Donderdag 25 juli 2024

Speel bewust

Minderjarigen konden storten bij sommige legale online casino’s

Alle vier de online casino's losten het probleem nog dezelfde dag op

Gokken op internet online casino storten met een creditcard rekening ideal

Het werd in de Tweede Kamer tijdens het debat Kansspelen al aangekaart door een aantal Kamerleden: het is mogelijk om met een andere bankrekening dan die van jezelf, te storten bij legale aanbieders. OddsBeater en CasinoNieuws.nl namen de proef op de som en het resultaat is alarmerend. Bij vier partijen kon je in sommige gevallen storten met een andere bankrekening dan die van jezelf. Bingoal, Holland Casino, tombola, en TOTO losten het probleem allemaal nog dezelfde dag op nadat CasinoNieuws ze op de hoogte stelde.

De wetgeving

In de wet Kansspelen op afstand, waarvan in het kader op 1 oktober 2021 de eerste licenties zijn uitgedeeld, staat het volgende beschreven in artikel 4.27:

Behoudens correcties crediteert de vergunninghouder de speelrekening van een speler uitsluitend met geldmiddelen die afkomstig zijn van de tegenrekening van die speler of van een andere betaalrekening die wordt aangehouden bij een kredietinstelling of betaaldienstverlener als bedoeld in artikel 4.25, tweede lid, onder a, en die ondubbelzinnig tot de persoon van die speler is te herleiden;’’

Besluit kansspelen op afstand (artikel 4.27)

In normale mensentaal betekent dit dat je als speler enkel geld moet kunnen storten met de betaalrekening die tijdens de registratie aan jouw account is gekoppeld, of met andere rekeningen die op jouw naam staan.

Deze bepaling is opgenomen in de wet om witwassen tegen te gaan. Ook voorkomt het zo dat minderjarigen (al dan niet met goedkeuring) op het account van iemand anders kunnen spelen met geld van hun eigen bankrekening.

Motie

Op 15 december werd er een motie ingediend door Kamerleden Kathmann (PvdA), van Nispen (SP), en Kuik (CDA). In deze motie werd er verzocht aan de regering om ervoor te zorgen dat het storten van geld via een bankrekening van derden onmogelijk werd gemaakt:

verzoekt de regering ervoor te zorgen dat het storten van geld op een onlinegokaccount via de bankrekening van een derde onmogelijk wordt,

Motie Kathmann, Van Nispen, Kuik

Volgens demissionair minister Sander Dekker was deze motie overbodig, omdat dit al in wetgeving is opgenomen. De minister gaf aan dat de Kansspelautoriteit stevig moet optreden indien dit punt niet zou worden nageleefd.

Inmiddels zijn de eerste legale aanbieders van Kansspelen al vier maanden actief in Nederland. Alsnog is het bij sommige online casino’s mogelijk om zonder enige controle te storten met de bankrekeningen van iemand anders. Van de tien aanbieders met een licentie waren er oorspronkelijk vier die de storting in sommige gevallen niet annuleerden maar gewoon bijschreven. Alle vier die online casino’s herstelden de fout direct toen CasinoNieuws.nl en OddsBeater het aan de kaak stelden.

De proef op de som

OddsBeater ontving meerdere berichten vanuit de community over spelers die minderjarig zijn, maar toch bij TOTO spelen en storten met hun eigen bankrekening. Op basis van deze input besloten OddsBeater en CasinoNieuws samen een steekproef te doen bij alle aanbieders met een vergunning.

Zes accounthouders werkten mee aan deze steekproef. Ieder testpersoon had één iemand anders met wiens bankrekening werd getest. Het gaat om de volgende samenstelling:

  • Iemand’s broer met een andere voorletter maar met exact dezelfde achternaam.
  • Het kind van de broer van iemand met dezelfde achternaam. Dat kind heeft een jeugdrekening.
  • De vrouw van iemand met een gecombineerde achternaam.
  • Iemand met een totaal andere achternaam.
  • Iemand met een totaal andere achternaam.
  • Iemand met een totaal andere achternaam.

De steekproef leverde de volgende resultaten op:

Zelfde achternaamKind zelfde achternaamGecombineerde achternaamAndere achternaamAndere achternaamAndere achternaamStatus 1 februariStatus 3 februari
n.v.t.n.v.t.
bet365 logo groen en geel via CasinoNieuws.nln.v.t.n.v.t.
BetCity.nl logon.v.t.n.v.t.
Bingoal Nederland logo liggend via CasinoNieuws.nlOPGELOSTOPGELOST
Fair Play Casino logon.v.t.n.v.t.
GGPoker logo breedn.v.t.n.v.t.
Holland Casino Online logo PNG via CasinoNieuws.nlNIET OPGELOSTOPGELOST
JACK's Casino Online logo roodn.v.t.n.v.t.
Tombola logoOPGELOSTOPGELOST
TOTO logo CasinoNieuws.nlOPGELOSTOPGELOST
✓ = storting succesvol | ✘ = storting niet succesvol | – = niet gecontroleerd

Batavia Casino

Batavia Casino doet haar werk naar behoren. Het online casino weigert de stortingen tijdens onze steekproef direct. In het spelersprofiel is onder transacties te zien dat de storting is geweigerd.


bet365

Bookmaker bet365 gaat nog een stapje verder dan veel van haar concurrenten. Niet alleen wordt de storting niet geaccepteerd, ook wordt het account direct gesloten.

