Zaterdag 18 mei 2024

Speel bewust

RCC: Stem Maxim Hartman mag niet in Unibet reclame gebruikt worden

Unibet Maxim Hartman

De Reclame Code Commissie heeft een klacht toegewezen waardoor Unibet de stem van Maxim Hartman niet langer mag gebruiken in haar reclames. Unibet verving naar eigen zeggen de stem al door die van iemand anders na het ontvangen van de klacht.

Op 22 september behandelde de Reclame Code Commissie voor het eerst een klacht ingediend tegen Unibet. De indiener van de klacht beklaagde zich over het gebruik van een bekende stem in de reclames van Unibet.

In het verslag van de Stichting Reclame Code is de naam van de stemacteur in kwestie weggelaten. Het ging om de stem van Maxim Hartman in de Unibet reclame. Hartman is bekend van diverse televisieprogramma’s en films en als stem bij onder andere Man bijt hond en diverse reclames.

De klager meende dat alleen onbekende Nederlanders nog als voice-over mogen fungeren, door de inwerkingtreding van het verbod op het gebruik van rolmodellen eind juni.

Verweer

Volgend op de klacht verving Unibet de stem door die van een onbekende stemacteur, maar het verweerde zich wel tegenover de Reclame Code Commissie. Unibet vond het gebruik van de stem van Maxim Hartman niet kwalificeren als het gebruik van een rolmodel:

“Adverteerder betwist dat [naam persoon] in de bestreden uiting kwalificeert als rolmodel. […] Ten eerste blijkt niet uit de commercial dat de voice-over ingesproken is door [naam persoon]. Dit wordt op geen enkele manier aangegeven. Er is ook geen ‘associatiegevaar’ dat de consument [naam persoon] in verband brengt met het merk Unibet. Bijvoorbeeld omdat in het verleden al is samengewerkt.”

Reclame Code Commissie tekent het verweer van Unibet op

Unibet vervolgde:

“De stem van [naam persoon] is neutraal en overwegend monotoon. Met uitzondering van klager heeft niemand aangegeven de stem te hebben herkend. In de media is evenmin de stem van [naam persoon] waargenomen. Adverteerder concludeert dan ook dat het gebruik van de stem van [naam persoon] gelijk staat met het gebruik van een niet publiekelijk bekend persoon of herkenbaar persoon. [naam persoon] is gekozen omdat hij ervaring heeft als stemacteur en in het verleden is hij ook door andere bedrijven ingezet op ‘anonieme’ en onherkenbare basis.”

Reclame Code Commissie tekent het verweer van Unibet op

Uitspraak

Tijdens de mondelinge behandeling van de klacht, gaf Unibet aan de stem van Maxim Hartman al vervangen te hebben. De versie met de stem van Hartman werd niet meer uitgezonden.

Dat nam niet weg dat de Reclame Code Commissie de klacht inhoudelijk behandelde en tot een oordeel kwam. De Reclame Code Commissie was duidelijk in haar oordeel. Het feit dat de stem van Maxim Hartman verder niet herkend werd in de reclame van Unibet, deed niet ter zake:

“Vaststaat dat de voice-over van de bestreden televisiecommercial is ingesproken door [naam persoon]. Hij is een Nederlands televisiemaker, presentator en acteur. Hierdoor geniet hij publieke bekendheid en valt hij onder de definitie van rolmodel in de ROK. Sinds 1 juli 2022 mag geen gebruik meer worden gemaakt van rolmodellen in reclame voor online kansspelen. Anders dan adverteerder leest de Commissie dit als een algemeen verbod en ziet zij geen aanleiding om de reikwijdte van bedoelde bepaling in te perken op de door adverteerder in het verweer bedoelde wijze. Dat [naam persoon] niet in beeld is te zien, doet verder niet ter zake. Fysieke zichtbaarheid is in dit verband geen vereiste. Hetzelfde geldt voor het wel of niet kenbaar maken in de reclame-uiting van wie de stem afkomstig is.”

Oordeel Reclame Code Commissie

De Reclame Code Commissie achtte de reclame in strijd met artikel 6.5 onder c van de Reclamecode Online Kansspelen en deed de aanbeveling aan Unibet om “niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.”

Tegen die beslissing werd nog beroep aangetekend door Unibet. Het College van Beroep van de Stichting Reclame Code week echter niet af van het eerdere oordeel van de Reclame Code Commissie en bevestigde diens beslissing.

Reactie Unibet

CasinoNieuws.nl benaderde de indiener van de klacht over het gebruik van Maxim Hartman’s stemgeluid in de Unibet-reclame met een verzoek tot commentaar, maar mocht die tot op heden nog niet ontvangen.

Unibet reageerde als volgt op het verzoek tot commentaar:

“Het College van Beroep van de Reclame Code Commissie (“RCC”) heeft op 30 november 2022 een beslissing van de RCC bekrachtigd, waarin deze oordeelde dat Unibet in strijd heeft gehandeld met het verbod op het gebruik van rolmodellen.

“Unibet benadrukt dat zij direct na ontvangst van de klacht in september 2022 de reclame-uiting heeft aangepast. Unibet is dus al geheel compliant met de beslissing. Daarnaast merkt Unibet op dat de wet- en regelgeving rondom het gebruik van rolmodellen niet altijd duidelijk is. Unibet kon daarom op voorhand niet vaststellen dat een voice-over die, zoals is gebleken uit marktonderzoek, door 90 % van de ondervraagden niet spontaan wordt herkend, kon kwalificeren als een rolmodel.”

Woordvoerder Unibet

Het verdwijnen van de Unibet-reclame met Maxim Hartman’s stem kreeg vorige maand ook al aandacht bij MarketingTribune in een column van copywriter Martijn de Vreeze.

Lead-foto mock-up door CasinoNieuws.nl. Foto Maxim Hartman door Vera de Kok via Wikimedia.

Laat een reactie achter