Zondag 25 februari 2024

Speel bewust

België wil minimumleeftijd sportwedden verhogen

Belgie gokverslaving maatregelen

De Algemene Cel Drugsbeleid presenteerde een maand geleden het ‘Gokverslaving beleidsactieplan 2022-2028’. In het plan worden maatregelen voorgesteld om gokverslaving in België verder te voorkomen. Zo moet er een minimumleeftijd ingesteld voor het wedden op sport en moet er een een nieuwe waarschuwende tekst komen.

De Algemene Cel Drugsbeleid (ACD) presenteerde eind maart het Gokverslaving beleidsplan 2022-2028 (PDF, 350 kB) in België. Het plan bevat maatregelen om gokverslaving onder de Belgische bevolking tegen te gaan en om ervoor te zorgen dat hulpverleners problematisch speelgedrag sneller signaleren. Het beleidsplan bestaat uit drie verschillende onderdelen:

De maatregelen uit het beleidsplan zijn plannen voor de komende jaren. Om alle wijzigingen door te voeren moeten budgetten worden vrijgemaakt bij diverse betrokken instanties. In sommige gevallen zijn wellicht wetswijzigingen nodig.

Preventieve maatregelen om te voorkomen dat het aantal problematische gokkers toeneemt

De waarschuwende tekst die verplicht is in België is op dit moment ‘Speel met mate’. Als het aan de plannen ligt, is dat niet lang meer het geval. De huidige zin is namelijk niet effectief genoeg.

De nieuwe boodschap zal meer in lijn moeten komen te liggen met de Franse waarschuwing ‘Jouer comporte des risques: isolement, endettement‘ (Gokken brengt risico’s met zich mee zoals isolement en schulden) en de Nederlandse zin ‘Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+.

Daarnaast zal men de waarschuwende tekst tonen in combinatie met het telefoonnummer van en de link naar De Druglijn, een hulplijn voor mensen die kampen met een verslaving.

Ook moet het nieuwe beleidsplan ervoor zorgen dat er meer en betere voorlichting komt op het gebied van kansspelen. Het plan maakt onderscheid in de voorlichting voor verschillende groepen. Zo is er aandacht voor de voorlichtingsmiddelen voor kwetsbare groepen zoals jongeren en mensen met een financiële kwetsbaarheid, maar ook naar de voorlichtingsmiddelen voor de spelers.

Er wordt gekeken naar de mogelijkheden om een overkoepelend speellimiet in te stellen van € 250 per week.

Speellimieten

Een van de maatregelen in het beleidsplan is het wekelijks speellimiet van € 200. Deze maatregel is reeds actief is België, maar kreeg kritiek te verduren van het Vlaams Expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD).

De VAD is namelijk van mening dat dit wekelijkse speellimiet niet helpt zolang deze per aanbieder in te stellen is. Door het grote aantal legale aanbieders in België kunnen spelers alsnog veel geld verliezen. De organisatie pleit daarom voor overkoepelende limieten.

Er moet worden gekeken wat de mogelijkheden zijn, maar in het plan wordt al gesproken over een overkoepelend speellimiet van € 250 in totaal per week. Hier zijn echter nog geen concrete plannen voor.

In Nederland blijft dit ook een punt van discussie. Niet alleen de hoogte van de speellimieten, maar ook of de limieten ingesteld moeten worden per aanbieder of overkoepelend voor alle beschikbare aanbieders. Kort geleden gaf minister Franc Weerwind van Rechtsbescherming aan dat hij overkoepelende speellimieten overweegt.

Verhoging minimumleeftijd

Een ander punt in het Gokverslaving Beleidsactieplan dat kritiek kreeg van de VAD is de maatregel wat betreft de minimumleeftijd om te kunnen gokken in België.

In het plan is opgenomen dat de minimumleeftijd voor het wedden op sport verhoogd moet worden van 18 jaar naar 21 jaar. De VAD geeft aan dat zij graag hadden gezien dat de minimumleeftijd zou gelden voor het gehele gokaanbod. Het is nog niet bekend wanneer deze wijziging doorgevoerd gaat worden.

Minimumleeftijd voor wedden op sport naar 21 jaar.

Beperkingen gokreclames en rolmodellen

Net als in Nederland is er in België een hoop discussie rondom reclames van gokbedrijven en het gebruik van rolmodellen in hun reclame-uitingen. In het nieuwe beleidsplan wordt dan ook gesproken over een totaal reclameverbod. Dit staat echter niet direct op de planning. Zowel voor het gebruik van rolmodellen als voor gokreclames gaat het in het plan over een gefaseerde beperking.

Bij iedere vermelding van een beperking op reclames staat vermeld dat dit wordt doorgevoerd ‘met oog op een totaalverbod’. Ook hierin zien we dus gelijkenissen met het beleid in Nederland. In ons land werd in december al een motie aangenomen om gokreclames volledig te verbannen. Kort geleden gaf minister Weerwind nog aan dat hij gokreclames nog steeds aan banden wil leggen.

Maatregelen om problematische gokkers een adequaat zorgaanbod te kunnen bieden

Er is ook aandacht voor de zorg voor mensen die kampen met een gokverslaving en hun omgeving. De oprichting van anonieme zelfhulpgroepen krijgt steun in het plan. De vindbaarheid vergroten van deze anonieme zelfhulpgroepen is van groot belang. Op die manier hoopt men dat de drempel om hulp te zoeken lager zal liggen.

Hulpverleners zullen ook extra opleidingen aangeboden krijgen om risicovol gokgedrag sneller te herkennen. Dit draagt bij aan een snelle aanpak van problematisch gokgedrag in een vroeg stadium

Eerder werd ook al bekend dat het EPIS register ook wordt doorgevoerd voor wedkantoren, renbanen en dagbladhandelaars. Het EPIS register is de Belgische versie van wat in Nederland Cruks is.

Er wordt gekeken naar de mogelijkheid om de belasting op spelen en weddenschappen te verhogen.

In deze sectie van het beleidsplan spreekt men ook over een eventuele verhoging van de belasting op kansspelen en sportweddenschappen. Er staat niet vermeld wat de exacte plannen zijn en naar welk tarief dit moet worden verhoogd. Op dit moment bedraagt de belasting 15% van de opbrengst.

Maatregelen ter bevordering van de monitoring van problematiek

Het laatste en minst uitgebreide onderdeel van het beleidsplan gaat over de monitoring van de problematiek. Met behulp van nieuwe maatregelen zal er beter in kaart gebracht moeten worden hoeveel personen er hulp zoeken vanwege een gokverslaving in België.

Het aantal behandelingsaanvragen vanwege een gokstoornis moet in de toekomst worden geregistreerd in de registratiemodule van de Treatment Demand Indicator (TDI). Dit is al de werkwijze bij behandeling van alcohol- of drugsverslavingen. Op die manier is precies in kaart te brengen hoeveel mensen hulp krijgen vanwege een verslaving. In de komende jaren wil men dit dus ook invoeren voor hulp bij gokverslavingen.

Online kansspelaanbieders worden daarnaast verplicht om online gokgedrag te monitoren. Ook moeten de aanbieders zich meer richten op de zelfhulptools. Het plan geeft aan dat aanbieders pop-ups en waarschuwingsberichten zullen moeten tonen met betrekking tot speeltijd en weergave van verlies. Op die manier moeten de online casino’s en bookmakers spelers meer inzicht geven in hun eigen speelgedrag.

Partners

CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.

Laat een reactie achter