Dinsdag 28 juni 2022

Kantonrechter: ex-medewerker Holland Casino terecht boventallig verklaard

Holland Casino Scheveningen (bron: corporate.hollandcasino.nl)

De kantonrechter in Den Haag heeft besloten dat Holland Casino Scheveningen in haar recht stond toen een 57-jarige ex-medewerker boventallig werd verklaard. De ex-medewerker had een verzoekschrift ingediend bij de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst te herstellen en eiste meer dan € 600.000 vergoeding.

Holland Casino handelde juist toen de Shiftleader Speelautomaten boventallig werd verklaard bij een grote reorganisatie binnen het bedrijf, zo oordeelt de Haagse kantonrechter.

In 2020 maakte het bedrijf € 80 miljoen verlies door de grote impact van het corona-virus. Alle vestigingen van Holland Casino moesten voor een langere tijd dicht. Hierdoor zag men de de bruto-baten bijna halveren ten opzichte van 2019.

Om de continuïteit van Holland Casino vanuit zowel financieel als operationeel oogpunt te waarborgen was er een herstructurering nodig. Die herstructurering kreeg de naam project Horizon binnen Holland Casino. Voorafgaand aan deze reorganisatie heeft Holland Casino diverse (deel)adviesaanvragen ingediend bij de ondernemingsraad (OR) van Holland Casino.

Project Horizon zorgde ervoor dat er functies op de werkvloer kwamen te vervallen. Dat resulteerde erin dat mensen ontslagen werden, boventallig.

Een van die mensen die dit overkwam was een 57-jarige Shiftleader Speelautomaten in de vestiging Scheveningen. De Holland Casino-medewerker kreeg op 25 januari 2021 een brief met daarin de mededeling dat de functie van Shiftleader Speelautomaten per 1 mei 2021 kwam te vervallen. Met als gevolg dat hij boventallig werd verklaard bij Holland Casino.

Solliciteren op nieuwe functie

De medewerker maakte daarna zijn interesse kenbaar voor de nieuwe functie Shiftleader Speelautomaten & Services, en hij werd ook op gesprek uitgenodigd. Ook mocht hij net als alle andere gegadigden een online assessment maken via een extern ingehuurd bureau.

Op basis van de uitkomsten van het assessment en de inhoud van het gevoerde sollicitatiegesprek heeft Holland Casino geconcludeerd dat hij niet geschikt was voor de nieuwe functie. Uiteindelijk werd hij zowel telefonisch als via een brief geïnformeerd dat hij niet in aanmerking kwam voor de functie van Shiftleader Speelautomaten & Services.

De man betwist dat de nieuwe functie voor meer dan 50% veranderd is ten opzichte van zijn vorige functie. Hij tekende dan ook op 1 april 2021 bezwaar aan tegen het besluit. Echter viel dit buiten de wettelijke 14 dagen sinds de aanzegging op 25 januari 2021. Het bezwaar werd dan ook niet in behandeling genomen.

Ex-medewerker schakelt onafhankelijk bureau in

Nadat Holland Casino via het UWV een ontslagaanvraag had ingediend en dit verzoek gehonoreerd werd, schakelde de ex-werknemer de Human Capital Group in om een onafhankelijk oordeel over deze kwestie te vellen. Zij kwamen tot de volgende conclusies toen ze de twee functies met elkaar gingen vergelijken:

  • De organisatorische positie is gewijzigd;
  • Het aandachtsgebied waarvoor de Shiftleader verantwoordelijk is, is verbreed;
  • De kernactiviteiten komen meer dan 50% (inschatting: meer dan 80%) overeen;
  • De omstandigheden zijn gelijk;
  • De benodigde kennis en vaardigheden zijn gelijk (op uitbreiding van de kennis op het gebied Services na).

Met die conclusie op zak, meende de werknemer dat hij onterecht boventallig was verklaard en stelde dat Holland Casino hem een passende functie had moeten aanbieden. Ook was hij van mening dat Holland Casino op basis van zijn assessment en zijn eerdere beoordelingsverslagen niet de conclusie kon trekken dat hij niet geschikt was voor de functie van Shiftleader Speelautomaten & Services.

Het verweer van Holland Casino

Holland Casino ging daar niet in mee. Zij gaven aan dat de twee functies inhoudelijk niet vergelijkbaar zijn. Door project Horizon zijn er ingrijpende beslissingen genomen en is de aansturing verlegd van decentraal naar centraal, aldus het casino. Hierdoor is er voortaan geen vakinhoudelijke leidinggevend persoon meer aanwezig op de vestiging. Met als gevolg dat de Shiftleaders een nieuwe verantwoordelijkheid hebben, die andere competenties en vaardigheden vereist. Onder andere de Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN) en de ondernemingsraad trokken dezelfde conclusie.

Tijdens de herplaatsingsfase had Holland Casino de verplichting om te onderzoeken of er een passende functie binnen de organisatie beschikbaar was voor de boventallige werknemer. Ze hadden een inspanningsplicht en deze is Holland Casino nagekomen, vonden ze.

Het bedrijf gaf verder aan dat het zelf de meest geschikte kandidaten mag kiezen. Hierbij gaan ze op objectieve, transparante en verifieerbare wijze te werk, aldus het bedrijf zelf.

Kantonrechter stelt Holland Casino in het gelijk

Uiteindelijk moest de kantonrechter er aan te pas komen om een uitspraak te doen in deze zaak.

De kantonrechter in Den Haag beoordeelde uiteindelijk dat Holland Casino juist heeft gehandeld. De twee functies zijn niet uitwisselbaar en de werknemer is terecht boventallig verklaard, aldus de rechter in haar vonnis, zoals opgemerkt door onder andere Quote.

De ex-werknemer heeft met het rapport van Human Capital Group niet genoeg kunnen aantonen dat de functies wel uitwisselbaar zijn. De diverse voorbehouden die in het rapport stonden zorgde voor onvoldoende onderbouwing.

Verder geeft de kantonrechter aan dat een passende functie nog niet betekent dat de kandidaat ook geschikt is. Holland Casino stond volledig in haar recht om de in de in haar ogen meest geschikte kandidaat te kiezen. Ze hebben niet in strijd gehandeld met het herplaatsingsvereiste en ze hebben voldaan aan haar inspanningsverplichtingen.

Hierdoor krijgt de ex-Holland Casino-medewerker wel ontslagvergoeding mee van bijna € 125.000 en een mobilteitsbudget van € 9.000. De € 612.287,61 bruto plus andere kosten die hij eiste werd dus niet toegewezen.

Inmiddels toont Holland Casino weer tekenen van herstel. Afgelopen juni haalde het bedrijf een omzet die liet zien dat ze gezond kunnen opereren. Dit kwam doordat de landgebonden casino’s de deuren weer mochten openen. Ook heeft Holland Casino sinds oktober 2021 een vergunning om in Nederland haar online casino Holland Casino Online te exploiteren.

Lead-foto Holland Casino Scheveningen via Holland Casino.

Laat een reactie achter