Dinsdag 16 juli 2024

Speel bewust

Ksa geeft Holland Casino aanwijzing: CDB voldoet niet aan wettelijke eisen

aanwijzing holland casino

De Kansspelautoriteit heeft Holland Casino een aanwijzing gegeven, omdat de controledatabank van de aanbieder niet voldoet aan de wettelijke eisen. In oktober 2022 verstuurde de Kansspelautoriteit een voornemen tot het schorsen van de Koa-vergunning van Holland Casino, maar uiteindelijk besloot de toezichthouder een bindende aanwijzing op te leggen. In een reactie aan CasinoNieuws.nl laat Holland Casino weten dat de problemen met de controledatabank inmiddels zijn verholpen.

Donderdag heeft de Kansspelautoriteit (Ksa) naar buiten gebracht dat het Holland Casino Online een bindende aanwijzing heeft gegeven. Holland Casino ontving de aanwijzing omdat haar controledatabank (CDB) nog altijd niet aan de wettelijke eisen voldoet.

Het eerste overleg tussen Holland Casino en de Kansspelautoriteit over de CDB vond al plaats in december 2021. In dit digitale overleg sprak de Kansspelautoriteit met Holland Casino en een onderaannemer van de staatsdeelneming. In dit gesprek heeft de toezichthouder aan Holland Casino laten weten dat er onjuiste gegevens werden aangeleverd in de controledatabank, waaronder gegevens met betrekking tot de speellimieten.

De Kansspelautoriteit vroeg Holland Casino en haar onderaannemer om de geconstateerde problemen met de controledatabank op te lossen. Na een week liet de onderaannemer echter weten dat zij “geen zicht had op de door Holland Casino in de controledatabank opgenomen gegevens.”

Problemen stapelden zich op

In de weken daarna kwamen er nog meer problemen aan het licht. Op 23 februari 2022 vond er opnieuw overleg plaats tussen het gokbedrijf en de Kansspelautoriteit, omdat er nieuwe problemen waren met betrekking tot spelsessie- en transactiegegevens in de CDB.

Holland Casino werd gevraagd om een tijdlijn aan te leveren waarin het verwacht de problemen op te lossen. Daarnaast moest het online casino rekening houden met een aanstaande update; in het tweede kwartaal van 2022 werd het datamodel geüpdatet naar versie 1.1 en de controledatabank moest hierop aangepast worden. Holland Casino rekende voor dat het drie tot vier maanden nodig zou hebben om de systemen aan te passen. Het bedrijf kreeg echter te horen dat het binnen drie maanden aangepast moest zijn. Deze termijn gold namelijk ook voor alle andere legale online casino’s.

Na bijna drie maanden trok Holland Casino aan de bel bij de toezichthouder. De staatsdeelneming liet weten dat de aanpassingen in juni 2022 niet gereed zouden zijn en vroeg daarom om uitstel tot september 2022. Dit verzoek werd ingewilligd door de Kansspelautoriteit. De andere vergunninghouders slaagden er wel in de aanpassingen binnen de gestelde termijn door te voeren.

Kansspelautoriteit schreef voornemen uit om vergunning van Holland Casino te schorsen

Conform de gemaakte afspraken voerde de Kansspelautoriteit in de week van 19 september een test uit om te controleren of Holland Casino aan haar verplichtingen had voldaan. Er werden 16 testcases aangevraagd en deze moesten allemaal succesvol worden aangeleverd. Holland Casino slaagde er echter bij slechts zeven in om de gegevens tijdig aan te leveren. Naar aanleiding van de test stuurde de Kansspelautoriteit tien bevindingen door, waarvan Holland Casino er negen wist te verhelpen.

Vanwege de negatieve testuitslag kreeg Holland Casino te horen dat de Kansspelautoriteit voornemens was de vergunning van Holland Casino om kansspelen op afstand aan te bieden, te schorsen. De staatsdeelneming vroeg om een hertest, maar dit verzoek werd niet ingewilligd.

Op 3 november 2022 vond de hoorzitting plaats over het voorgenomen besluit om de vergunning te schorsen. Holland Casino gaf hierin aan maatregelen te hebben genomen en vroeg daarom opnieuw om een nieuwe controle. Hiermee wilde het bedrijf aantonen dat de benodigde aanpassingen waren doorgevoerd.

Een beslissing over het voorgenomen besluit om de vergunning te schorsen werd uitgesteld tot januari 2023, omdat er toch een nieuwe test zou worden uitgevoerd. Deze nieuwe test werd eind november 2022 gedaan, maar opnieuw slaagde Holland Casino er niet in om de test te halen.

Verificatieperiode werd ook niet succesvol afgerond

Ondanks deze tweede negatieve testuitslag mocht Holland Casino Online wel door naar de verificatieperiode. De beslissing over de mogelijke schorsing werd uitgesteld tot na deze periode.

In januari 2023 bleek echter dat ook deze verificatieperiode niet conform de eisen werd afgerond. De door Holland Casino Online aangeleverde spelersgegevens voldeden niet op 6 van de 8 verificatiepunten, zo valt te lezen in het besluit. Dit zou volgens Holland Casino zijn gekomen door onverwachte problemen die ontstonden door de omschakeling naar het nieuwe datamodel (versie 1.1).

