Donderdag 18 juli 2024

Speel bewust

Onderzoek: ‘Beleid matchfixing in Nederland moet verbeterd worden’

Onderzoek matchfixing

De manier waarop matchfixing in Nederland wordt behandeld is niet afdoende. Dat blijkt uit een onderzoek dat werd uitgevoerd in opdracht van het ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn, en Sport. Sportbonden hebben vaak niet de middelen om onderzoek te doen naar matchfixing en de politie moet wegens capaciteitsproblemen de voorkeur geven aan andere zaken.

Uit een onderzoek van onderzoeksteam Andersson Elffers Felix (AEF) blijkt dat de aanpak van matchfixing in Nederland verbeterd moet worden. AEF deed onderzoek naar ‘de governance en het tuchtrecht voor veilige en integere sport’ in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn, en Sport (VWS). In het onderzoek werd gekeken naar de wijze waarop werd omgegaan met een viertal problemen waar de sportwereld tegenaan loopt:

  • Doping
  • Matchfixing
  • Criminele inmenging
  • Grensoverschrijdend gedrag

Op het gebied van matchfixing kwamen de onderzoekers erachter dat het beleid niet altijd even goed is ingericht. Veel sportbonden hebben niet de capaciteit of kennis in huis om onderzoek te doen naar matchfixing. Daarnaast geeft de politie vanuit het maatschappelijk belang vaak de voorkeur aan andere zaken. De politie moet deze keuzes maken omdat men ook daar kampt met een capaciteitsprobleem, aldus de onderzoekers.

Instituut Sport Rechtspraak

In het onderzoek wordt gesproken over twee vormen van matchfixing:

  1. Sportgerelateerde matchfixing: bijvoorbeeld wanneer twee teams afspreken om gelijk te spelen zodat zij allebei niet degraderen.
  2. Gokgerelateerde matchfixing: spelers, scheidsrechters, of andere betrokkenen manipuleren een wedstrijd in ruil voor een vergoeding.

Het onderzoek richte zich op gokgerelateerde matchfixing. Volgens de onderzoekers is matchfixing een groot probleem voor de sportbonden, omdat de geloofwaardigheid van de competities erdoor in het geding komt. Aan de andere kant geven de opsporingspartijen zoals de politie en het openbaar ministerie geen prioriteit aan de bestrijding van matchfixing.

Omdat de sportbonden zelf niet de middelen of kennis hebben om matchfixing te bestrijden, hebben 43 sportbonden zich aangesloten bij het Instituut Sport Rechtspraak (ISR):

“In interviews kwam naar voren dat veel bonden zich bij het ISR aansluiten omdat er slecht een beperkt aantal meldingen van matchfixing langskomen bij afzonderlijke bonden. De kennis en ervaring die hierbij wordt opgedaan, is daardoor moeilijk te behouden. Daarnaast zijn de onderzoeken intensief, niet alle bonden hebben voldoende capaciteit.”

Onderzoeksteam AEF

Het ISR neemt de tuchtrechtspraak over van de betreffende sportbonden. Grotere sportbonden, zoals de KNVB en de KNLTB, zijn niet aangesloten bij het ISR. Zij hebben namelijk wel een eigen commissie binnen de organisaties om deze problemen op te pakken.

Straf- en tuchtrecht

De betrokken organisaties lopen tegen problemen aan omdat matchfixing deels onder het strafrecht valt en deels onder het tuchtrecht. In het strafrecht is vervolging van matchfixing alleen mogelijk als de overtreding te kwalificeren is als oplichting en niet-ambtelijke omkoping. De term matchfixing zelf is hier niet in opgenomen. Hierdoor zijn niet alle vormen van matchfixing op dit moment strafbaar.

Daarnaast blijkt vaak dat de mogelijkheden om tuchtrechtelijk onderzoek te doen zeer beperkt zijn. Ook is matchfixing in veel gevallen, net als in het strafrecht, moeilijk te bewijzen. Zo moet bewezen worden dat de vermeende matchfixing effect heeft gehad op de competitie, maar ook dat er sprake was van geldelijk gewin. Tot slot moet bewezen worden welke handelingen ervoor hebben gezorgd dat er sprake is van matchfixing.

Naast dat het moeilijk is om al deze zaken te bewijzen, kunnen er ook nog andere zaken meespelen in een matchfixingzaak. Wanneer er bijvoorbeeld sprake is van georganiseerde criminaliteit in zo’n matchfixingcasus, dan vallen er ook zaken buiten het tuchtrechtstelsel van de sport. Dit valt vervolgens buiten het domein van de sportbond of de ISR.

Nationaal Platform Matchfixing

Bijna 10 jaar geleden werd het National Platform Matchfixing (NPM) opgericht, een samenwerkingsverband tussen diverse organisaties die op verschillende manieren te maken kunnen krijgen met matchfixing. In totaal zijn er vijf adviescolleges binnen het Nationaal Platform Matchfixing waarbinnen partijen met elkaar schakelen om de strijd tegen matchfixing aan te gaan.

De Kansspelautoriteit (Ksa) is als toezichthouder op kansspelen ook betrokken bij het NPM. De Ksa sluit aan bij het Strategisch Beraad Matchfixing, waar het samen met onder andere het ministerie van VWS, de politie, en de sportbonden richting probeert te geven aan de aanpak van matchfixing. De Kansspelautoriteit is daarnaast aanwezig bij het beleidsoverleg Nationaal Platform Matchfixing, en bij het ‘signalenoverleg’. Hierin worden binnengekomen signalen gedeeld en beoordeeld.

Advies van het onderzoeksteam

De conclusie van het onderzoeksteam in het rapport is duidelijk:

“Matchfixing is een sportspecifiek probleem, waarbij mogelijk achterliggend criminele inmenging en/of kansspelfraude kan spelen. De aanpak van matchfixing valt voor een deel onder het tuchtrecht en het strafrecht. De huidige verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen sportorganisaties, politie en justitie, en het sporttuchtrecht, schiet echter tekort.”

AEF

Toch adviseert AEF niet om de structuur waarin gewerkt wordt om te gooien. Zij keken naar de mogelijkheid om een toezichthoudende publieke autoriteit in te stellen, maar kwam tot de conclusie dat dit geen goed plan was. Dit zou namelijk voor veel meer administratieve zorgen voor verenigingen. En dit zou de druk op de vrijwilligers bij deze verenigingen verhogen.

In plaats daarvan is het advies om de bestaande structuren te versterken door te kijken naar de rolverdeling. Sportorganisaties zijn volgens de onderzoekers niet in staat om het probleem van opsporing en detectie op te pakken. Daarnaast geven politie en justitie te weinig prioriteit aan de problematiek. Door het beperkte onderzoek worden signalen ook maar beperkt opgewerkt voor strafrechtelijk onderzoek. Dit zorgt er voor dat er weinig zicht is op hoe vaak matchfixing voorkomt in ons land.

“Op grond van dit onderzoek constateren we dat er een nieuw samenwerkingsmodel tussen overheid en sportsector nodig is.

Lead-foto via Soccrates.

Sportsbetting partners

CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.

Jeffrey Noeken CasinoNieuws.nl

Jeffrey Noeken

Senior Redacteur CasinoNieuws.nl
Jeffrey Noeken is senior redacteur bij CasinoNieuws.nl. Hij is een expert op het gebied van de Nederlandse en Curaçaose kansspelwetgeving.

Meer over

Laat een reactie achter