Zondag 21 juli 2024

Speel bewust

Kamerleden vragen opnieuw sport minder afhankelijk te maken van kansspelsector

moties kansspelen aangenomen

In Kamervragen is opnieuw gevraagd welke mogelijkheden er zijn om de sport minder afhankelijk te maken van de opbrengsten uit kansspelen. Kamerleden Van Dijk, Mohandis, en Van Nispen stelden vragen naar aanleiding van de open brief die topsporters schreven aan het nieuwe kabinet.

Een week geleden verscheen een open brief van (voormalig) topsporters gericht aan het nieuwe kabinet Schoof. De (oud-)topsporters maken zich zorgen over de plannen van het nieuwe kabinet en de gevolgen die deze plannen hebben voor de sportsector. Onder andere de verhoging van de kansspelbelasting zal de nodigde impact hebben op de breedtesport in Nederland.

Naar aanleiding van de open brief stelden Inge van Dijk (CDA logo politieke partij), Mohammed Mohandis (), Michiel van Nispen (SP Socialistische Partij logo) Kamervragen aan demissionair minister voor Volksgezondheid, Welzijn, en Sport Conny Helder. Naar verwachting zal het antwoord moeten komen van diens opvolger, Fleur Agema ().

Tariefdifferentiatie

De Kamerleden willen allereerst weten of de minister van mening is dat de sport een verbinder is in Nederland en of een verbindende factor als de sport versterkt en gekoesterd moet worden. Ook wil het drietal van de minister weten of het redelijk is om van de vrijwilligers in de sport te verwachten dat zij nog meer gaan bijdragen om de gaten te dichten die ontstaan door het nieuwe beleid.

Ook verwijzen de Kamerleden naar een eerder aangenomen motie van Inge van Dijk om tariefdifferentiatie in de kansspelbelasting te onderzoeken. Zij willen van de minister horen op welke termijn en wijze de uitvoering van de motie gaat worden. Indien tariefdifferentiatie geen optie blijkt te zijn, vragen de Kamerleden welke andere mogelijkheden er zijn om alsnog te investeren in sport en bewegen.

Middels tariefdifferentiatie hopen de Kamerleden ervoor te zorgen dat de kansspelbelasting voor artikel 3-loterijen lager kan komen te liggen. Dit zorgt er bijvoorbeeld voor dat de verhoging van de kansspelbelasting minder impact zal hebben op de afdracht aan goede doelen en de sport.

Een maand geleden liet staatssecretaris Marnix van Rij van Financiën weten dat het onderzoek naar de tariefdifferentiatie nog altijd loopt. Van Rij hoopt in de derde kwartaal zijn uitwerking van de motie van Van Dijk te kunnen delen met de Tweede Kamer.

Afhankelijkheid kansspelindustrie afnemen

Tot slot vragen de drie Kamerleden welke mogelijkheden de minister ziet om de de sport minder afhankelijk te maken van opbrengsten uit kansspelen. Dit ligt in lijn met een motie die Van Nispen in 2022 indiende over dit onderwerp.

Ook de Nederlandse Sportraad noemde in april de sponsoring en financiering door gokbedrijven ‘onwenselijk’. In het advies van Sportraad werd onder andere voorgesteld om de financiering uit loterijgelden te vervangen door ‘gegarandeerde, directe financiering vanuit de overheid’.

Conny Helder waarschuwde onlangs echter voor de onzekerheid die dit voorstel met zich meebrengt. Volgens de minister biedt overheidsfinanciering niet de gevraagde zekerheid, omdat de plannen over de financiën van de overheid wijzigen bij ieder nieuw kabinet.

2024Z11620

(ingezonden 1 juli 2024)

Vragen van de leden Inge van Dijk (CDA), Mohandis (GroenLinks-PvdA) en Van Nispen (SP) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht ‘(Oud-)topsporters noemen lagere inkomsten ‘ramp voor de clubs’: ‘Bezuinig niet op sport’’ 

 1. Deelt u, de stelling in het artikel dat juist in ons verdeelde land, sport een verbinder is? [1]
 2. Is het volgens u belangrijk om verbindende factoren in onze samenleving te koesteren en versterken?
 3. Vindt u het redelijk om van onze vrijwilligers te verwachten dat ze nog meer bij gaan dragen om de gaten die gaan ontstaan als gevolg van het gebrek aan middelen dicht te lopen?
 4. Kunt u voor een eerstvolgende debat Sport een reactie aan de Kamer sturen hoe u de motie Mohandis c.s. over een meerjarig strategie voor sportverenigingen (Kamerstuk 36410-XVI-134) gaat uitvoeren?
 5. Wanneer informeert u de Kamer over de uitkomst van de gesprekken en acties die het kabinet onderneemt en gaat ondernemen met betrekking tot regeldruk bij vrijwilligersorganisaties en filantropische instellingen naar aanleiding van het ‘Eindrapport onderzoek regeldruk bij vrijwilligersorganisaties en filantropische instellingen’, zoals toegezegd in de Kamerbrief over eindrapport onderzoek regeldruk bij vrijwilligersorganisaties en filantropische instellingen? [3]
 6. Hoe kijkt u naar de voorstellen die het CDA gedaan heeft in de fractievisie ‘Vereniging Nederland: Het betrokken alternatief voor de BV Nederland’? [2] Bent u bereid op de voorstellen afzonderlijk te reageren? 
 7. Hoe kijkt u naar de voorstellen die GroenLinks-PvdA heeft gedaan in hun actieplan “Het onmisbare cement van onze samenleving” [4] Bent u bereid op de voorstellen afzonderlijk te reageren?
 8. Deelt u de urgentie om de motie Inge van Dijk over onderzoek naar een tariefdifferentiatie in de kansspelbelasting (Kamerstuk 36418-81) uit te voeren? Zo ja, op welke termijn en wijze gaat u dat doen? Zo nee, welke andere mogelijkheden ziet u wel om te investeren in Sport en Bewegen?
 9. Welke mogelijkheden ziet u om de afhankelijkheid van sport van de opbrengsten uit kansspelen te laten afnemen?
 10. Deelt u de mening dat de bezuinigingen op sport een garantie zijn op hogere kosten in de nabije toekomst binnen ons zorgsysteem, dat al op klappen staat volgens de beoogd-minister van VWS, gezien onder andere de gezondheidswinst, hogere levensverwachting en lagere zorgkosten van sporten?
 11. Bent u bereid de Tweede Kamer een overzicht te sturen van de alle bezuinigingen van ‘zeker 45 miljoen euro per jaar’ op sport als gevolg van het hoofdlijnenakkoord, zoals gesteld in eerdergenoemd artikel?
[1] https://www.ad.nl/andere-sporten/topsporters-verzetten-zich-tegen-bezuiniging-onbegrijpelijk-dat-waarde-niet-wordt-ingezien~a9cc116b/
[2] https://www.cda.nl/verenigingsvisie
[3] https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2023/06/19/kamerbrief-over-eindrapport-onderzoek-regeldruk-bij-vrijwilligersorganisaties-en-filantropische-instellingen
[4] https://www.pvda.nl/wp-content/uploads/2023/03/29-Actieplan-Sportverenigingen.pdf

Lead-foto via Tweedekamer.nl.

Partners

CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.

Jeffrey Noeken CasinoNieuws.nl

Jeffrey Noeken

Senior Redacteur CasinoNieuws.nl
Jeffrey Noeken is senior redacteur bij CasinoNieuws.nl. Hij is een expert op het gebied van de Nederlandse en Curaçaose kansspelwetgeving.

Meer over

Laat een reactie achter