Betfair was het met die stelling niet eens en gaf aan dat er wel degelijke sprake van concurrentie is. Het Britse bedrijf aast immers al jarenlang op de vergunning. Zo werden er bijvoorbeeld al meermaals aanvragen voor de vergunning gedaan, aldus Betfair in haar reactie.

Hoe nu verder?

Doordat de Raad van State het hoger beroep van Betfair gegrond verklaarde, moet de Kansspelautoriteit de bezwaren in een nieuw te nemen besluit alsnog meenemen. Daarnaast moet de Ksa de proceskosten van Betfair vergoeden.

De Ksa moet zich buigen over de vraag of de wijze waarop de gunningprocedure is ingericht. Het moet de daarbij gestelde voorwaarden om voor de totalisatorvergunning in aanmerking te komen tegen het licht houden. Er moet kritisch gekeken worden of concurrenten van Runnerz niet naar behoren mee konden dingen naar de vergunning.

Aangezien Betfair in het gelijk is gesteld, moet de Kansspelautoriteit de procedure en voorwaarden aanpassen. Hierdoor moet het in de toekomst voor concurrenten van Runnerz mogelijk worden om op eerlijke wijze mee te dingen naar de totalisatorvergunning voor weddenschappen op paardenrennen.

In 2021 wordt de Wet Kansspelen op afstand ingevoerd. In deze hervorming van de Wet op de kansspelen zijn diverse veranderingen omschreven, onder andere als het gaat om het aanbieden van harddraverijen en paardenrennen. Als de wet ingevoerd is, zal er niet een enkele vergunning hiervoor uitgereikt worden, maar kunnen alle partijen die aan de voorwaarden voldoen een vergunning bemachtigen. Het ligt in de lijn der verwachting dat Betfair voldoet aan deze voorwaarden.

OVER RUNNERZ: Runnerz is de handelsnaam van ZEbetting & Gaming Nederland BV, wat weer onderdeel is van ZEturf France LTD. Laatstgenoemde is een Frans bedrijf die wereldwijd het gokken op paardenrennen fasciliteert. Op Runnerz.nl kan je gokken op Nederlandse paardenraces, maar ook op paardenraces uit het buitenland. Runnerz heeft haar fysieke wedkantoren van de hand gedaan enkele jaren geleden. Gokken op paardenraces kan sindsdien uitsluitend via de website Runnerz.nl, via verkooppunten zoals enkele Primera’s, en op de renbaan zelf. Runnerz betaalt gemiddeld 72% van de inzet uit.

OVER BETFAIR: Betfair is een aan de London Stock Exchange genoteerd gokbedrijf. Het biedt de grootste weddenschappenmarktplaats (Engels: Betting exchange) ter wereld aan. Het in Londen gevestigde bedrijf heeft een serie van overnames en fusies achter de rug. Het moederbedrijf Flutter Entertainment heeft diverse merken waaronder Betfair maar ook Paddy Power, PokerStars, BetEasy, en FanDuel.

OVER DE KSA: De Kansspelautoriteit is een zelfstandig bestuursorgaan dat toeziet op kansspelen in Nederland. De in 2012 opgerichte Ksa heeft als voornaamste doel om vergunningen te verlenen voor het aanbieden van kansspelen en illegale kansspelen te bestrijden. Als de Wet Kansspelen op afstand ingevoerd wordt, zal de Ksa ook de rol van toezichthouder op online kansspelen voor haar rekening nemen.

Fotobron: Pixnio.

Partners

CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.

Frank Op de Woerd

Frank Op de Woerd

hoofdredacteur CasinoNieuws.nl
Frank Op de Woerd is hoofdredacteur van CasinoNieuws.nl. Hij werkt sinds 2006 in de wereld van online kansspelen. Hij is een expert op het gebied van de Nederlandse kansspelwetgeving, landgebonden casino's, en poker.

Laat een reactie achter