De speler moet contact opnemen met de klantenservice om het account weer te kunnen gebruiken. Ook bij latere steekproeven was dit het resultaat.


BetCity.nl

Bij BetCity.nl was dezelfde gang van zaken zichtbaar als bij Batavia. De storting werd op bankniveau correct uitgevoerd, maar kwam niet aan bij het account.

De melding verscheen dat een medewerker er naar moest kijken. Uiteindelijk werd de storting geannuleerd. Binnen de kortste keren stond het geld terug op de rekening waarvan die verstuurd was. Ook bij latere steekproeven kwam het geld nooit aan op de rekening en werd het later teruggestort.


Bingoal

Bingoal is de eerste in dit rijtje waarbij storten wél mogelijk was. Tijdens de eerste steekproef maakten we twee stortingen met twee verschillende bankrekeningen. Beide stortingen kwamen er zonder problemen doorheen. Ook bij latere steekproeven werden de stortingen geaccepteerd.

Volgend op onze vraag om reactie, herstelde Bingoal de procedure direct. Op het moment van schrijven is het niet meer mogelijk om te storten met een rekening die niet op naam van de accounthouder staat.

“Na het ontvangen van de melding heeft onze IT manager onmiddellijk actie ondernomen. We hebben het probleem uitvoerig onderzocht en meteen een oplossing voorzien. Alle back-end developers hebben zich over het probleem ontfermd en zodoende is diezelfde dag het probleem nog opgelost. Het is voor onze spelers nu alleen mogelijk om geld te storten op hun spelersrekening met het IBAN rekeningnummer dat zij bij registratie hebben opgegeven.”

Woordvoerder Bingoal

Fair Play Casino

Storten met een andere bankrekening is niet mogelijk bij Fair Play Online.

Online casino aanbieder Fair Play Casino weigert de stortingen direct. Het stuurt daarna een e-mail ter bevestiging met daarin de melding dat de storting is geweigerd en de melding dat er contact opgenomen kan worden met de klantenservice voor meer tekst en uitleg. Het geld wordt automatisch teruggestuurd naar de rekening waarvan er werd overgemaakt.


GGPoker

Storten met een andere bankrekening is niet mogelijk bij GGPoker.

GGPoker is onverbiddelijk: op geen enkele manier komt een storting er doorheen. Direct na het afronden van de iDEAL-procedure verschijnt er een groot rood kruis in beeld. Daarbij de melding dat de storting niet is gelukt. Het geld dat wel is afgeschreven van de rekening, wordt enkele dagen later automatisch teruggestort.


Holland Casino

Bij Holland Casino Online was de storting succesvol toen de achternaam exact hetzelfde was. Zowel de broer van een accounthouder, als diens kind kon succesvol een storting uitvoeren.

De stortingen die gedaan werden door mensen met een gecombineerde of totaal andere achternaam, waren niet succesvol. Die stortingen werden niet toegestaan door de systemen van Holland Casino die direct een foutmelding liet zien.

Gevraagd om een reactie waarom sommige stortingen wel succesvol waren, reageerde Holland Casino als volgt:

“Bij Holland casino was dit zeer beperkt mogelijk, we hebben direct actie ondernomen en is dezelfde dag nog opgelost. Wanneer er misbruik wordt gemaakt van een wachtwoord van een ander familielid, zoals een oom, kan er moedwillig ingelogd worden in diens account. In die gevallen was het theoretisch tijdelijk mogelijk om geld te storten met een ander rekeningnummer, maar alleen als de achternaam matchte. Door nu ook de voornaam/voorletters mee te nemen in de verificatie, is dit in de toekomst uitgesloten.”

Roos Franssen, woordvoerder Holland Casino

Na het ontvangen van de reactie van Holland Casino, probeerden we te storten met een andere bankrekening bij twee testpersonen. Bij de ene testpersoon werd er geen foutmelding gegeven maar werd het geld niet bijgeschreven op het account. Bij een andere testpersoon, iemand met dezelfde achternaam als de accounthouder maar met een andere voorletter, werd de storting wel bijgeschreven. Daardoor lijkt de oplossing waarover Holland Casino spreekt, nog niet volledig functioneel.

