Dinsdag 28 mei 2024

Speel bewust

Onderzoek: jongeren gingen tijdens corona niet meer gokken

jongeren gokken corona

In een onderzoek naar het gokgedrag van Nederlanders tijdens de coronacrisis is geen toename aantoonbaar onder jongeren. Het onderzoek werd uitgevoerd naar aanleiding van de motie Kathmann (PvdA) en gedeeld als bijlage bij de brief van minister Weerwind aan de kamer.

Door het in werking treden van de Wet Kansspelen op afstand ging op 1 oktober 2021 in Nederland de gokmarkt open, midden in de coronacrisis. Doordat er minder andere ontspanningsmogelijkheden voor jongeren waren door de coronamaatregelen, waren diverse kamerleden bang dat jongeren daardoor meer of sneller zouden gaan online gokken.

Op 16 december 2021 dienden Kamerleden Kathmann, Kuik, en Van Nispen een motie in waarin zij verzochten om te onderzoeken in hoeverre jongeren door de coronamaatregelen zijn gaan gokken.

Vandaag stuurde minister Franc Weerwind een brief aan de Tweede Kamer waarin hij een verbod op ongerichte reclame voor risicovolle kansspelen aankondigde. Daarnaast ging hij in op meerdere moties over kansspelen, waaronder de motie Kathmann en deelde hij een onderzoek.

Nieuwe meting modernisering kansspelbeleid

Om inzicht te krijgen in de gevolgen van de coronamaatregelen, hield onderzoeksbureau Breuer&Intraval in april 2021 een bevolkingsenquête. 5.876 leden van het panel van Kantar deelden gegevens over hun deelname aan kansspelen. Alle panelleden waren 16 jaar of ouder met de volgende verdeling:

leeftijdscategoriepanelleden
16-17172
18-24624
25+5.080

In het onderzoek (PDF, 134 kB) is onderscheid gemaakt tussen twee perioden:

  • het jaar voorafgaand aan de coronacrisis (april 2019 tot april 2020)
  • het eerste jaar van de coronamaatregelen (maart/april 2020 tot april 2021)

De respondenten kregen in het onderzoek onder andere de vraag welke invloed de coronamaatregelen hadden op hun speelgedrag. Het onderzoek probeerde vooral helder te krijgen of de ondervraagden meer of minder gingen gokken, of dat hun speelgedrag gelijk bleef. Daarnaast werd er onderscheid gemaakt tussen online en offline, en werd er gekeken of men andere kansspelen ging spelen.

Daling van aantal gokkende jongeren

In het onderzoek is te zien dat het aantal respondenten dat wel eens heeft deelgenomen aan een kansspel, is gedaald tijdens de coronacrisis. In het jaar voorafgaand aan de coronacrisis gaf 67% van de ondervraagden aan dat het wel eens mee deed aan een kansspel. Dit aantal was in het eerste jaar van de crisis iets lager, namelijk 64%.

Bij de 796 respondenten die 24 jaar of jonger zijn, is een vergelijkbaar patroon waarneembaar. In het jaar voor de coronamaatregelen had 69% van de ondervraagden wel eens gegokt. Tijdens het eerste jaar van de maatregelen was dit nog 66%.

De beperkte mogelijkheden in landgebonden casino’s kunnen hiermee te maken hebben. In dit eerste jaar waren de vestigingen van Holland Casino en de speelhallen 143 dagen gesloten. Daarnaast waren op 151 dagen maatregelen van kracht. Hierdoor mochten casino’s slechts een derde van hun capaciteit qua bezoekers benutten.

Als er verder wordt ingezoomd op de groep jongeren, dan wordt er een splitsing gemaakt tussen minderjarigen en meerderjarigen. Van de 172 ondervraagde minderjarigen van 16 of 17 jaar oud, gaf 36% aan dat zij tijdens corona wel eens gegokt hadden. Dit waren drie jongeren minder dan in het jaar ervoor toen het percentage op 38% stond.

Het verschil was iets groter bij de groep van 18 tot en met 24 jaar oud. Hiervan was een daling te zien van zes procentpunt. Alsnog bleek dat bijna de helft van de 624 ondervraagden wel eens gegokt had in 2020 tegenover 55% voor de crisis.

Jongeren gokken meer op locatie dan online

Het aantal jongeren dat wel eens heeft gegokt op locatie daalde van 32% naar 22%. Hiervan was de grootste daling zichtbaar onder de groep van 18 tot en met 24 jaar. Waar 46% van hen in 2019 wel eens een gokje waagde in een casino of middels krasloten, was dit 33% in het eerste coronajaar.

De daling in het aantal gokkende jongeren op locatie gaat gepaard met een lichte stijging als het gaat om online gokken. Onder alle ondervraagden steeg het aantal online gokkers van 10% naar 12%. Onder jongeren was dit aantal iets hoger, daar ging de stijging van 14% naar 16%.

De stijging wordt in het onderzoek als niet aantoonbaar omschreven, omdat het om een kleine stijging gaat als wordt gekeken naar absolute aantallen. De groep online gokkende minderjarigen in het onderzoek steeg van 4% naar 8%. Echter, dit zou door de Wet Kansspelen op afstand niet meer mogelijk moeten zijn binnen het legale aanbod, al konden sommige jongeren aanvankelijk storten op het account van familieleden.

Verandering van type online kansspel

Er is ook gekeken naar het type kansspel dat wordt gespeeld online. Hierbij is alleen gekeken naar de cijfers van alle respondenten. Als er gekeken zou worden naar de cijfers van alleen de jongeren, dan zijn de aantallen te laag om er conclusies uit te trekken, aldus de onderzoekers.

Er is bij slechts een onderdeel een significante stijging te zien en dat is bij online bingo. 14% van de ondervraagde bingospelers gaf aan sinds de coronamaatregelen meer te hebben gespeeld. Daar tegenover staat wel dat 18% van de spelers aangaf minder te zijn gaan spelen of zelfs helemaal gestopt te zijn.

Bij de onderdelen casino en sportwedden is geen stijging of daling te herkennen. De cijfers binnen deze categorieën zijn nagenoeg gelijk gebleven, aldus het onderzoek. De overige kansspelen laten zelfs een daling zien. Denk bij overige kansspelen aan poker, krasloten, en het wedden op paardenraces.

Beperkingen data

De redenen van de veranderingen, komen in het onderzoek niet aan bod. In de enquête werd niet gevraagd naar beweegredenen voor gedragsveranderingen.

De onderzoekers schrijven dat er niet gewoonweg geconcludeerd kan worden dat de coronamaatregelen de oorzaak zijn, want er zijn meerdere factoren van invloed:

“De reden van eventuele veranderingen in prevalentie weten we niet. Daar zijn in de
enquête geen vragen over gesteld. Er zijn meer factoren dan coronamaatregelen van
invloed op veranderingen in speelgedrag onder jongeren, een gebrek aan overige
ontspanningsmogelijkheden is er wellicht één van. Daarnaast hebben we een beperkt beeld
van de frequentie waarmee jongeren deelnemen aan kansspelen. De vraag in de enquête
naar meer, hetzelfde of minder deelnemen aan een kansspel sinds de coronamaatregelen
geeft hierover enige informatie.”

Breuer&Intraval – Notitie Gokken door jongeren voor en tijdens corona
Jeffrey Noeken CasinoNieuws.nl

Jeffrey Noeken

Senior Redacteur CasinoNieuws.nl
Jeffrey Noeken is senior redacteur bij CasinoNieuws.nl. Hij is een expert op het gebied van de Nederlandse en Curaçaose kansspelwetgeving.

Laat een reactie achter