De Kansspelautoriteit besloot om niet over te gaan tot het schorsen van de vergunning, maar keek in plaats daarvan naar minder ingrijpende maatregel. De Kansspelautoriteit liet de staatsdeelneming in april 2023 weten dat het voornemens was om een bindende aanwijzing op te leggen:

“In dezelfde brief concludeerde de Kansspelautoriteit echter ook dat Holland Casino bereidwillig is om deze ernstige situatie ongedaan te maken, hoewel tot nu toe zonder het gewenste resultaat. De Kansspelautoriteit liet daarom Holland Casino weten dat met het oog op een zorgvuldige procedure, en omdat de Kansspelautoriteit nog een minder ingrijpend handhavingsinstrument tot haar beschikking had, zij besloten had af te zien van het schorsen van de vergunning. De Kansspelautoriteit gaf aan dat zij in plaats daarvan het voornemen heeft aan Holland Casino een bindende aanwijzing op te leggen.”

Kansspelautoriteit

Holland Casino zegt problemen met CDB inmiddels te hebben opgelost

In mei 2023 is er nog een laatste controle uitgevoerd waarbij Holland Casino werd aangesloten op een verificatieomgeving van de Kansspelautoriteit. Hierbij controleerde de toezichthouder twaalf dagen lang de aangeleverde gegevens uit de controledatabank van Holland Casino. In het besluit is echter niet te lezen wat de uitkomst van deze controle is, maar er zijn wel opnieuw bevindingen gedeeld met de staatsdeelneming.

Op 13 juni 2023 werd uiteindelijk de bindende aanwijzing opgelegd, waarbij Holland Casino werd opgedragen om de problemen binnen zes weken te verhelpen. Lukt dit niet, dan zal de Kansspelautoriteit overgaan tot meer ingrijpende sancties, zoals een boete of het intrekken van de vergunning.

Tegenover CasinoNieuws.nl laat Holland Casino weten dat de problemen inmiddels zijn opgelost en daarom heeft het bedrijf besloten om bezwaar te maken tegen de opgelegde sanctie:

“De Ksa stelt dat Holland Casino Online niet voldoet aan de eisen die de toezichthouder stelt aan de controledatabank (cdb) die online aanbieders van kansspelen verplicht moeten hebben. De Ksa heeft Holland Casino Online daarom een bindende aanwijzing opgelegd.

“Holland Casino Online benadrukt allereerst dat de eisen waar de Ksa op doelt van technische aard zijn. Op geen enkele wijze is ooit de veiligheid van spelers, of hun gegevens in het geding geweest. Holland Casino Online wil te allen tijde voldoen aan de geldende wet- en regelgeving en heeft ook altijd opvolging gegeven aan alle instructies van de Ksa.

“Verder stelt dat Holland Casino Online dat het inmiddels de laatste aanpassingen heeft gedaan om te voldoen aan de eisen van de Ksa. Holland Casino Online betreurt dan ook de bindende aanwijzing die de Ksa nu heeft opgelegd en heeft ook bezwaar gemaakt tegen deze bindende aanwijzing.”

Holland Casino

Holland Casino Online kreeg sinds de legalisering van online kansspelen een keer eerder te maken met een sanctie van de Kansspelautoriteit. Op 2 december 2022 legde de toezichthouder een last onder dwangsom op omdat de staatsdeelneming reclame maakte voor haar landgebonden aanbod op de online kansspelwebsite.

Tijdlijn

30 september 2021

Kansspelautoriteit verleent vergunning aan Holland Casino voor online kansspelen

7 december 2021

Kansspelautoriteit voert digitaal overleg met Holland Casino over foutieve aanlevering controledatabank

23 februari 2022

Opnieuw overleg over nieuw ontdekte fouten in aanlevering gegevens door Holland Casino

30 maart 2022

Kansspelautoriteit kondigt update aan naar datamodel 1.1

Vergunninghouders krijgen tot 16 juli 2022 de tijd om het systeem aan te passen naar aanleiding van deze update.

9 juni 2022

Holland Casino geeft aan dat update niet verwerkt kan worden binnen gestelde termijn

Holland Casino krijgt uitstel van de Kansspelautoriteit tot september 2022.

19 september 2022

Kansspelautoriteit voert test uit: Holland Casino slaagt niet

Slechts 7 van de 16 testcases worden succesvol afgerond

14 oktober 2022

Ksa schrijft voornemen tot schorsen Koa-vergunning Holland Casino uit

3 november 2022

Hoorzitting over mogelijk schorsen vergunning

Kansspelautoriteit vraagt om nieuwe test; zegt problemen te hebben opgelost

28 november 2022

Nieuwe test wordt uitgevoerd: opnieuw niet geslaagd

Ondanks het niet halen van de tweede controle, mag Holland Casino wel door naar de verificatieperiode

20 januari 2023

Kansspelautoriteit laat Holland Casino weten dat ook verificatieperiode niet gehaald is

De door Holland Casino aangeleverde spelersgegevens voldeden niet op 6 van de 8 verificatiepunten.

4 april 2023

Kansspelautoriteit schrijft voornemen tot opleggen bindende aanwijzing uit

13 juni 2023

Kansspelautoriteit legt bindende aanwijzing op aan Holland Casino Online

Holland Casino krijgt zes weken de tijd om de problemen met de controledatabank te verhelpen.

Partners

CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.

Jeffrey Noeken CasinoNieuws.nl

Jeffrey Noeken

Senior Redacteur CasinoNieuws.nl
Jeffrey Noeken is senior redacteur bij CasinoNieuws.nl. Hij is een expert op het gebied van de Nederlandse en Curaçaose kansspelwetgeving.

Laat een reactie achter