Update: op 3 februari 2022 hebben we nogmaals een steekproef gedaan bij Holland Casino. Daaruit blijkt dat het nu niet meer mogelijk is om te storten met de bankrekening van iemand anders.


Jack’s Casino & Sports

Storten met een andere bankrekening is niet mogelijk bij Jack's.

Bij aanbieders Jack’s Casino & Sports werd de storting niet uitgevoerd. Er verscheen een bericht dat de betaling weliswaar succesvol was, maar dat een medewerker deze moest onderzoeken. Vervolgens werd de storting afgewezen. Dit zelfde gebeurde bij latere steekproeven van OddsBeater en CasinoNieuws.nl.


tombola

Bij tombola was storten met de rekening van iemand anders, aanvankelijk wel mogelijk. Er verscheen een groene vink in beeld en het geld werd bijgeschreven op het account. Niet alle proefpersonen hadden een account bij tombola dus deze test werd maar door enkele personen uitgevoerd.

tombola herstelde de fout volgend op de bevindingen van OddsBeater en CasinoNieuws.nl. Op de dag van de eerste melding werd de procedure al aangescherpt en sindsdien is het storten met een andere bankrekening dan die opgegeven tijdens registratie, niet automatisch meer mogelijk. Als je toch wilt storten met een andere bankrekening die wel op jouw naam staat, kan dat via de klantenservice worden aangevraagd. Sindsdien heeft tombola een nieuwe foutmelding (zie tweede screenshot).

Na het herstellen van de fout, reageerde tombola als volgt op het verzoek tot commentaar:

“tombola accepteert enkel iDeal stortingen, eerste stortingen zijn altijd gedaan met een geverifieerd IBAN account. Uitbetalingen worden ook alleen uitbetaald op geverifieerde IBAN-account van de speler. Nadat tombola geïnformeerd is door Casino Nieuws dat onze subsequente storting instelling niet in lijn is met de regelgeving hebben we diezelfde dag de mogelijkheid om subsequente stortingen met een ander iDeal account stopgezet. Stortingen zijn alleen mogelijk met een iDeal account gelinkt aan een geverifieerde IBAN. Als een speler een nieuwe iDeal account wil toevoegen moet het nieuw gekoppelde IBAN-account geverifieerd worden, dit gaat via onze Customer Service. Alleen als volledige naam overeenkomt met nieuwe iDeal account zullen we die accepteren. Momenteel loopt er een intern onderzoek naar spelers die hebben kunnen storten met een ander iDeal/IBAN account. Als we een dergelijk account ontdekken zullen we deze speler informeren en verificatie proces doorlopen.”

Marc Smit, tombola

TOTO

We probeerden in totaal bij zes TOTO-accounts te storten met de bankrekening van iemand anders. Vijf keer kwam de storting er zonder problemen doorheen en werd het geld geaccepteerd.

De zesde tester (iemand die door trouwen een gecombineerde achternaam heeft waaronder de achternaam van de accounthouder) had geen geluk en zag de storting mislukken. Nadat de iDEAL procedure was afgerond, ontving de tester direct een e-mail dat de storting niet uitgevoerd kon worden.

In vijf van de zes gevallen kon er dus echter wel gestort worden met het account van iemand anders.

Wij legden de situatie voor aan Nederlandse Loterij, het moederbedrijf van TOTO. Daarop loste TOTO het probleem nog dezelfde dag op. Die reageerde als volgt:

“TOTO wil niet dat anderen dan de accounthouder kunnen storten, laat staan minderjarigen. Helaas is uit een steekproef van CasinoNieuws.nl gebleken dat dit wel mogelijk was. Dit betreuren wij en dit past niet bij TOTO als verantwoorde aanbieder van online kansspelen. We hebben daarom meteen actie ondernomen: per direct gaan we over tot automatische blokkering van stortingen van een andere rekening dan bij ons geregistreerd. Het is dus vanaf nu niet meer mogelijk om te storten met een ander bankrekeningnummer dan gekoppeld aan het spelersaccount.”

Tonny Dijkhuizen, woordvoerder TOTO

Dit artikel is op 3 februari 2022 geüpdate met informatie over Holland Casino Online. OddsBeater en CasinoNieuws.nl kunnen niet meer storten bij Holland Casino Online met een andere bankrekening dan die van de accounthouder. De tabel en het artikel zijn aangepast.

Partners

CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.

Frank Op de Woerd

Frank Op de Woerd

Hoofdredacteur CasinoNieuws.nl
Frank Op de Woerd is hoofdredacteur van CasinoNieuws.nl. Hij werkt sinds 2006 in de wereld van online kansspelen. Hij is een expert op het gebied van de Nederlandse kansspelwetgeving, landgebonden casino's, en poker.

Laat een reactie achter